Źródła wody

Jak podlewać marihuanę?

Źródła wody:

Woda z klimatyzatora: Woda skraplana z klimatyzatora lub osuszacza jest bardzo czysta – praktycznie nie zawiera rozpuszczonych ciał stałych. Ale taka woda zatrzymuje zapach konopi. Większość jednostek klimatyzacyjnych wytwarza od 2 do 7.6–11.4 litrów wody dziennie. Codziennie opróżniaj pojemniki!

Woda deszczowa: Możesz zebrać 2000 litrów wody deszczowej z 3 cm deszczu spadającego na dach o powierzchni 93 m2. Chociaż lekko kwaśna na obszarach miejskich, woda deszczowa jest wolna od chloru i zanieczyszczeń lub soli, które zwykle występują w wodach gruntowych.

Czysta woda deszczowa to doskonały wybór przy nawadnianiu. Zbierz ją, umieszczając beczkę pod rynną. Zmieszaj wodę deszczową z wodą wodociągową, aby rozcieńczyć rozpuszczone substancje stałe. Dachy i tarasy mogą gromadzić śmieci, które zanieczyszczają czystą wodę deszczową. Zakrycie beczki zapobiegnie parowaniu i dostawaniu się śmieci. Aby upewnić się, że nie jest zbyt kwaśna (kwaśny deszcz) i szkodliwa dla roślin, przed użyciem należy odczytać pH i ppm z zebranej wody deszczowej.

Rzeki i strumienie: Zazwyczaj te zasoby wodne są publicznie kontrolowane. Alpejskie dostarczają „zmineralizowaną” wodę – wodę z pierwiastkami i substancjami odżywczymi, których rośliny potrzebują do wzrostu.

Woda z kranu: Woda do użytku domowego często zawiera chlor i inne rozpuszczone minerały. Sprawdź dwa lub trzy razy w roku w lokalnym biurze ds. wody co jest w twojej wodzie. Regularnie sprawdzaj również pH. Zobacz powyższą dyskusję na temat źródeł wody.

Oczyść wodę z kranu, napełniając beczki i ustawiając je  61–91 cm nad ziemią. Dodaj siarczan amonu, aby wytrącić sód, a następnie spuść wodę ze szczytu beczki, dopełniając ją po każdym podlewaniu, aby umożliwić odparowanie chloru. Chlor, podobnie jak sód, jest korzystny w małych ilościach. Jest niezbędny do wykorzystania tlenu podczas fotosyntezy i jest niezbędny do podziału komórek korzeni i liści.

Ale zbyt dużo chloru powoduje oparzenia liści, przybierają wtedy brązowy kolor. Chlor (który odparowuje) i chloramina (która musi zostać przefiltrowana w celu jej usunięcia) są dodawane do domowych systemów wodnych w celu zabicia bakterii, pasożytów i innych organizmów.

Ale utleniają żelazo, mangan i siarkowodór, dzięki czemu łatwiej je odfiltrować. Okresowo opróżniaj beczkę i wyszoruj pozostałości i osady.

Woda ze studni: woda gruntowa jest pompowana ze studni. Zbadaj swoją studnię przynajmniej raz w roku, ponieważ zawartość minerałów często zmienia się wraz z porami roku i z upływem czasu. Nie zakładaj, że zawartość minerałów będzie taka sama jak w studni twoich sąsiadów. Najczęściej taka woda jest twarda, z wysokim poziomem wapnia i magnezu.

Źródła-wody
Ta maszyna do odwróconej osmozy przekształca wodę o wysokim ppm lub EC w „czystą” wodę > 10 ppm

Woda oczyszczona

Woda butelkowana podlega minimalnym regulacjom w większości krajów. Na przykład rząd federalny USA wymaga, aby woda butelkowana była co najmniej tej samej jakości co woda z kranu, ale niektóre badania wykazują, że jest ona gorszej jakości. Woda butelkowana, często sprzedawana jako „woda mineralna” za 1–4 USD za 4 litry, może zawierać więcej rozpuszczonych substancji stałych niż woda z kranu. Jeśli używasz wody butelkowanej, przeczytaj uważnie etykiety, aby upewnić się, że zawiera ona mniej niż 150 ppm (15 mg / L) rozpuszczonych substancji stałych (zwanych również minerałami).

Filtry węglowe skutecznie usuwają chlor, chloraminy, osady i lotne związki organiczne (farby, rozpuszczalniki naftowe i niebezpieczne odpady) z wody. Ale nie usuwają rozpuszczonych soli mineralnych. Użyj filtrów węglowych jako wstępu przed filtracją odwróconej osmozy (RO).

Jony mineralne z wody dejonizowanej (inaczej zdemineralizowanej) są usunięte. Dejonizator wody przenosi wodę przez specjalne żywice jonowymienne, złożone sole sodowe. Żywice te wiążą się z mineralnymi rozpuszczonymi ciałami stałymi (solami), odfiltrowując je z „czystej” wody. Woda dejonizowana ma czystość podobną do wody destylowanej. Dejonizacja nie usuwa konkretnych wirusów ani bakterii.

Woda destylowana ma wyeliminowanych wiele niedoskonałości poprzez destylację, czyli proces gotowania wody. Powstałe pary są wychwytywane i skraplane pod postacią czystej wody. Zakup wody destylowanej jest bardzo kosztowny: od 0.75 USD do 1 USD za 4 litry. Ale domowe systemy destylacyjne mogą obniżyć cenę do 0.25 USD za 4 litry.

Woda destylowana jest dostępna w większości sklepów spożywczych i centrach remontowych. Ogrodnicy często używają wody destylowanej do sadzonek.

Woda filtrowana elektrodializowo to najbardziej ekonomiczny sposób do stosowania w instalacjach na dużą i średnią skalę podczas odsalania wody słonawej i morskiej. Dostępne są również mniejsze systemy. Ten proces jest najbardziej wydajny podczas usuwania składników jonowych o niskiej masie cząsteczkowej.

Wodne systemy mikrofiltracji usuwają zawieszone ciała stałe o wielkości do 0.1 mikrometra. Użyj mikrofiltracji jako filtra wstępnego do filtrów RO, aby przedłużyć żywotność filtrów RO.

Inne procesy, takie jak ultrafiltracja i utlenianie w ultrafiolecie, także usuwają sole i zanieczyszczenia z wody. Więcej informacji na stronie www.wikipedia.org.

Źródła-wody
Woda destylowana jest droga i najlepiej stosować ją w małych ilościach, np. do podlewania wycinków i sadzonek

Odwrócona osmoza (ang. RO, reverse osmosis) i woda

Maszyny do odwróconej osmozy służą do oddzielania rozpuszczonych ciał stałych od wody. Te maszyny przesuwają rozpuszczalnik (wodę) przez półprzepuszczalną membranę. Proces ten realizowany jest poprzez wywieranie nacisku na „skażoną” wodę, aby przepchnąć przez membranę tylko „czystą” wodę. Woda nie jest całkowicie oczyszczona (EC zero), ale większość rozpuszczonych ciał stałych jest usuwana. Skuteczność odwróconej osmozy zależy od rodzaju membrany, różnicy ciśnień po obu stronach membrany i składu chemicznego rozpuszczonych ciał stałych w skażonej wodzie. Niestety zwykła woda z kranu często zawiera duże ilości sodu (Na), wapnia (Ca), soli alkalicznych, siarki (S), chloru (Cl) i innych minerałów. PH może również wykraczać poza dopuszczalny zakres 6.5 do 7.

Siarkę łatwo rozpoznać w wodzie po zapachu i smaku. Słona woda jest nieco trudniejsza do wykrycia. Woda na obszarach przybrzeżnych jest na ogół pełna soli z oceanu lub morza. Suche regiony, w których roczne opady wynoszą mniej niż 50.8 cm, również cierpią z powodu zasadowej gleby i wody, która jest często obciążona solami alkalicznymi.

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz