Promoveren op onderzoek cannabis

THC minder belangrijk dan gedacht…

 

Wietonderzoek Peggy van der Pol

 

Op 25 april promoveert als zij goed haar best doet Peggy van der Pol. Zij deed onderzoek naar wietverslaving. Ze volgde 3 jaar lang een groep van 600 jongeren tussen de 18 en 30 jaar die minstens drie keer per week blowden. Regelmatig gebruik van cannabis verhoogt de kans om verslaafd te raken. Toch was meer dan de helft van deze heavy users niet verslaafd. Het bleek dat mensen die (financiële) problemen hebben en die wiet roken om hun problemen te vergeten een grotere kans hebben om verslaafd te raken. Dit had meer invloed dan de soort van de wiet en de sterkte ervan. Ook merkte zij dat bij deze verslaafden vaker depressie en/of angst voorkomt. De niet-verslaafden hadden dergelijke problemen meestal niet. Van de onderzochte groep bleef maar 28% gedurende het hele onderzoek verslaafd. Een groot aantal stevige gebruikers mindert dus vroeg of laat. Dat zag zij ook tijdens die 3 jaar gebeuren. Bij 37% van de jongeren ontstond tijdens het onderzoek juist een verslaving. Men schat dat er in Nederland 30.000 cannabisverslaafden zijn. Een ruime meerderheid daarvan zoekt geen hulp. Deze blowers vinden dat ze ondanks hun verslaving redelijk functioneren en hebben weinig psychische klachten. Vaak wordt er gezegd dat er een toename is ontstaan van het aantal verslaafden door de hogere THC-gehalten. Omstreeks 2004 was het THC-gehalte van wiet omstreeks 20%. Inmiddels is dat aandeel gezakt tot 15%. Het viel de onderzoekster op dat mensen die ''zware'' wiet roken minder inhaleren. Ze reguleren dus zelf de THC-inname. De hoeveelheid die gerookt wordt en de hoogte van het THC-gehalte zijn dus van minder invloed dan men aannam.

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht