Eb en Vloed Techniek

Soft Secrets
02 Dec 2012

Denk je dat hydro te moeilijk is? Wat zou je vinden van een hydro systeem waarmee je in potten kunt kweken en in elk medium -zelfs je favoriete compost- maar waarbij het zware werk je wordt bespaard?


Denk je dat hydro te moeilijk is? Wat zou je vinden van een hydro systeem waarmee je in potten kunt kweken en in elk medium -zelfs je favoriete compost- maar waarbij het zware werk je wordt bespaard? Onze campagne voor de snelste groei en de hoogste opbrengsten gaat verder met een kijkje naar de Eb en Vloed methode.
In het eerste deel hebben we de NFT (nutrient film techniek) nauwkeurig onder de loep genomen. Een hydro methode die bekend staat als “pure hydroponics”. Alhoewel het allemaal vrij simpel werkt, hebben NFT en enere 'pure' hydrosystemen de neiging veel kwekers af te schrikken. Het is begrijpelijk dat je niet zomaar de zekerheid van je eigen groeimedium -compost, cocos, of aarde waarin je met zorg gekweekte plantjes zijn geworteld, laat varen en zeer zeker niet als er een aantal smakelijke toppen op het spel staat!

In dit artikel kijken we naar een hydro techniek die snellere groeicycli biedt, hogere opbrengsten genereert door middel van actieve hydro, maar over voldoende flexibiliteit beschikt om ook toe te passen wanneer cocos of compost wordt gebruikt.

Stel jezelf eens de volgende vraag: welke techniek gebruikte je toen je voor het eerst begon met kweken? Ik durf er een eed op te doen dat tenminste 90% van jullie begon in potten met compost en dat je met de hen water gaf. Toegegeven, het is een uitstekende manier om te beginnen: compost kan veel hebben en vormt een buffer tegen pH-schommelingen en te veel voeding. Daarbij komt dat het elke dag bijgieten van je planten betekent dat je je op de omgeving concentreert en die op orde houdt en -laten we dat niet vergeten- je kunt met compost geweldige oogsten binnenhalen.

Maar wat als ik je vertel dat er een hydro techniek bestaat die ook voor je eerste kweek geweldig zou zijn geweest -en ook voor alle volgende, waarbij je potten en compost kunt gebruiken en de hoeveelheid tijd die je spendeert aan het mengen van voeding en begieten vermindert EN daarbij ook nog je groeicyclus bekort? En waarbij je grotere opbrengsten ziet dan bij het bijgieten?

Minder werk + een snellere groei + meer toppen! Misschien moet je je eens buigen over de Eb en Vloed methode. En dat gaan wij nu doen.

Wat houdt Eb en Vloed in?

Het principe van Eb en Vloed is simpel. Een plant op een tafel of in een emmer. Vanuit een reservoir wordt er een voedingsoplossing opgepompt die over de tafel of in de emmer loopt. Wanneer de pomp stopt, loopt de oplossing terug in het reservoir. Een timer op de pomp wordt gebruikt om de frequentie van de Eb en Vloed spoelingen in te stellen.

Tijdens de Eb fase worden de wortels van de plant ondergedompeld, waardoor ze alle water en voeding kunnen opnemen die ze nodig hebben. Alle lucht verdwijnt dan uit de wortel zone, maar als de oplossing terug vloeit wordt er weer nieuwe zuurstof in de wortel zone opgezogen. Wanneer de planten groter worden, wordt de frequentie van de fases per dag verhoogd.

De hoeveelheid voedingsoplossing die wordt verbruikt, kan eenvoudig worden gemeten en dit stelt ervaren kwekers in staat om tot heel precies op maat gemaakte voedingsschema's te komen, waardoor de planten optimaal leveren.

Eb en Vloed is een van de meest flexibele hydo methodes ooit, omdat er voor ieder wel wat wils is. In zijn meest simpele vorm kan het een manier zijn om je potten automatisch te begieten. Maar voor de meer ervaren kweker is het de methode die de meeste mogelijkheden biedt, omdat je de hoeveelheid en de lengte van de waterregulatie per dag kunt aanpassen. Op deze manier kun je je systeem finetunen, aangepast aan  je eigen omgeving, omdat elke kwekerij nu eenmaal beschikt over zijn eigen vochtigheidsgraad, temperatuur en circulatie. Zo haal je het maximale uit je planten.

En wie kan daar nou niet blij mee zijn?

Waarom Eb en Vloed in plaats van handmatig gieten?

Planten groeien sneller en leveren meer op – planten nemen meer water en voeding op dan wanneer je ze met de hand water geeft. Een beetje voeding gedurende de hele dag is gezonder dan één dagelijkse grote dosis voeding.

De wortel zone wordt per dag enkele malen volledig voorzien van nieuwe zuurstof. Lucht verdwijnt volledig uit de zone en daarna wordt nieuwe zuurstof aangezogen. Zuurstofrijke wortels betekenen gezondere planten die sneller groeien en veel meer opbrengen dan planten die handmatig water krijgen.

Het systeem is goed af te stellen – ervaren kwekers vinden de perfecte manier om in hun kwekerij de voeding aan hun specificaties aan te passen. De mogelijkheid om met behulp van de timer de voeding te variëren, betekent dat je het optimale voedingsschema voor je eigen specifieke soorten kunt hanteren.

Er ontstaan geen grote hoeveelheden voedingszouten – alle voeding die niet door de plant wordt gebruikt, vloeit terug in het reservoir in plaats van dat deze zich op de bodem van de pot ophoopt. Een teveel aan zouten belemmert de groei omdat het de oorzaak is van het niet opnemen van voeding die de plant wel nodig heeft.

Soorten Eb en Vloed systemen

Er zijn twee types Eb en Vloed systemen. Het tafel- en het emmersysteem, beide systemen gebruiken dezelfde techniek en beide hebben hun eigen voordelen.

  1. Het Eb en Vloed tafelsysteem

In dit Eb en Vloed systeem worden de planten op een tafel gehouden, die zich boven een voedingsoplossing reservoir bevindt. Zo'n tafel is meestal plat met de aanvoer in het midden en er zijn twee afvoergaten. Een van de gaten zorgt voor het bevloeien van de tafel, dit is het inlaat gat- het andere bevindt zich op ongeveer 10 cm. boven de onderkant van de tafel -dit is het afvoer gat.

De invoer wordt bevestigd aan de pomp en de afvoer leidt terug naar het reservoir. Als de pomp wordt ingeschakeld, wordt de voeding in de tafel gepompt door de inlaat buis. Uiteindelijk zal de oplossing het niveau van de uitlaatbuis bereiken en terugstromen in het reservoir. De uitlaatbuis zorgt ervoor dat de tafel niet overstroomt. Net zoiets als de afvoer in je badkuip. Wanneer de pomp wordt uitgeschakeld, zal de voeding in de tafel terugstromen door de inlaatbuis, dan door pomp en vervolgens terug in het reservoir.

De timer wordt gebruikt om de frequentie te bepalen waarmee de voeding van de pomp naar de tafel wordt geleid om daarna weer afgevoerd te worden. Als de tafel wordt gevoed zullen de planten alle nodige voeding opnemen. Op dat moment verdwijnt de lucht uit de wortelzone en als de oplossing wegstroomt komt er weer nieuwe zuurstof in de wortels.

De voordelen van dit tafelsysteem zijn dat je kunt kweken op elke medium –aarde, klei, cocos enzovoort. Je kunt in potten kweken en de potten op de tafel waar nodig verplaatsen. Ook kun je de hele tafel opvullen met klei en zo de planten de mogelijkheid bieden om hun wortels over de hele tafel te verspreiden. Deze methode gebruik je voor de snelste groei en de grootste opbrengsten.

Tafelsystemen zijn nagenoeg lekvrij, omdat het reservoir zich onder de tafel bevindt, zodat de oplossing nergens naartoe kan lekken. Ideaal als je kweekt in een kamer of op zolder. Ze zijn er ook in afmetingen die ideaal zijn voor grow tenten. 

  1. Het modulaire emmer Eb en Vloed systeem

Dit systeem is identiek aan het tafelsysteem als het gaat om het controleren van het aantal toedieningen en fases. Het voordeel is dat je planten de hele dag door doses voedsel en water krijgen, in combinatie met een wortelzone waarin veel zuurstof aanwezig is. Het meest in het oog springende verschil met vorige systeem is dat bij het modulaire systeem elke plant in zijn eigen pot wordt geplant.

Een voedingsbuis loopt van de bodem van elke pot naar een centrale hoofd-emmer, die is verbonden met een reservoir.

Het systeem maakt gebruik van de zwaartekracht om de voeding naar de pot te sturen en de pomp wordt alleen gebruikt om die hoofd-emmer te legen en te vullen. Daarin bevinden zich twee magnetische, drijvende kleppen die de kracht in zowel de hoofd-emmer als in het hoofd-reservoir controleren. Deze kleppen peilen het waterniveau in de potten exact, waardoor te veel water en overstroming worden voorkomen.

Als het niveau van de voeding een vooraf ingesteld punt in de potten heeft bereikt, schakelt de drijvende magnetische klep de pomp in het hoofd-reservoir UIT en wordt de pomp in de hoofd-emmer INGESCHAKELD. Deze pomp zuigt de voedingsoplossing uit de potten, waarna deze terug stroomt in het hoofd-reservoir.

Het belangrijkste voordeel van het modulaire systeem is dat je de planten op elke door jou gewenste wijze onder de lampen kunt plaatsen. Zo kweek je kanjers! De systemen zijn makkelijk uit te breiden en je kunt een grote kamer vol planten houden met slechts een enkel reservoir.

Voor welke kwekers is de Eb en Vloed methode geschikt?

Omdat de systemen zo flexibel zijn, zijn ze geschikt voor heel veel kwekers.

Beginners die kweken in potten en het werk simpel willen houden door middel van het kweken van een aantal planten in een tank. Zo kunnen ze zich concentreren op het onderhoud van hun kwekerij.

Ervaren kwekers op zoek naar een systeem dat kan worden ingericht naar hun specificaties om een maximaal rendement te halen.

Kwekers op zoek naar een bescheiden systeem kunnen goed uit de voeten met een Eb en Vloed tafelsysteem dat past in een tent van 1 tot 1.2 vierkante meter. Of ze gebruiken een klein modulair systeem dat voldoet onder twee lampen.

Grote kwekers profiteren echt van deze systemen, omdat ze ontzettend veel tijd besparen, tijd die anders nodig was geweest om met de hand te gieten. Ze zijn makkelijk uit te breiden, gewoon door meer potten te plaatsen. Een kleinere tafel kan gebruikt worden als een tijdelijk vegetatief groeisysteem, waarbij plantjes onder een of twee lampen groeien tot ze worden overgezet naar een groot modulair systeem.

De Drie Stappen Naar Het Eb en Vloed Walhalla

  1. Het bijhouden van een goede Eb en Vloed boekhouding is de sleutel tot een snelle groei en een goede oogst. Noteer het aantal spoelingen per dag samen met de hoeveelheid oplossing die je systeem dagelijks nodig heeft. De hoeveelheid die planten vragen relateert direct aan de groei ratio. Het idee erachter is dat wanneer ze maximaal consumeren, de groei ook maximaliseert. Door te experimenteren met de tijdsduur en het aantal spoelingen, zul je vanzelf ontdekken wat optimaal is in jouw situatie.
  2. De noodzaak tot het bijvullen van het reservoir hangt af van het groeimedium dat je gebruikt. Werk je met klei, zie de Eb en Vloed dan als een recirculerend hydro systeem en vul de tank om de paar dagen bij met een voedingsoplossing van halve sterkte. De reden hiervoor is dat je planten onder krachtige lampen groeien en daardoor meer water verbruiken dan voeding. Mettertijd zal de EC (CF) waarde oplopen. Daarom loop je met het toedienen van een oplossing van hele sterkte het risico op overvoeding. Gebruik je een medium dat absorbeert, zoals aarde of cocos, vul de tank dan bij met een oplossing van hele sterkte. Voer het aantal spoelingen op met een spoeling extra per dag. Omdat je in een absorberend medium kweekt, is het niet aan te raden om meteen van drie naar zes spoelingen over te gaan, omdat de wortels dan te nat worden of de plant wordt overvoerd.
  3. Verhoog het aantal spoelingen als je planten ouder en groter worden. Als je op klei kweekt en de jonge planten voor het eerst binnen het systeem brengt, stel de timer dan af op twee spoelingen van 15 minuten per dag. Wanneer de planten aanslaan, kun je het aantal spoelingen verhogen tot een maximum van 15 minuten per uur. Zorg ervoor dat je de hele oplossing elke 1-2 weken vernieuwt. Kweek je in aarde of cocos en je brengt de jonge planten voor het eerst in, zet de timer dan op een spoeling van 15 minuten per dag. Gaan de planten groeien, verhoog het aantal voedingen dan tot een maximum van vier keer 15 minuten per dag. Gebruik je een absorberend medium, zorg er dan voor dat het systeem niet wordt onderbroken. Vervang de hele oplossing dan om de twee weken of wanneer het niveau van de oplossing te laag is.

Vraag en antwoord met een Eb en Vloed Kweker

Wanneer kunnen planten overgezet worden in een Eb en Vloed systeem?

Als je bent begonnen in steenwol kubussen of kleine potten met aarde of cocos, verzeker je er dan van dat je planten voldoende wortel hebben geschoten, voordat je ze inbrengt in het systeem. Je moet veel witte wortels kunnen zien aan de buitenkant van het medium waarin je start.

Als je een tafelsysteem gebruikt, dan kun je de planten laten groeien en bloeien in hetzelfde

systeem. Gebruik je een groter modulair systeem, dan kun je de voorkeur geven aan het laten opgroeien van de planten onder een of twee lampen, voordat je ze naar de bloeikamer brengt, omdat het voor de hand ligt dat je modulair systeem door meerdere lampen wordt verlicht.

Welke ruimte krijgen de planten?

Het hangt ervan af hoeveel je wilt kweken en hoe groot je ze wilt. Tafelsystemen zijn geknipt voor de Sea Of Green (SOG) kweek, waarbij de planten dicht op elkaar groeien en zo een laag bladerdak ontwikkelen. Daarna worden ze aangezet tot bloei voor een zee aan toppen!

De modulaire systemen zijn perfect om planten te verspreiden onder meerdere lampen. Je kunt besluiten om vier emmers onder elke lamp te zetten, maar ook een emmer per lamp, waarmee je een paar monsters van planten kweekt. Modulaire systemen zijn geknipt voor het kweken van hele grote planten. Ik zag een keer een systeem met 20 lampen, waarbij onder elke 1000 watt lamp twee planten stonden die acht weken in de groene fase hadden doorgebracht, voor ze tot bloei werden geforceerd. Het leek wel een kamer vol bomen!

Hoe hoog moet de EC waarde zijn?

Als je een inert medium gebruikt zoals klei, dan is er weinig buffer (of bescherming) tegen overvoeding. Begin dan met voeding van de helft van de sterkte die de fabrikant voorschrijft. Gebruik je aarde, cocos of een mix van klei en cocos, dan is er meer buffer rond de wortels en kun je beginnen met de door de fabrikant geadviseerde dosering.

Hebben de planten ondersteuning nodig?

Dat is niet nodig. In tegenstelling tot 'pure hydro' technieken zoals NFT of luchtteelt, is er een groeimedium dat de wortels omringt, waardoor de plant als het ware self supporting is. Alhoewel, zoals dat vaak voorkomt bij binnenteelt: soms krijgen je planten zulke vette toppen dat je ze wél een henje moet helpen om overeind te blijven.

Zo, of je nu een newbie bent of een expert met groene vingers, Eb en Vloed heeft je iets te bieden. Ga ervoor, je zult niet worden teleurgesteld en je planten zullen van je gaan houden!

S
Soft Secrets