Samen sterk, gezamenlijke nieuwjaarsborrel coffeeshopbonden – Cannabis Connect

Bericht laatst bijgewerkt op

Op woensdag 17 januari 2018 was er een gezamenlijke Nieuwjaarsborrel van de twee nationale coffeeshopbonden, het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN) en de Bond Cannabisdetaillisten (BCD). De feestelijke bijeenkomst vond plaats in cultuurbos Bosvreugd aan de rand van Tilburg. Naast een hoop gezelligheid was er een sterk inhoudelijk programma met boeiende sprekers.   Author: Michiel Panhuysen

Het initiatief van de gezamenlijke borrel staat symbool voor de gegroeide samenwerking tussen de verschillende bonden. De beide bonden trekken steeds meer schouder aan schouder op. En dat is hard nodig in deze periode, waarin er veel veranderingen aankomen in cannabisland. Internationaal is de cannabissector sterk in beweging, de experimenten met gedoogde hennepteelt gaan er nu toch echt van komen en de ontwikkelingen op het gebied van medicinale cannabis dragen ertoe bij dat politiek en samenleving anders naar cannabis kijken dan tien jaar geleden. Het is de meeste ondernemingen inmiddels wel duidelijk geworden: De tijden zijn aan het veranderen en we zullen daarop moeten reageren.

Een unieke foto die de wereld rondging: Dries van Agt met joint naast VOC-adviseur John Roozen (foto: Darpan van Kuik)

Belangrijke rol

De gezamenlijke koepel Cannabis Connect, het samenwerkingsverband van het PCN en de BCD, speelt een belangrijke rol in het samen optrekken van coffeeshops in Nederland. Door de urgentie die veel ondernemers proefden tijdens de afgelopen twee ondernemersdagen van Cannabis Connect sloten zich de laatste tijd veel nieuwe leden aan bij de twee coffeeshopbonden. Tijdens de Nieuwjaarsborrel bleek de gezamenlijke inzet meteen zijn vruchten af te werpen. Enkele ondernemers die we spraken noemden het de beste samenkomst die zij hadden meegemaakt. Geen wonder. Want de Nieuwjaarsreceptie vond plaats op een uitstekende locatie met een prima verzorging. Voeg daaraan toe dat er een aantal interessante personen een toespraak hield. Het geheel gaf de thuisblijver ongelijk.

Omslag

Vera Bergkamp, die zich als Tweede Kamerlid (D66) al tijden sterk maakt voor het experimenteren met gereguleerde wietteelt, gaf een kijkje in de keuken van de politieke ontwikkelingen. Het is helaas nog niet tot in detail bekend hoe het experiment er uit gaat zien. Bergkamp zei dat 2018 in het teken zal staan van de voorbereidingen op het experiment met de wietteelt. Het politieke klimaat is volgens haar anders geworden. De onthullingen over het WODC gerommel met wetenschappelijke data maken duidelijk dat politici vanaf nu met betere informatie moeten worden gevoed. Het is tijd voor een omslag binnen het Ministerie van Justitie. Er moet beleid komen op basis van feiten en niet meer op basis van de politieke agenda van een minister die de ‘wetenschap’ naar zijn hand zet. Bergkamp stelde dat zij de gezondheid van de consument vooropstelt en dat het van belang is om ook de sector te betrekken bij de invulling en uitvoering van het experiment. Zo vindt ook Bergkamp dat de diversiteit van het aanbod in de shops van cruciaal belang is. Het Tweede Kamerlid ging ook kort even in op het belang van een verenigd front van coffeeshopondernemers. Zij noemt Cannabis Connect een ‘goed initiatief’.

Vera Bergkamp

Koos Zwart Award

Ook oud-premier Dries van Agt (87 jaar en nog zeer kwiek) stond voor de zaal. Het optreden van deze coryfee heeft inmiddels geen uitleg meer nodig. Van Agt kwam de Koos Zwart Award in ontvangst nemen van de nieuwe PCN voorzitter Hein Schafrat. Het optreden van de voormalig staatsman en taalvirtuoos is altijd bijzonder. Van Agt begon zijn speech met een dankwoord aan de inmiddels overleden strafjurist Louk Hulsman, die hem eind jaren ’60 ervan overtuigde dat het helemaal fout zat met het repressieve drugsbeleid in Nederland. De wetswijziging in 1976 is aan deze man te danken. Daarnaast verontschuldigde Van Agt zich voor het bescheiden beleid dat na de wetswijziging vorm kreeg: “In die tijd kon er echt geen sikkepit meer. […] Ik heb een hele poos in het optimisme geleefd: Dít wordt het begin van de doorbraak. […] Dat is niet het geval geweest.” De tijden zijn aan het veranderen. De ontwikkelingen op het gebied van legalisering van cannabis in Canada en Californië en het beleid in Portugal geven Van Agt het idee dat de doorbraak nabij is. “Makkers, dit is het jaar van de victorie. […] Eens komt het goed. Ja, het is nabij!” Hij zette zijn betoog kracht bij door zeer demonstratief een joint aan zijn lippen te zetten, hoewel hij daar gezien zijn respectabele leeftijd toch maar niet de brand in stak.

Coffeeshops uit de schaduw

Raimond Dufour, voorzitter van de stichting Drugsbeleid, hield misschien nog wel de meest bevlogen speech, voorafgaand aan die van Bergkamp en Van Agt. Hij schetste hoe het cannabisbeleid na 1976 vorm heeft gekregen. Hij liet daarbij ook zien hoe onwerkbaar het beleid in praktijk is geworden. In zijn blik op de toekomst benadrukte hij de belangrijke rol van de coffeeshops. Hij noemt coffeeshops de meest doeltreffende criminaliteitsbestrijders is ons land. Coffeeshops voorkómen volgens hem “de niet geringe criminaliteit die in andere landen optreedt bij de verkoop van cannabis aan consumenten.” Dit jaar wordt het jaar van erkenning van de rol van de coffeeshop: “Met de komende experimenten voor regulering van de cannabisteelt gloort de dag dat de coffeeshop inderdaad volledig uit de schaduw treedt en zich gaat koesteren aan het volle daglicht.”

Samen

‘Samen’ werd uiteindelijk wel het hoofdthema van de nieuwjaarsborrel. Het lid zijn van een bond is inmiddels geen amusant tijdverdrijf meer maar gaat echt ergens over. De tijd van de kat uit de boom kijken is voorbij, er moeten spijkers met koppen worden geslagen en dat doe je nou eenmaal het beste samen. De gezamenlijke koepel Cannabis Connect heeft de afgelopen tijd steeds meer stelling genomen in de ontwikkeling en wordt als serieuze partij gehoord in de politiek. Anders dan voorheen staat die politiek meer open voor de stem van betrokkenen en mensen uit de praktijk. De krachten die momenteel de invulling van het experiment met de geregelde wietteelt in de steigers aan het zetten zijn zoeken serieus om zich heen naar informatie waarop zij hun keuzes kunnen baseren. De onthullingen in de WODC-affaire eind vorig jaar maken duidelijk dat veel ‘wetenschappelijke rapporten’ van justitie met een korrel zout dienen te worden genomen en deels op fictie berusten. Dat geeft andere informanten een kans om aan tafel te komen, zolang die geloofwaardig zijn. Cannabis Connect weet zich steeds meer als een geloofwaardige bron van feiten te presenteren. De massaal bezochte ondernemersdagen en de Grass Poll dragen daar zeker aan bij.

Uitgangspunten teeltexperimenten

In de gezamenlijke nieuwsbrief van de PCN en de BCD onder de vlag van Cannabis Connect omschrijven de bonden hun uitgangspunten voor de teeltexperimenten:

  • Er zijn veel verschillende cannabisconsumenten met eigen voorkeuren en wensen. Coffeeshops moeten in staat worden gesteld om de producten aan te bieden die bij hun klantenkring passen. Zelf hebben zij daar de beste kijk op. Coffeeshops moeten daarom zelf kunnen bepalen bij welke leveranciers zij hun producten afnemen.
  • Kwekers moeten niet worden beperkt in het aantal soorten dat zij mogen kweken.
  • Coffeeshops moeten de mogelijkheid krijgen om zelf in eigen beheer of als coöperatie te kweken. Zo wordt de diversiteit gegarandeerd met een uniek cannabisaanbod waarin de consument vertrouwen heeft.
  • Coffeeshops die buiten het wietteelt experiment vallen moeten de mogelijkheid krijgen hun cannabisproducten te testen. Hiervoor is een verruiming van de handelsvoorraad noodzakelijk.

 

Daisy

Daisy

Daisy is commercial advisor and a exhibitor during Cannabis events throughout Europe. She loves her dog as much as she loves to share her expertise about legalization and liberalization of the cannabis industry.
Heb je hulp nodig bij een drugsgerelateerd probleem? Neem zo snel mogelijk contact op met je lokale hulplijn. In geval van onmiddellijke levensbedreigende omstandigheden, bel nu 112!

Geef een reactie

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.