Bio Ibo B.V. vrijuit in hoger beroep

André Beckers

In januari 2017 deed de Telegraaf verslag van de eerste strafzaak tegen de in Schelluinen gevestigde groothandel in kweekbenodigdheden. De kop van het artikel luidde: “Eerste keer straf wietlampdealer”. De krant maakte bij het beschrijven van de strafzaak dankbaar gebruik van de argumenten van justitie. Rechercheofficier Henk van der Meijden toonde zich erg tevreden met het bikkelharde vonnis van de Rotterdamse rechtbank. De eigenaar van Bio Ibo B.V. werd in het vonnis van de rechtbank beschreven als een eigenwijze ondernemer. Meerdere keren had de politie hem gewaarschuwd, dat hij illegale voorwerpen voorhanden had. Gewapend met een “goederenlijst” kwam een plaatselijke agent vertellen welke verboden spullen uit de onderneming moesten worden verwijderd. Het lijstje kwam erop neer dat alles wat met hennepteelt te maken zou kunnen hebben uit het assortiment moest worden gehaald. Maar wie was hier nou eigenwijs? Politie en justitie of de ondernemer? Namens de ondernemer schreef ik een brief naar justitie waarin ik wees op de beperkte reikwijdte van de per 1 maart 2015 gewijzigde Opiumwet. Alleen de voorbereiding van grootschalige- en bedrijfsmatige hennepteelt is strafbaar gesteld. De wet biedt nog alle ruimte voor het beleveren van de kleinschalige teelt zou je dan denken. Ook daar is kweekapparatuur voor nodig. Bovendien heeft de gewijzigde Opiumwet niet tot gevolg dat voorwerpen, die gebruikt kunnen worden voor de teelt van hennep verboden zijn. Met die wetenschap stelde ik dat het door de politie opgestelde lijstje van verboden goederen blijk gaf van een onjuiste wetsuitleg. Dat betoog was tegen dovemansoren gericht. Mijn cliënt werd veroordeeld. De door justitie geëiste gevangenisstraf van acht maanden bleef hem bespaard, maar in financieel opzicht werd hij keihard aangepakt. Het bericht in de Telegraaf had tot gevolg dat de bank zich begon te beklagen over “bad press” en de relatie met Bio Ibo B.V. wilde opzeggen. Ambtenaren van de belastingdienst, die jarenlang trouwe bezoeker waren van de stevig belasting afdragende ondernemer, toonden hun ware aard tijdens het strafproces. Zij aan zij zaten zij met de collega’s van de politie op de publieke tribune. Door justitie werd voor tonnen beslag gelegd op bedrijfsvoorraden. Aanvankelijk moest Bio Ibo B.V. deze beslagen goederen kosteloos bewaren voor justitie. Na de veroordeling door de rechtbank werd alles afgevoerd en vernietigd. Waarom? Omdat de Rotterdamse rechtbank in al haar (eigen)wijsheid meende dat de verboden goederen moesten worden “onttrokken aan het verkeer”. De belastingdienst weigerde kostenaftrek vanwege de veroordeling. Dubbel genaaid houdt beter is daarbij de achterliggende gedachte.

Op 17 januari jl. behandelde het gerechtshof in Den Haag het door de ondernemer ingestelde hoger beroep. In de zaal zaten opnieuw medewerkers van de politie en de belastingdienst. Ter terechtzitting maakte ik gemotiveerd duidelijk waarom het vonnis van de Rotterdamse rechtbank naar mijn mening moest worden vernietigd. In feite is het heel simpel. Als de wetgever de voorbereiding van iedere vorm van hennepteelt had willen verbieden, zou zijn gekozen voor een algehele strafbaarstelling. Waar moeten al die kleine wietkwekers die de overheid ongemoeid wil laten om de druk op de criminele achterdeur van de coffeeshop te beperken hun spulletjes kopen als winkels en groothandels op de door justitie voorgestane wijze worden aangepakt? Prachtig dat burgemeesters woningen niet (mogen) sluiten als daarin uitsluitend voor eigen gebruik wiet wordt geteeld. Ook heel mooi dat steeds meer burgemeesters begrip tonen voor kwekers die voor medische redenen hennep telen. Nog mooier is dat de Tweede Kamer die groep medicinale telers wettelijke ruimte wil bieden. Maar waar kunnen al deze kleine kwekers hun kweekspullen nog kopen als justitie doorgaat met een verbeten jacht op (groot)handelaren in kweekspullen? Dat kan onmogelijk zijn wat de wetgever heeft gewild.

Het gerechtshof in Den Haag deed wat onafhankelijke strafrechters behoren te doen. Het hof oordeelde niet op basis van eigen gevoel en interpretaties, maar puur op basis van feiten. Het bewijs dat “de wietlampdealer” de beroepsmatige- of grootschalige hennepteelt had voorbereid ontbrak. Het gevolg daarvan was een integrale vrijspraak. Dit nieuws kwam ik in de media nog niet tegen. Dat verbaast mij niet.

Advocaat André Beckers
andre@beckersbergmans.nl
www.beckersbergmans.nl
“bij dringende zaken” 24/7 bereikbaar op gsm / whatsapp: 0653174897

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht