Verantwoord Buiten Kweken van je Medicinale Cannabis volgens PGMCG model

20 Jun 2020

Om verantwoord buiten te kweken adviseren we een tent of kas te gebruiken. Dit om overlast met de omgeving te voorkomen. Zorg ook dat je een gebruikersverklaring medicinale thuiskweek in je bezit hebt, ondertekend door je zorgverlener met BIG registratie. Laat je daarna inschrijven bij PGMCG, dan krijg je hiervoor een patiëntenpas. Je kan op twee manieren buiten kweken, in potten of in de volle grond. We gaan de voor en nadelen beiden beschrijven.


Buiten wiet kweken – een eenvoudige handleiding

Om je eigen voorraad te kweken heb je niet per se groene vingers nodig; met de juiste voorbereiding, wat geduld en enthousiasme is het voor vrijwel iedereen mogelijk. Wel zul je, in tegenstelling tot de binnenkweek, grotendeels afhankelijk blijven van het weer, wat er voor kan zorgen dat de kwaliteit en opbrengst van je buitenwiet per jaar verschilt.

5 planten gedoogd

In Nederland is het gedoogd om per huishouden 5 wietplanten te kweken, om te voorzien in eigen gebruik. Dat betekent echter niet dat je het recht hebt om 5 planten te mogen bezitten. Zo kan de politie bijvoorbeeld door klachten van buren besluiten om de planten in beslag te nemen. Er zal dan in de meeste gevallen echter geen vervolging plaatsvinden. Met uitzondering van de gemeente Tilburg, waar thuisteelt na inschrijving bij PGMCG wel is gedoogd en men met rust gelaten wordt indien men zich aan de regels houd. Hoe men hier mee om gaat in overige steden is zeer verschillend.

Maximale schuttinghoogte

Hou maximale schuttinghoogte aan. Zorg voor een buitenkweektent / kas om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor het zicht en geur. Afhankelijk van de beschikbare ruimte (grootte van de tuin, balkon) is het verstandig om eerst te besluiten of je in potten of volle grond gaat kweken. Veruit de eenvoudigste manier om buitenwiet te kweken is in volle grond. Zorg voor een plek met zoveel mogelijk zonuren per dag, minimaal 5 uur volle zon, het liefst nog meer. Het kweken in volle grond brengt zowel een aantal voor- als nadelen met zich mee.

Voor- en nadelen kweken in volle grond

+ Men hoeft de planten niet handmatig te bewateren. + De planten kunnen door vrijwel onbeperkte wortelruimte enorm groot worden, en dus meer opbrengst geven. - De plant is niet verplaatsbaar, wat nadelig kan zijn bij slechte weersomstandigheden. Ook bij ziekte of problemen met het medium zijn problemen moeilijker te verhelpen. - Bij planten in volle grond vangt de bloei meestal iets later aan. - Niet iedereen kweekt graag in volle grond, of heeft de mogelijkheid daartoe.

Voor- en nadelen van het kweken in potten

+ Potten zijn verplaatsbaar, bij slecht weer of klachten van buren kan de plant op een veilige plek worden gezet. + Planten in pot bloeien meestal iets vroeger en zijn dus ook eerder oogstrijp. + Bij problemen met het medium kan de plant eenvoudiger overgepot worden in nieuwe aarde. - De planten zullen, afhankelijk van de potgrootte, kleiner blijven. - Planten in potten vragen meer onderhoud en tijd, er moet immers handmatig bewaterd worden. Dit kan problemen geven tijdens vakanties en zeer warme dagen.

Medium

Wat erg belangrijk is, ongeacht je keuze voor potten of volle rond, is het medium waar de planten in komen te staan. Cannabis houdt van een luchtige, iets zure grond (pH 6-7) en verbruikt vooral in de bloei veel stikstof en fosfor. Er zijn speciale grondmengsels verkrijgbaar bij growshops, als je in potten gaat kweken is aan te raden hier gebruik van te maken.

Spaarzaam

Tuinaarde of goedkope potgrond is vaak te zuur en niet luchtig genoeg. Bij het kweken in volle rond kan het nuttig zijn om de grond op te waarderen met organische mestkorrels, zoals bloed en beendermeel. Nog beter is het gebruik van kippenmest(korrels), dit bevat ook de nodige kalk. Wees echter niet te royaal met het gebruik van mestkorrels, deze bevatten meststoffen welke door het bodemleven vrijgemaakt worden. Een overdaad hiervan kan het bodemleven verstoren en zorgen voor verbranding van de plant. Bij het kweken in potten volstaat een goede grondmix en is het nuttig om gedurende de kweek bij te voeden met vloeibare cannabisvoeding. Ook hier wordt aangeraden om spaarzaam te zijn met voeding.

Tip om meerdere keren per jaar buiten te oogsten

Het afdwingen van bloei buiten is mogelijk indien je het 7 x 7 x 7 cannabis bloeicyclus systeem toepast. Bij de buitenkweek in Nederland, die begint in mei (i.v.m. IJsheiligen), begint de bloeifase door het aantal verminderde lichturen pas eind augustus / begin september. Dit houdt in dat je planten dan pas eind oktober / begin november klaar zijn bij een gemiddelde van 8 tot 9 weken bloei. Aangezien het hier vaak regent, vooral in de herfstperiode, om over storm en hevige windstoten nog niet te spreken, kan dit betekenen dat je je planten niet goed af kan bloeien en met het vochtige klimaat hier schimmel, meeldauw en toprot kan veroorzaken.

Groeicyclus

Als je plant 12 uur licht krijgt en 12 uur donker staat zal de bloei in gaan treden, als je in potten kweekt heeft dat als voordeel dat je ze kan verplaatsen en verduisteren, zodat je ze dus eerder op 12 uur licht / 12 uur donker kan zetten om eerder af te bloeien in dit Nederlands klimaat. In de groeicyclus heeft de plant 16-18 uur licht nodig. We noemen het het 7 x 7 x 7 bloeicyclus systeem 7 Dagen per week Om 7 uur in de ochtend licht Om 7 uur in de avond volledige duisternis www.pgmcg.nl