Vegetatieve groei

Het zaailingenstadium bij cannabisplanten duurt ongeveer twee tot drie weken, van de ontkieming tot een (sterke) wortelvorming. Als er eenmaal een sterk wortelstelsel is ontstaan neemt de snelheid van de bladgroei snel toe en gaan de zaailingen het vegetatieve groeistadium in. Wanneer de chlorofylproductie op volle snelheid is, zal een

Het zaailingenstadium bij cannabisplanten duurt ongeveer twee tot drie weken, van de ontkieming tot een (sterke) wortelvorming. Als er eenmaal een sterk wortelstelsel is ontstaan neemt de snelheid van de bladgroei snel toe en gaan de zaailingen het vegetatieve groeistadium in. Wanneer de chlorofylproductie op volle snelheid is, zal een vegetatieve plant zoveel bladeren en wortelmassa produceren als fysiek en genetisch gezien mogelijk is. Natuurlijk mogen de groeicondities – CO2, zuurstofgehalte in de aarde, voedingsstoffen, water enz. – geen beperkende factoren zijn, en ze moeten in het juiste evenwicht aanwezig zijn om ze beschikbaar te maken voor een snelle opname. Bij een goede verzorging groeien sommige soorten medicinale cannabis 1 tot 5 centimeter per dag. Een plant die om welke reden dan ook een verstoorde groei vertoont, kan twee weken nodig hebben voordat de normale groei weer op gang komt. Een ernstige groeiachterstand wordt mogelijk nooit meer ingehaald.

Een krachtig, onbelemmerd wortelstelsel in een perfecte rhizosfeer (wortelzone) dat in staat is om alle beschikbare voedingsstoffen op te nemen is essentieel voor een robuuste groei. Een onbelemmerde vegetatieve groei is de sleutel tot een gezonde opbrengst. De water- en voedingsopname van een plant veranderen tijdens de vegetatieve groeifase. Hoge stikstofgehaltes zijn vereist. Kalium, fosfor, calcium, magnesium, zwavel en sporenelementen worden met een veel hogere snelheid opgenomen. Ook de transpiratie verloopt sneller, waardoor meer water nodig is. Hoe groter een plant wordt en hoe groter het wortelstelsel is, hoe sneller de grond zal uitdrogen. De planten zowel boven als onder de grond een perfecte omgeving bieden is de sleutel tot een krachtige vegetatieve groei en een zware opbrengst. 

Tijdens de groeifase hebben planten water nodig en vaak ook aanvullende voeding. Buiten- en kaskwekers kunnen organische kweekaarde maken met behulp van grote verpakkingen meststoffen en supplementen. Binnenkwekers moeten meestal een aanvullende plantvoeding toevoegen. Ook heeft de kweekruimte zowel overdag als ‘s nachts voldoende luchtcirculatie en ventilatie nodig. In de eerste of tweede week ontstane voedingstekorten worden bij binnenplanten gewoonlijk pas tegen de derde tot vijfde week groei zichtbaar. Tijdens de vierde of vijfde week ontstane voedingstekorten buiten en in kassen worden in de zesde tot achtste week van de groei zichtbaar door uiterlijke symptomen. Bij kleine onevenwichtigheden in de voeding kan het langer duren voor ze zich manifesteren, als dat al gebeurt. 

 

Aantastingen door ziektes en ongedierte steken vaak de kop op naarmate voedingstekorten voortduren. Heel vaak zijn nieuwe stekken uit een andere tuin of kweekruimte al aangetast door spinteitjes, meeldauw of een wortelziekte, met nauwelijks uiterlijke tekenen. Zet nieuwe stekken en zaailingen altijd in quarantaine en dompel ze in een organische oplossing van fungicide/insecticide/miticide alvorens ze in tuin of kweekruimte neer te zetten.

Na een tot drie maanden vegetatieve groei krijgen voedingsstoffen de kans te accumuleren tot giftige niveaus, en planten kunnen uiterlijke tekenen vertonen van een voedingstekort of -overmaat. Het doorspoelen van potten spoelt wateroplosbare giftige voedingsstoffen weg, zie “Doorspoelen” in Hoofdstuk 21, Voedingsstoffen, voor meer informatie. Ook andere problemen – over- en onderbewateren, luchtcirculatie en ventilatie, etc. – kunnen zich nu voordoen. Zie “Algemene voedingsproblemen” in Hoofdstuk 21 voor meer informatie.

Cannabis blijft bij een 18 uur fotoperiode en een gematigd klimaat een jaar of langer in de vegetatieve fase. Toch wordt vroeger of later het genetische maximum bereikt, waardoor cannabis begint te degenereren. Indica en indica-dominante variëteiten die stress ondervinden door koude, winterse omstandigheden zijn geneigd te gaan bloeien ongeacht het aantal lichturen, en vaak wordt er meer hars geproduceerd op planten met groeistoornisssen. 

Binnen en in kassen kunnen de groeistadia worden gereguleerd met behulp van de licht-en-donker cyclus (fotoperiode). Dit is de belangrijkste stimulus voor het opwekken van de bloei. Geef planten een 12/12 uur dag/nacht lichtschema om de bloei te laten beginnen. Geef planten 0 tot 8 uur donker en 16 tot 24 uur licht om ze in het vegetatieve (groei) stadium te houden. Het reguleren van de fotoperiode maakt het binnen- en kaskwekers mogelijk de vegetatieve en bloeicycli te reguleren. Zie Hoofdstuk 17, Licht, Lampen en Electriciteit voor meer informatie over het reguleren van de fotoperiode. Buitenkwekers werken met Moeder Natuur en oogsten na de lange nachten en korte dagen in het voorjaar en de herfst.

Als het geslacht van een plant eenmaal is vastgesteld, kan die een moeder, een stek of een stuifmeel producerende man worden en kan hij worden geoogst of zelfs verjongd (zie “Verjonging” in Hoofdstuk 5).

Noot: Planten vertonen rond de vierde week vegetatieve groei mannelijke of vrouwelijke voorbloei-bloemen. Zie “Voorbloei” in Hoofdstuk 8, Bloeien)

Planten zijn klaar voor verpotten, stekken, buigen en opbinden als ze zich in het vegetatieve groeistadium bevinden. Meer informatie over deze onderwerpen volgt. 

[====================]

Verpotten

Als planten te groot zijn geworden voor hun potten moeten ze worden verpot om hun snelle groei voort te zetten. Belemmerde, verkrampte wortelsstelsels zorgen voor ziekelijke planten met een verstoorde groei. Een trage, zwakke groei behoort tot de symptomen van wortelgebonden planten. Ernstig wortelgebonden planten hebben de neiging rechtop te groeien met takken die zich precies tot buiten de randen van de pot uitstrekken. Tegen de tijd dat je deze symptomen ziet is de plant al wortelgebonden. Haal de plant om de wortels te controleren uit z’n pot om te zien of de wortels op de bodem een dikke mat vormen of zich rond de potwand rondslingeren.  

Als uit stekken of zaailingen kleine planten worden gekweekt waaraan dagelijks water kan worden gegeven en die in 70 tot 90 dagen volledig rijp zijn, is er weinig behoefte aan potten die groter zijn dan ongeveer 11-19 liter. Grotere planten en moederplanten hebben een grote pot nodig als ze langer dan drie maanden in leven worden gehouden. 

Planten kunnen buiten en in kassen veel groter worden dan binnenshuis. Potten moeten zo groot mogelijk zijn om plaats te bieden aan de enorme wortelmassa. Grote planten die 4,5 kg aan medicinale cannabistoppen produceren kunnen in potten van 750-1900 liter worden gekweekt. 

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht