De Bierummer wiettelers vragen jullie steun!

02 Nov 2017
Hallo, wij zijn John en Ines, misschien beter bekend als de Bierummer wiettelers. Al 26 jaar kweek ik, John, met veel liefde voor het product. Ik kan van mezelf zeggen met een hoop passie. Ik houd van de plant en heb in al die jaren een schat aan ervaring opgedaan. De laatste 12 jaar hebben we op kokos gewerkt, organisch biologisch gevoed, met citroenzuur de pH-waarde op peil gebracht, roofmijt en ga zo maar door. Onze opbrengst was gemiddeld 1 gram per Watt met uitschieters naar 1,5 gram per Watt. In 2002 kwam Ines vanuit Oostenrijk naar Nederland en sinds die tijd hebben wij hier samen ons werk van gemaakt. Dat was ook de tijd dat tijdens het kabinet Balkenende de sfeer in Nederland een omslag maakte. De wiettelers en de coffeeshophouders werden steeds meer als criminelen weggezet. Dit heeft ons erg bezig gehouden en we wilden aantonen dat het ook anders kan. Coffeeshops werden ooit gedoogd omdat deze pioniers van het eerste uur het goede voorbeeld gaven en hun nek durfden uit te steken. Wat uiteindelijk tot het gedoogbeleid voor coffeeshops heeft geleid. Voor ons was het simpel en logisch, als je de coffeeshop kunt gedogen kan je ook de wietteelt gedogen. Zo hebben we onze eerste stappen genomen richting een transparante, gedoogde achterdeur. De Bierummer wiettelers vragen jullie steun!

Transparant

Met Yvonne van coffeeshop Wiz-Art in Stadskanaal vonden wij een strijdvaardige coffeeshophoudster die ermee instemde dat wij tegenover justitie, belastingdienst, etcetera transparant konden zijn dat wij ons product aan haar coffeeshop leverden. Het leek ons verstandig om in het buitengebied onze kwekerij te vestigen. Zodat wij niemand tot overlast konden zijn. Zo zijn we uiteindelijk in 2008 in een oude boerderij in Bierum beland. Hier kregen we te maken met veel tegenstand en uiteindelijk zeven politie-invallen. Het kweken hier ging met vallen en opstaan.

Groene Vingers

Deze periode is uitgebreid beschreven in het boek Groene Vingers (het verhaal van de Bierummer wiettelers) van Marrika van Beilen. Ze hebben alles uit de kast gehaald om ons het leven onmogelijk te maken en dit alles zonder tot vervolging over te gaan. Door al die tijd transparant te zijn gebleven, alles te blijven verklaren en vast te houden aan onze ideologieën hebben ze ons op deze manier niet klein kunnen krijgen. Uit een proces-verbaal van Ines van 26 februari 2013: “Ik denk dat ik alles wel gezegd heb, ook in de andere eerdere verhoren. Ik zou het graag in alle rust voor een rechter willen uitleggen. Er zijn teveel verschillende belangen. Het is de enige en logische manier om op deze manier hennep te telen en gedoogd te worden. Wij wilden onze kop uitsteken, het lijkt erop dat dat nodig is om te laten zien dat de achterdeur best te reguleren is met een gedoogbeleid voor kwekers.” De Bierummer wiettelers vragen jullie steun!

Dubbele agenda?

Uit een proces-verbaal van John van 1 april 2014: Politie: “Waarom ga je steeds verder met hennep kweken?” John: “Iemand zal toch de aanvoer van de coffeeshops moeten leveren, zonder ons kan de coffeeshop niet bestaan. Politie: “ Maar we hebben nu al zes keer een inval bij je gedaan en alles weggehaald, zegt dat u niks?” John: “Dat zegt me zeker wat, maar iemand zal het moeten maken. Dat is mijn beroep, mijn leven. Als Opstelten niet tot een andere oplossing komt, dan mogen wij als burger proberen tot een goed en verantwoord alternatief te komen, zo zie ik het. Ergens moet het vandaan komen.” Politie: “Wou je nog wat toevoegen aan dit verhaal?” John: “Jazeker, wij, Ines en ik, proberen een mooi transparant bedrijf op te zetten. Weer, voor de zesde keer, wordt ons bedrijf overvallen. Door mensen die voor de overheid of misschien voor iemand anders werken, met een dubbele agenda of zo!? Ik weet het niet meer. Door dit criminele, asociale, onverantwoordelijke beleid beland ik gisteren zelfs nog in het ziekenhuis. Alweer zijn er kapitalen aan goederen vernietigd. Al onze liefde voor een plantje wordt zomaar vernietigd, door een hakselaar. En de coffeeshop zoekt maar uit hoe hij aan een verantwoord product moet komen. Wij stoppen er nu even mee tot aan de rechtszitting, want ik ga er vanuit dat daar mensen zitten die het verschil kunnen maken.” De Bierummer wiettelers vragen jullie steun!

Rechterlijk pardon

Zeven invallen verder, zeven keer het openbaar ministerie aangeschreven met verzoek tot vervolging of anders seponering, leidde dit uiteindelijk tot het Bierummer wietproces. Op 16 oktober 2014 kregen we ons gelijk in de rechtbank in Groningen, namelijk met de uitspraak van een 9A, het rechterlijk pardon: “Uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting is komen vast te staan dat verdachte en medeverdachte telkens tegenover de politie, het openbaar ministerie en de belastingdienst openheid van zaken hebben gegeven over het feit dat zij zich bezig hielden met de hennepteelt. Verdachte en medeverdachte hebben de benodigde elektriciteit op een verantwoorde en veilige manier afgenomen en de elektriciteitsrekeningen aan de leverancier betaald. Verdachte en medeverdachte ontvingen naast hun drugsinkomsten geen uitkering. Zij hebben van hun inkomsten een administratie bijgehouden, deze inkomsten opgegeven aan de belastingdienst en daarover ook belasting betaald. Daarnaast hebben verdachte en medeverdachte bij hun hennepteelt geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.” De Bierummer wiettelers vragen jullie steun!

Geen overlast

“Verder is uit het dossier gebleken dat er bij de kwekerij geen sprake was van een brandgevaarlijke situatie. Ten aanzien van de hennepkwekerij van verdachte en medeverdachte is geen overlast in de nabije omgeving geconstateerd. Verdachte en medeverdachte hebben voorts de door hen gekweekte hennep enkel en uitsluitend willen afleveren en afgeleverd aan twee gedoogde coffeeshops. Van grensoverschrijdende verkoop is voorts evenmin gebleken. De rechtbank is van oordeel dat de verdachten gehandeld hebben binnen de belangrijkste doelstellingen van het door de overheid ontwikkelde softdrugsbeleid, te weten het belang van de volksgezondheid en het handhaven van de openbare orde.”

Initiatiefwet

Met ons rechterlijk pardon gaf de rechtbank een duidelijk signaal aan de politiek: doe hier iets mee! Iedereen weet vast nog wel wat er toen gebeurde. Bijna alle burgermeesters, met Depla voorop, wilden deze uitspraak gebruiken voor hun eigen plannen. Deze uitspraak gaf ons ook het vertrouwen om ons bedrijf te herstarten. Vanaf deze uitspraak hebben wij tot juni in het daarop volgende jaar kunnen werken. Van dat geld hebben wij het tot en met nu kunnen redden. Maar op 9 september 2015 kregen we bij het Gerechtshof in Leeuwarden toch een symbolische straf en daardoor konden we helaas niet verder met ons bedrijf. Het mooie van deze uitspraak is dat tot onze grote verrassing D66 in september 2016 met een op onze zaak geïnspireerde initiatiefwet kwam. Die een gedoogbeleid ten aanzien van kwekers mogelijk kan maken. De Bierummer wiettelers vragen jullie steun!

Hoge Raad

Het was nu door naar de Hoge Raad. Op 13 juni 2017 kregen we to horen dat onze zaak niet gecasseerd zou worden. De Hoge Raad wilde het vergevorderde politieke proces niet verstoren. Wel kregen we van de Hoge Raad nu een definitieve bewezenverklaring over ons werk: “Het bedrijfsmatig telen van hennep volgens een verantwoord, niet op winstbejag gericht productieproces ten behoeve van de levering aan gedoogde coffeeshops, waarbij verschuldigde belasting wordt betaald, goede kwaliteit wordt geleverd en geen overlast wordt veroorzaakt.” Maar het is aan de politiek om het beleid te veranderen. Wij vertrouwen erop dat de wietwet tot stand komt.

Wachten

Nou rest ons niets dan wachten tot we met een vergunning mogen doen wat we het beste kunnen en het liefste doen. Namelijk het leveren van een gevarieerd aanbod van hoogwaardige kwaliteit cannabis tegen een reële prijs. De twee coffeeshophouders die wij geleverd hebben, hebben ons in al die jaren al ontzettend vaak gesteund, inclusief hele mooie verklaringen bij de rechter-commissaris. Daarom richten we onze hulpvraag nu aan jullie, de rest van de branche. Dit is een strijd die wij al 12 jaar voeren en we zijn aan het einde van ons latijn gekomen, ook financieel gezien. We zijn moe gestreden en houden het watertrappelen niet lang meer vol. Er moet iets gebeuren zodat we niet kopje onder gaan. Het is in ons aller belang dat wij de eindstreep halen. Uiteindelijk gaat het ons allemaal aan. Wij zijn er allemaal mee gebaat dat deze wietwet tot stand komt en een succes wordt. Het zou een heel mooi gebaar zijn als jullie aan deze strijd willen bijdragen door ons financieel te steunen. De Bierummer wiettelers vragen jullie steun!

Alle hulp is welkom

Alle hulp is welkom. Dit kan in de vorm van een lening met het oog gericht op de toekomst, maar giften zijn natuurlijk ook van harte welkom. Wij staan open voor allerlei constructies. We zouden graag uitgerust zijn en goed voorbereid te werk willen gaan als de wietwet werkelijkheid wordt. Maar we hebben nog een steuntje in de rug nodig om door deze moeilijke tijd heen te komen. Wij hebben het volste vertrouwen dat de wietwet door de Eerste Kamer komt, lijkt ons toch slimmer! Wij komen ons verhaal graag persoonlijk toelichten mocht dat gewenst zijn. Voor betere beeldvorming en persoonlijke uitleg zijn jullie natuurlijk ook van harte welkom in Bierum. Wij hopen op jullie steun en begrip. Bedankt voor het lezen en een groet van ons beiden, email: johnenines@gmail.com John en Ines Meijers Oudedijk 3 9906 TE Bierum paypal.me/johnenines IBAN: NL 66 INGB 0652 0465 09 tnv. JCH Meijers, IM Meijers BIC: INGBNL2A Door: John & Ines