Banken en controleplicht / klantonderzoek

Frank.Brandse
20 May 2021

Banken doen steeds moeilijker om coffeeshophouders als rekeninghouder aan te nemen. Dit strandt op de controleplicht / klantonderzoek die banken in het kader van de Wwft of Wft moeten uitvoeren om witwassen te voorkomen. Indien sprake kan zijn van een gevaar voor witwassen komen klanten niet door de screening van banken en kunnen ze geen bankrekening krijgen.


 

Dit wordt steeds erger. Er zijn geen banken meer die een coffeeshophouder een bankrekening verstrekken. Als argument wordt genoemd dat coffeeshophouders in een grijs milieu werkzaam zijn omdat softdrugs bij wet is verboden en het gedogen geen zekerheid geeft dat geen sprake is van witwassen. Het feit dat coffeeshops niet legaal kunnen inkopen speelt daarbij een belangrijke rol.

Historie

Eerst namen de banken het standpunt in dat contante omzet de kans op witwassen verhoogt en dat heeft er voor veel shophouders toe geleid dat zij pinnen in hun zaak mogelijk hebben gemaakt, met als gevolg minder contante omzet. Dus eerst hebben de banken de mogelijkheid tot pinnen in de coffeeshop aangemoedigd. Het gevolg was vervolgens dat contante opnamen bij de bank nodig waren voor de coffeeshophouders, omdat de inkopen contant moeten worden afgerekend en bij veel pin-omzet te weinig contant geld op voorraad is bij de shop. Er mag nu bijvoorbeeld nog maar € 8.000 per week contant worden opgenomen bij een bank. Dus het pinnen dat eerst werd gestimuleerd wordt nu bestraft door de banken door de bankrekening in te trekken. Het is dus nu omgedraaid. Eerst teveel contant geld en later te weinig contant geld in de coffeeshop. Beiden wordt bestraft door de banken met intrekken van de bankrekening. Vooral de ING wil van de shops af als klant. Ook de Rabo is erg lastig, met als onderbouwing de wetgeving om het witwassen tegen te gaan. De bank motiveert dit intrekken van de bankrekeningen door te stellen dat de inkoop niet legaal plaatsvindt en hierdoor criminaliteit aanmoedigt. De klant van de bank is dan niet meer integer genoeg.

Kunnen we hier iets tegen doen?

Het antwoord is zonder meer: JA. Maar er is wel een risico omdat een procedure geen zekerheid geeft. Geen enkele procedure geeft namelijk zekerheid. Wij hebben diverse klanten bij wie een bankrekening is geweigerd en sommigen willen dit verder uitspelen, bijvoorbeeld via een procedure bij de rechtbank. Wij adviseren dat shops gezamenlijk optrekken, bijvoorbeeld via de bonden, en dan gezamenlijk een procedure starten en aankloppen bij de politiek. De vroegere Minister van Financiën Wouter Bos heeft zich tijdens zijn ambtsperiode tegen de banken uitgesproken en schriftelijk zijn ongenoegen kenbaar gemaakt. Ook dit hielp niet.

Wat is het probleem voor de banken?

De bank noemt als probleem dat het klantonderzoek, dat zij verplicht zouden moeten uitvoeren, moeilijk dan wel onmogelijk is omdat coffeeshops: • In een moeilijk milieu (strafbaar handelen) zitten; • Zij de klant niet kunnen controleren op witwassen; • Teveel contante inkomsten en uitgaven worden verricht; • De shop onvoldoende administratie heeft, o.a. ontbreken van inkoopfacturen.

Hoe hiermee om te gaan?

Ons advies is: procederen en druk uitoefenen op de politiek, omdat het erop lijkt dat de banken steeds verder gaan in het uitsluiten van hun bankproducten aan coffeeshops. Indien wij zogenaamde probleempunten weerpreken komen er weer gewoon nieuwe probleempunten die gebaseerd zijn op vermoedens en veronderstellingen.

Conclusie

Weten is één, bewijzen is twee. Een bank is niet makkelijk te overtuigen. Het woord is nu aan de rechter, althans daar lijkt het op. Oomen fiscaal onderzoek en advies. Mr. Wil Oomen Oomen Administratiekantoor Ing. Ruud Oomen LLB www.oomenfiscaalonderzoek.nl www.oomenadministratiekantoor.nl

F
Frank.Brandse