Plan voor pop-upcoffeeshop in Amersfoort

Kunstenaar Ron Jagers wil in het weekeinde van 23 en 24 juni geestverruimende middelen gaan verkopen in een pand aan de Stadsring.

Voor zijn weekendverkoop onder de titel ‘Blow Your Mind’ heeft hij een vergunning aangevraagd bij burgemeester Bolsius.

Met de ‘pop-upcoffeeshop’ tracht de Amersfoortse kunstenaar kunstzinnige verdieping te geven aan het debat over het ‘bizarre’ coffeeshopbeleid, de procedures en besluitvorming. Eén van de procedurele regels omzeilt Jagers in elk geval. Omdat de zaak alleen in het weekeinde open is, kan de loopafstand tot scholen geen hindernis vormen, want die zijn dan dicht, redeneert Jagers in zijn vergunningaanvraag aan het college van burgemeester en wethouders.

Jagers verwijst daarmee naar de al maanden durende juridische soap rond de beoogde coffeeshop aan de nabijgelegen Snouckaertlaan. De exploitant van die coffeeshop kreeg eerst een vergunning, maar de burgemeester trok die weer in toen het Luzac College door de nieuwe inrichting van de Zonnehof alsnog binnen een afstand van 250 meter kwam te liggen. De gemeente hanteert de loopafstand tot onderwijsinstellingen als doorslaggevend criterium bij de toewijzing van vergunningen voor coffeeshops. De exploitant begon daarop een juridische procedure tegen de intrekking van de vergunning en plaatste een hek dat de afstand weer groter dan 250 meter maakt.

De loopafstand naar een school is in het weekeinde niet relevant, stelt Jagers vast. Daarom rekent hij erop dat ‘de verkoop de zegen van het college krijgt middels een vergunning’. De kunstenaar wilde zijn geestverruimende artikelen aanvankelijk aan de man brengen in Villa Härtel aan de Snoeckaertlaan waar de coffeeshop is voorzien. Maar dat bleek niet haalbaar. Vandaar dat hij uitwijkt naar een pand aan de Stadsring.

Met zijn actie wil Jagers de aandacht vestigen op de absurde procedure die de gemeente volgt voor toewijzing van nieuwe coffeeshops. Amersfoort heeft nu drie softdrugszaken en wil onder voorwaarden, zoals het afstandscriterium tot scholen, vier nieuwe shops in de stad toelaten. Voor de toewijzingsprocedure is besloten aanvragen voor locaties en potentiële exploitanten één voor één in behandeling te nemen. ,,Nu deze aanvraag door allerlei juridische procedures eindeloos duurt, stagneert de opening van nieuwe coffeeshops.’’

Rondweg

Op Facebook refereert Jagers onder de kreet ‘Blow your mind, blow your money’, ook aan de 67 miljoen euro die Amersfoort wil uitgeven aan de Westelijke Rondweg. ‘Niemand maar dan ook niemand ziet er het nut van in’. Amersfoort wil weer in de top meedraaien, schrijft Jagers, en maakt zich op om zijn miljoenen te besteden aan kunst. ‘Maar niet aan de armzalige Amersfoortse kunstenaar natuurlijk’.

‘De wereld is veranderd, en zo ook het dorp Amersfoort’, oordeelt Jagers. Hij herinnert zich hoe hij als zestienjarige voor platenzaak Koffoon in Bloemendalsestraat stond, waar onder de toonbank nederwiet werd verkocht. Hij werd destijds gefotografeerd en verscheen met een zwart balkje voor de ogen, om herkenning te voorkomen, in deze krant. ‘Maar de behoefte aan geestverruimende middelen blijft bestaan. Geef ze vrij baan zou ik willen zeggen. En laat ik dan zelf maar een duit in het zakje doen. Niet dat ik miljoenen kan genereren, maar ‘mind blowen’ bevalt mij wel’.

De gemeente heeft de aanvraag van Jagers net binnen en wil die zo snel mogelijk behandelen. Burgemeester Bolsius laat mede op basis van Jagers’ toelichting op Facebook weten: ,,Ik denk dat we het begrip geestverruimend in dit geval ‘ruim’ moet zien. Het lijkt erop dat Jagers de ervaringen uit zijn vroege jeugd betrekt om het gesprek over belangrijke zaken in de stad aan te gaan.’’

Elf jaar geleden organiseerde Jagers al een eenmalig pornofestival dat destijds tot een hevig politiek debat in de gemeenteraad leidde.

Bron: AD.nl

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht