ABN Amro verhoogt de kosten met 1000%

Jackie Chan
08 Nov 2021

Nederlandse coffeeshops betalen de gevolgen van het behoren tot een zogenaamde witwassector met een hoog risico. Op 28 oktober verhoogde de Nederlandse bank ABN Amro de prijs van bankrekeningen bij coffeeshops met 1000%. Dit was de eerste bank die deze stijging toeschreef aan coffeeshops.


De waarden stegen van 9,90 euro naar ruim 100 euro per maand. De nieuwe prijs geldt al voor nieuwe rekeningen en gaat per 1 januari gelden voor bestaande rekeningen. ABN Amro verwacht hetzelfde in andere sectoren, maar voorlopig is dit de enige die een stijging zal ervaren.

Waaraan wordt deze stijging toegeschreven?

Vorig jaar nam ABN Amro een soortgelijke maatregel met rekeningen voor buitenlanders, waarbij ze de kosten van de verplichtingen tot controle van bankproducten aan hen toeschreven. Aangezien de coffeeshop-sector wordt geacht een hoog risico op witwassen te hebben, zijn sommige banken genoodzaakt om beveiligingsprocessen in te voeren om te voldoen aan regelgeving die garandeert dat het geld van de coffeeshops die zij beheren niet tot een netwerk van illegale activiteiten behoort en ook om de identiteit van de klanten en de herkomst van de fondsen te verifiëren.

Deze beveiligingsprocessen brengen geldelijke kosten met zich mee voor de bank, die zij aan de klant toeschrijft via een prijsstijging van 1000% van de rekening. Zo heeft het toepassen van regels om financiële criminaliteit te voorkomen ABN Amro de afgelopen 3 jaar meer dan een miljard euro gekost.

Mogelijk is dit drastische besluit ingegeven door de betaling van 480 miljoen euro die ABN Amro in april aan het Openbaar Ministerie deed vanwege onvoldoende maatregelen tegen criminele geldstromen. Daarnaast worden drie voormalige bestuurders van ABN Amro nog steeds door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het overtreden van de antiwitwaswetgeving. ABN Amro is niet de enige bank die deze gevolgen betaalt, ING betaalde in 2018 in een vergelijkbare zaak 775 miljoen euro.

Ongeveer 250 coffeeshops zouden direct geraakt worden door deze maatregel, maar toch stelt de bank door deze stijging geen klanten te verliezen.

J
Jackie Chan