Eindelijk experimenten met gereguleerde cannabisteelt?

Zou het er dit jaar dan ein-de-lijk van gaan komen? Wordt 2013 het jaar van het eerste experiment met gereguleerde cannabisteelt in Nederland? Lokaal lijkt de VOC-mentaliteit definitief te zijn doorgebroken: een hele rij steden staat te popelen om de achterdeur van de coffeeshop eindelijk fatsoenlijk te gaan regelen.

Zou het er dit jaar dan ein-de-lijk van gaan komen? Wordt 2013 het jaar van het eerste experiment met gereguleerde cannabisteelt in Nederland? Lokaal lijkt de VOC-mentaliteit definitief te zijn doorgebroken: een hele rij steden staat te popelen om de achterdeur van de coffeeshop eindelijk fatsoenlijk te gaan regelen.

Soms is het nuttig om in de archieven te duiken. Zo vinden we een artikel uit dagblad Trouw van 5 juni 1999, met als kop ‘Tilburg kweekt zijn eigen wiet’. De intro zou bijna veertien (!) jaar later ongewijzigd in de krant kunnen: “De gemeente Tilburg gaat haar eigen wiet laten kweken. Ze wil alle coffeeshops in de stad, bij wijze van proef, laten bevoorraden door erkende plaatselijke wietkwekerijen. De gemeente controleert op de bedrijfsvoering en productkwaliteit. Zo wordt de illegale handel de wind uit de zeilen genomen en de kwaliteit van verkochte wiet en hasj gegarandeerd.”

Stekelenburg

Nu de ene gemeenteraad na de andere moties aanneemt om de cannabisteelt voor coffeeshops te reguleren is het goed om dit Tilburgse initiatief te memoreren. Grote gangmaker was toenmalig burgemeester Johan Stekelenburg (PvdA). Onvermoeibaar pleitte hij voor een einde aan de hypocrisie van de achterdeur. Uiteindelijk kreeg hij steun van liefst zestig burgemeesters. In februari 2000 presenteerde Stekelenburg de nota ‘Aan de achterdeur wordt niet meer gekocht’. Even leek een doorbraak binnen handbereik: op 27 juni 2000 nam de Tweede Kamer met een meerderheid van één stem de motie-Apostolou cs aan. Hierin wordt de regering opgedragen te bevorderen dat richtlijnen worden ontwikkeld om de productie van nederwiet en de toelevering daarvan aan coffeeshops te regelen.

Binnen een week gooide het kabinet de (achter)deur dicht en legde de motie naast zich neer. Stekelenburg reageerde verbitterd: “Nu gebeurt er niets, de politiek laat het liggen. Ik heb absoluut geen zin een eigenstandig beleid te gaan voeren, met het risico dat het OM ingrijpt, dat natuurlijk ook zijn signalen krijgt van minister Korthals. Ik ben geen Don Quichot.” Fast forward naar 2013. Er zit nog steeds een VVD-er op justitie, hij heet alleen geen Korthals maar Opstelten. De gemeenteraden van Utrecht, Leeuwarden, Rotterdam, Eindhoven, Den Bosch én Tilburg hebben moties aangenomen om de cannabisteelt te reguleren, op lokaal of nationaal niveau.

Nieuwe politieke werkelijkheid

De Eindhovens motie werd nota bene geschreven door VVD-raadslid Ferry van den Broek. Een prachtige tekst, die de stand van zaken en de wenselijkheid van reguleringen uitstekend samenvat. Zo wordt geconstateerd dat “de grote problemen rondom coffeeshops vooral zijn te herleiden tot de illegale teelt” en dat coffeeshops “impliciet worden gedwongen zaken te doen met criminelen”. De motie stelt dat “de lokale politieke weerstand tegen het repressieve drugsbeleid van het kabinet groeit” en dat “met het aanstaande schrappen van het zgn. ‘B-criterium’ een liberaler/progressiever coffeeshopbeleid wat dichter bij komt”. Ook mooi is de overweging dat “er met het Kabinet Rutte-II een nieuwe politieke werkelijkheid is ontstaan die mogelijk kansen biedt voor lokaal maatwerk voor de achterdeur betreffende cannabisteelt.”

Reactie Opstelten voorspelbaar

Dat is natuurlijk de hamvraag. De eerste reactie van Opstelten op de gemeentelijke plannen was voorspelbaar. Het mocht dan 5 december zijn, Ivo had geen surprise voor de verslaggever van het RTL journaal: “Het is in strijd met de Opiumwet. Het is strafbaar. En het is in strijd met internationale verdragen. Dus dat kan niet, uh, het zal niet, gaat niet.” Wat Opstelten er nooit bij zegt is dat ook het kopen en verkopen van cannabis in coffeeshops in strijd is met de Opiumwet. En strafbaar en in strijd met internationale verdragen. Toch staan we dat al ruim 35 jaar toe, met uitstekende resultaten voor de volksgezondheid, de openbare orde en de schatkist. In dagblad Metro verklaarde VOC-woordvoerder Derrick Bergman: “Opstelten heeft ongelijk en dat weet hij zelf ook. Met zijn logica waren er helemaal nooit coffeeshops geweest. In internationale verdragen mogen uitzonderingen voor landen worden gemaakt in het belang van de volksgezondheid.”

In dagblad Metro verklaarde VOC-woordvoerder Derrick Bergman: “Opstelten heeft ongelijk en dat weet hij zelf ook. Met zijn logica waren er helemaal nooit coffeeshops geweest.

Voldoende ruimte

Ook  hoogleraar strafrecht Ybo Buruma, raadsheer bij de Hoge Raad, stelt dat de internationale verdragen voldoende ruimte bieden voor gereguleerde cannabisteelt in het belang van de volksgezondheid. In zijn notitie ‘Cannabis: Internationaal en Europees perspectief’ (2010) schrijft Buruma: “Als wij nu kiezen voor nadere regulering is dat een toepassing van het opportuniteitsbeginsel die wij niet beschouwen als een uitholling van de strafbaarstellingen vereist door beide internationale Verdragen.” Zelfs het CDA leek vorige maand de achterdeur op een kiertje te zetten. Op BNR radio ging Peter Oskam, CDA-drugswoordvoerder in de Tweede Kamer, op 5 december in debat met VOC-woordvoerder Derrick Bergman. Aan het slot ontspon zich de volgende dialoog:

Bergman: “Wij zijn tegen het idee van een staatskwekerij. Als je het de staat laat doen, dan schiet het meestal niet erg op. Dus ga werken met ontheffingen of vergunningen, dan kun je het kaf van het koren scheiden, het proces helemaal controleren en dus ook op iedere stap belasting heffen.”

Presentator BNR: “En ik dacht: als ik nou ergens meneer Oskam van het CDA nog mee over de streep zou kunnen krijgen, is als je het in ieder geval landelijk gaat regelen. Want waarschijnlijk zou u dat eventueel misschien nog wel willen, meneer Oskam? Maar zeker niet geprivatiseerd?”

Oskam: “Ik heb steeds gezegd: als het goed te regelen is, als aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan kunnen we er nog eens naar kijken.”

Agenda

15-17 februari 2013

Spannabis Hemp & Alternative Technologies’ Fair, Fira de Cornellá, Barcelona.

5-7 april 2013

Spannabis Utrecht Hemp Fair, Jaarbeurs, Utrecht.

16 juni 2013

Vijfde editie CANNABIS BEVRIJDINGSDAG, Westerpark, Amsterdam. Organisatie: VOC.

Wat is het VOC?

Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod is een onafhankelijke, niet-commerciële koepelorganisatie van alle personen en organisaties in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Sinds 2008 strijden we voor rechtvaardig en rationeel cannabisbeleid en tegen betutteling, symboolpolitiek en repressie. Meer informatie: www.voc-nederland.org twitter.com/#!/vocnederland


Het VOC draait vrijwel volledig op vrijwilligers en is afhankelijk van donaties om de strijd voor opheffing van het cannabisverbod op volle sterkte te blijven voeren. Donaties zijn zeer welkom op:

ABN/AMRO 0429817126
Stichting Verbond Opheffing Cannabisverbod, Eindhoven

O.v.v. 'donatie'

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht