D66 wil wietteelt reguleren

En de achterdeur regelen…

 

D66 is bezig met een initiatiefvoorstel om het telen van wiet te gedogen. Deze partij is van mening dat het een slechte zaak is dat de achterdeur nog steeds niet is geregeld en in handen is van de zware criminaliteit. Dit halfhartige beleid is niet in overeenstemming met de wensen van de bevolking (54 % is voor legalisering van cannabis) en doet geen recht aan de vele voorstellen vanuit gemeenten om de wietteelt te reguleren. Daar zijn plannen bij voor wietteelt onder gemeentetoezicht, growen door gecertificeerde bedrijven of telen door wietclubs die zijn opgericht door gezamenlijke gebruikers. Er zijn maar liefst 30 gemeenten met dergelijke plannen gekomen, maar Opstelten heeft op voorhand uitgesproken daar niet in mee te willen gaan. Hij betoogt dat internationale afspraken het gedogen van de wietteelt in de weg staan. D66 is het daar niet mee eens. Er is geen verplichting tot strafvervolging en bovendien is er ruimte voor nationaal recht. De partij hoopt op voldoende steun voor het wetsvoorstel. Bijvoorbeeld uit de hoek van de PvdA die het reguleren van de achterdeur in haar verkiezingsprogamma heeft staan. Volgens Magda Berndsen zou het gedogen van de wietteelt ertoe bijdragen dat men de kwaliteit van de wiet kan bewaken en de negatieve effecten voor de gezondheid kan vermijden, door bijvoorbeeld het THC- gehalte te meten. Ook zou er politiecapaciteit worden vrijgemaakt. Deze agenten zouden zich dan met woninginbraken kunnen bezighouden in plaats van met wietplantages. Bovendien zou men de georganiseerde criminaliteit een gevoelige slag kunnen toebrengen. Misschien wordt het tijd om de geluiden uit de samenleving serieus te nemen en de zware criminaliteit te gaan bestrijden in plaats van te bevorderen. Het wordt tijd om wiet te decriminaliseren. Want hoe schadelijk is cannabis nu eigenlijk? Zou het werkelijk om ons welzijn en onze gezondheid gaan, dan waren alcohol, tabak en gokken al lang verboden. Maar daar trekt de overheid zonder enige scrupule haar accijnzen van.

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht