Vermogen in buitenland en belastingfraude

Vermogen in buitenland en belastingfraude

Het komt regelmatig voor dat vermogen in het buitenland wordt ontdekt door de Belastingdienst of dat ondernemers inkeren voor dat vermogen. De inkeerder zal mogelijk denken dat alleen correcties over het vermogen op basis van box 3 gecorrigeerd wordt. Een vergissing. De Belastingdienst zal de stortingen van de bedragen in het buitenland veelal als zwarte omzet zien en willen belasten in box 1, tegen het hoge tarief van 52%.

De AG van de Hoge Raad (adviseurs van de Hoge Raad) stellen dat indien gelden worden ontvangen in Nederland, bijvoorbeeld zwarte omzet in een Nederlands bedrijf, het van een aantal factoren afhangt of de zwarte omzetten gecorrigeerd kunnen worden tot 12 jaar na het verdienen van deze zwarte omzetten (dus verlengde navorderingstermijn voor buitenlandsituaties in plaats van de normale 5 jaar termijn voor het opleggen van correcties). De AG noemt hierbij een aantal factoren die van belang zijn:

* de woon- of vestigingsplaats van belanghebbende,
* de locatie van de debiteur,
* de plaats waar de betaling wordt verricht (en ontvangen) en ten slotte,
* de plaats waar de inkomens- en/of winstbestanddelen zijn ontstaan.

Indien alle factoren zich in Nederland bevinden is er geen reden om de navorderingstermijn van 12 jaar van toepassing te laten zijn, aldus de AG. De AG is in een andere zaak van oordeel dat indien de Belastingdienst voldoende controlemogelijkheden heeft om binnenlandse ondernemingen te controleren op basis van reeds bestaande controlebevoegdheden, geen verlengde navorderingstermijn van toepassing kan zijn.

Vermogen in buitenland en belastingfraude

Rechtbank Gelderland

De Rechtbank Gelderland heeft onlangs een invulling gegeven aan een gelijksoortige situatie en is de mening toegedaan dat correctie in box 1 plaats kan vinden tot 12 jaar indien er geen controlemogelijkheden zijn voor de BD en/of de tijdsduur tussen verdienen en afstorten in het buitenland kort is. In enkele gevallen is geoordeeld dat navordering over een periode van 12 jaar kan plaatsvinden over de niet aangegeven winst (box 1), indien de Belastingdienst geen controlemogelijkheden heeft gehad om de zwarte omzet die naar het buitenland is overgebracht te ontdekken. In andere gevallen is ook de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar toegestaan indien de duur tussen het moment van verdienen en afstorten in het buitenland van korte duur was.

Conclusie

De rechtspraak is verdeeld of de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar van toepassing is op zwarte omzet (box 1) indien deze gelden na het verdienen naar het buitenland zijn overgebracht. Indien deze gelden in Nederland zijn gebleven is de normale navorderingstermijn van 5 jaar van toepassing. In sommige gevallen is echter de navorderingstermijn van 12 jaar van toepassing, namelijk indien de omzet gerelateerd kan worden aan een buitenlandsituatie, de belastingdienst geen controlemogelijkheden had en/of het geld direct na het verdienen is overgebracht naar het buitenland. De AG van de Hoge Raad heeft echter geadviseerd dat indien alle handelingen t.a.v. de zwarte omzet in Nederland hebben plaatsgevonden er geen reden is voor de verlengde navorderingstermijn. De jurisprudentie is hier tot op heden niet duidelijk over. De Hoge Raad zal hier over moeten beslissen. Ik houd u hierover op de hoogte.

Weten is één, bewijzen is twee. Een belastinginspecteur en ook een rechter zijn niet eenvoudig te overtuigen.

Oomen fiscaal onderzoek en advies
Mr. Wil Oomen
Oomen Administratiekantoor
Ing. Ruud Oomen
www.oomenfiscaalonderzoek.nl
www.oomenadministratiekantoor.nl
Column Wil Oomen

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht