Gedoe rondom telers wietexperiment

Frank.Brandse
01 Jun 2021

Binnenkort moet het experiment Gesloten Coffeeshopketen van start gaan. Het wachten is nu op de finale goedkeuring van de tien telers die de 79 coffeeshops die aan het experiment meedoen mogen bevoorraden. Kan dit nog misgaan? Een korte update.


Op 3 december 2020 heeft er een loting plaatsgevonden waarbij tien telers voor het experiment zijn uitverkoren. Dat was in principe de voorlaatste stap in de uitgebreide selectieprocedure waaraan 149 partijen hebben meegedaan. 42 partijen mochten uiteindelijk meedoen aan de loting. Dat is inmiddels ruim vier maanden geleden. Sindsdien wachten de tien gelukkigen op de uitslag van de BIBOB-toets. Daarmee wordt bepaald of de partijen integer zijn en of de financiële constructies kloppen.

Problemen rond beoogde locatie

Daarnaast waren er in twee gemeenten, Groningen en Almere, problemen ontstaan omdat verschillende ingelote telers deze gemeenten als hun beoogde locatie in de plannen hadden staan. De betreffende gemeenten wilden bij nader inzien maar één teler of zelfs helemaal geen teler binnen de gemeentegrenzen toestaan. Dat betekende dat enkele ingelote telers moesten uitwijken naar een andere locatie. Dat is natuurlijk niet eenvoudig als je al grond of een bedrijfsruimte hebt aangekocht en/of gehuurd en je hele plan op die locatie is afgestemd. Er is intussen een oplossing gevonden. Vier partijen zijn uitgeweken naar een andere gemeente. Er is inmiddels één partij afgevallen omdat de locaties die deze partij had aangedragen geen goedkeuring van de betreffende gemeenten hadden. Zij hadden dus geen geschikte locatie. Goed nieuws voor de nummer 11 uit de loting die nu ook door de BIBOB-molen wordt gehaald. Maar ook de andere negen zijn nog steeds niet zeker van hun zaak, dus het is nog steeds afwachten. De definitieve uitslag komt waarschijnlijk ergens in april.

Rechtszaken

Ondertussen hadden uitgelote telers verschillende rechtszaken aangespannen omdat de procedure volgens hen niet goed was verlopen. Er zouden partijen aan de loting hebben meegedaan die in eerdere stappen van de selectieprocedure eruit zouden moeten zijn gehaald. En omgekeerd zouden er partijen buiten de loting zijn gevallen die juist wel aan de selectiecriteria voldeden. Zij vonden daarom dat er opnieuw moest worden geloot. Hun bezwaren zijn afgewezen door de voorzieningenrechter van de rechtbank in Amsterdam die oordeelde dat de loting eerlijk is verlopen.

Onrust

De onduidelijkheid over de telers levert veel onrust op bij de coffeeshopondernemers die betrokken zijn bij het experiment. Zij willen nu eindelijk wel eens weten bij wie ze straks inkopen kunnen doen en of ze die partijen in staat achten om de soorten te kweken waar hun klanten blij van worden. Er zingen wel wat namen rond, maar de meeste uitverkorenen hebben ervoor gekozen zichzelf pas kenbaar te maken wanneer helemaal zeker is of zij door de selectieprocedure zijn heen gekomen. De telers mogen in principe zelf bepalen welke soorten ze kweken en hoe ze dat doen. Ter geruststelling kan ik melden dat er telers bij zijn die de Nederlandse cannabismarkt door en door kennen. Daar zitten ook telers tussen die in staat zijn om hasj-producten te produceren die de concurrentie met de importhasj aan kunnen. Dus dat zit wel snor. Maar daar mogen de consumenten straks zelf over oordelen.

F
Frank.Brandse