Italiaans vonnis: Cannabisteelt voor eigen gebruik is geen misdaad

Rob Tuinstra
13 Oct 2022

Volgens advocaat Marco Baroncini is het kweken van cannabis voor eigen gebruik geen misdaad in Italië. De vrijspraak van een lerares die werd betrapt met drie planten en 750 gram cannabis, markeert een keerpunt. Onze Soft Secrets verslaggever uit Italië, Marco Ribechi, sprak met Baroncini, die uitlegt: ‘Voor het eerst in het land is teelt voor persoonlijk gebruik erkend. Het heeft geen zin om over liberalisering te praten, de wet staat het al toe. Het enige misdrijf is de doorgifte aan derden, dat blijft een administratieve overtreding.’


Het bezit en het kweken van cannabis is geen misdaad zolang de persoon de cannabis niet aan derden geeft. Aldus het resultaat van een uitspraak van het Milanese Hof van Beroep tegen een vrouw die in het bezit was van 750 gram cannabis en drie grote planten in de bloeifase. De uitspraak zal een enorm debat in heel Italië doen ontbranden, en het zal waarschijnlijk een precedent scheppen in de jurisprudentie van het land.

Principe van niet-overdracht

Hoewel de vrouw een doktersrecept voor medicinale cannabis had, was therapeutisch gebruik niet nodig om de zaak te winnen. Haar advocaat benadrukte dat er geen bewijs was dat de vrouw cannabis aan derden had gegeven. Zonder dit bewijs bestaat de misdaad niet en is elke Italiaanse burger vrij om cannabis te kweken en te bezitten, zolang het principe van niet-overdracht aan derden wordt gerespecteerd. Overdragen aan derden betekent niet alleen verkopen maar ook gewoon op een vriendelijke en gratis manier delen met andere mensen.

Vrijspraak

‘Iedere burger is vrij om zijn eigen cannabis te kweken’, legt advocaat Marco Baroncini uit, hoogleraar Strafvordering aan het Instituut voor Criminologie in Vibo Valentia. Hij zegt: ‘Buiten therapeutisch of medisch gebruik, is kweken voor eigen gebruik altijd toegestaan. Wat verboden is, is de overdracht aan derden. Zonder duidelijk bewijs daarvoor bestaat de misdaad niet. Dit is wat de wet letterlijk zegt en, in het geval van mijn beklaagde, kwam het voor het eerst naar voren in een rechtszaak wegens cannabisteelt. Ik herinner me geen andere soortgelijke uitspraak. Dus elke debat over liberalisering is totaal nutteloos, want in Italië is er al in voorzien.’ Tot nu toe was persoonlijk gebruik een discriminerend middel voor het bezit van cannabis, maar de regel was nooit toegepast voor de teelt, bovendien ondersteund door de ontdekking van een fikse hoeveelheid cannabis, maar liefst 750 gram. ‘Tijdens de eerste hoorzitting heeft de rechter het doel van persoonlijk gebruik van mijn cliënt erkend,’ aldus  Baroncini, ‘maar hij had niettemin een straf van 16 maanden en 800 euro boete voor teelt uitgesproken, in de overtuiging dat dit altijd gestraft zou moeten worden. Ongeveer tien dagen na het eerste vonnis kwam echter de tussenkomst van de Verenigde Afdelingen van de Hoge Raad van Cassatie, die erop wezen dat teelt voor uitsluitend persoonlijk gebruik geen misdrijf is, waardoor het mogelijk werd de uitspraak in de tweede zitting te vernietigen tot een volledige vrijspraak omdat er geen feitelijk bewijs is.’

Gerechtigheid

Juridisch gezien is de straf dus een voorbeeld van de toepassing van de wet, het bewijs dat eenvoudig gedrag geen misdrijf kan zijn zonder dat het openbaar ministerie bewijs levert van schuld. In dit opzicht maakt het niet uit de hoeveelheid substantie, cultivatie of bezit. Het enige dat moet worden bewezen om een ​​beschuldiging te staven, is dat er sprake is van een overdracht naar een ander onderwerp. ‘Ik kan met voldoening zeggen dat gerechtigheid in deze zaak op een perfecte manier tot het einde heeft gewerkt’, vervolgde de advocaat, ‘het principe van vermoeden van niet schuldig prevaleerde, en verder werd de absolute anonimiteit van mijn cliënt gehandhaafd, met geen sociale of arbeidsrechtelijke gevolgen.’ Het proces is in zekere zin een triomf van liberale gerechtigheid. ‘Moreel gezien ben ik absoluut tegen het gebruik van welk middel dan ook, zelfs cannabis. Maar dat is een ethisch en persoonlijk oordeel’, besluit Baroncini.

R
Rob Tuinstra