Deze kwekerij is een zooitje. Diverse potentiële dreigingen kunnen tot een ramp leiden. We zullen eerst enkele problemen in het ontwerp tegen het licht houden:

1-Licht

De kale lamp is gevaarlijk: die kan mogelijk exploderen wanneer hij al brandend met water in aanraking komt. De bol hangt op een te lage plek, waar hij gemakkelijk beschadigd raakt als de kweker er tegen aan stoot, wanneer er een of ander klusje gedaan moet worden en hij hangt binnen het bereik van spattende waterdruppels. Het meeste licht dat de lamp levert is trouwens verspilling. Omdat er geen richtende reflector  boven de toppen hangt, wordt het licht door de hele ruimte verspreid. Planten gebruiken alleen maar licht dat direct op het blad valt.

2-Elektriciteit

Overal hangt losse bedrading en de draden liggen op de vloer. Dat betekent brandgevaar en de eigenaar loopt kans op een elektrische schok. Het voorschakel-apparaat is er eentje van het ouderwetse energie-verslindende type. Het staat weliswaar niet op een gevaarlijke plek, maar er is wel moeilijk bij te komen.

3-Temperatuur en Ventilatie

Er is niets dat wijst op temperatuurbeheersing. Er is geen ventilatie- of airco-unit te zien.

4-Luchtcirculatie

Het enige dat voor wat luchtcirculatie zorgt is een huis- tuin- en keukenventilator. Die heeft geen kracht genoeg voor alle planten.

5-CO-2

We zien niets dat er op wijst dat er aan CO-2 verrijking wordt gewerkt. Zonder adequaat CO-2 niveau groeien de planten niet.

6-De Planten

De planten zijn niet robuust en vitaal. Zo te zien komt dat doordat ze te weinig licht krijgen. Het kan ook zijn dat er te kleine potten worden gebruikt.

OPLOSSINGEN

Licht

Reflectors zijn een must in vrijwel elke kwekerij. Zonder een reflector verspreidt het licht zich in alle richtingen. Alleen het licht dat de planten bereikt, is nuttig: de rest is verspilling.

Als je de lampen dicht op de planten hangt, bescherm ze dan door middel van een glazen bodemplaat-beschermer. Dan kan er geen water tegen de lamp spatten. De glasplaat is ook nodig wanneer de reflectors luchtgekoeld worden.

Het lucht koelen van de lampen zorgt ervoor dat de hitte uit de ruimte verdwijnt, maar de glasplaat absorbeert wel een beetje bruikbaar licht. Een andere strategie is de lampen zo hoog te hangen dat de hitte die ze uitstralen de planten niet direct bereikt.

Hoog hangend licht zonder glas bescherming helpt wel om de lampen buiten het bereik van water te houden, maar zonder goede reflector, die het licht direct naar de plant leidt, zal het licht zich verspreiden door de hele ruimte.

Bedenk dat hoog hangend licht een aanmerkelijk voordeel betekent tegen het einde van de bloei, wanneer de planten reageren op UVB licht door meer kracht te ontwikkelen. Metal Halide (MH) lampen (geen hoge druk sodium (HPS) lampen, leveren UVB licht. Wanneer je een reflector gebruikt met een glasplaat zal die het UVB licht absorberen. Dus zal het ontbreken van glas tussen lamp en plant zal toppen van een hogere kwaliteit opleveren. Om dit voordeel te benutten doe je er goed aan om de MH lampen voor HPS lampen te verwisselen tijdens de laatste twee weken dat je planten bloeien.

Deze kwekerij van 1.25m x 2.5m werd verlicht door drie 600 watt hoge druk sodium lampen met airco reflectors. Drie lampen van 600 watt zijn te prefereren boven twee lampen van 1000 watt, omdat het licht de planten vanuit meer richtingen bereikt. De lampen hangen hoog genoeg om het hele bladerdak te verlichten en omdat ze het licht neerwaarts richten, bereikt het meeste de planten.

VERLICHING T14

Gebruik aluminium folie om je reflector zo te beplakken dat het licht goed wordt uitgestraald. Dit is een foto van een fluor inductie ontwerp. Voordat de folie erop werd getaped (foto 3) ontsnapte er veel licht naar de hoeken. Zwaar aluminium folie van 45 centimeter breed is aangebracht met tape, zowel bij HPS als bij MH lampen. Het folie aan de zijkanten van de kwekerij zorgt voor een toename van het licht (de foto’s zijn ‘s nachts genomen om de verandering in reflectie te laten zien wanneer je additioneel reflectiemateriaal gebruikt).

ELEKTRISCHE BEDRADING

Let erop dat de bedrading geplaatst is tegen de wand waar hij geen kwaad kan. In deze kleine kwekerij zijn reflectors met een kleine focus gebruikt.

De lampen hangen hoog boven de planten, zodat de hitte boven het bladerdak blijft. Ze hangen ook buiten het bereik van opspattend water, zodat er geen glasplaat nodig is om ze te beschermen. Deze reflectors verspreiden het licht zodanig dat elke plant omringd wordt door licht uit elke richting. Dit resulteert in meer direct licht op elk deel van de plant.

Elektra: Je moet alle bedrading coderen. Grote systemen moeten beschikken over een separate stroomonderbreker. Alle zichtbare draden moeten beschermd worden door metalen buizen. Vermijd het gebruik van verlengsnoeren. Gebruik geen driewegstekkers om applicaties in een tweeweg contact te pluggen.

Hier zie je dat alle schakelingen keurig georganiseerd en gemerkt zijn. Maakt het onderhoud simpel.

Gebruik brandblussers in elke ruimte waar je elektrisch licht hebt en zorg ervoor dat de blussers tegen een flinke brand zijn opgewassen.

Voorschakel apparaten:
Digitale apparaten zijn makkelijk te stapelen. Gebruik digitale kwaliteitsapparaten, geen magnetische. Digitale apparaten hebben ontzettend veel voordelen:

Om te beginnen wegen ze minder. Magnetische apparaten wegen zo’n 9 kilo, digitale ongeveer 3 kilo. Dan verbruiken ze minder stroom: Magnetische apparaten gebruiken 200 watt om 1000 watt naar een goed voltage te transformeren. Digitale apparaten doen het met slechts 100 watt. Dat bespaart je 1/12 oftewel ongeveer 8.5% op de stroom die je nodig hebt voor je verlichting.

Digitale apparaten produceren veel minder warmte dan magnetische. Dit is heel belangrijk, omdat je ze dus in je kwekerij kunt plaatsen zonder dat je bang hoeft te zijn voor oververhitting.

Digitale voorschakelaars zijn ook veiliger. Ze slaan automatisch af bij kortsluiting. Ze herstarten de lamp na een stroomonderbreking. Je kunt de licht output regelen, dus de lamp dimmen wanneer dat nodig is (jonge planten, klonen vertragen om hun groei om zich aan de fases aan te passen) en ze zijn zowel geschikt voor MH als HPS lampen.

CO-2 (Koolstofdioxide

Koolstofdioxide is een van de twee stoffen die een plant voor de fotosynthese nodig heeft. Water is de andere. Licht zet het proces in werking. Wanneer er voldoende licht is (zoals in indoor kwekerijen) groeien de planten sneller als de lucht wordt verrijkt met meer CO-2 dan er in de omringende lucht aanwezig is (380PPM). Een lamp van 1000 watt die een ruimte van zo’n 3.2 vierkante meter bestrijkt, geeft voldoende licht om de fotosynthese te stimuleren door 

middel van verrijkte lucht tot een niveau van zo’n 1300 PPM CO-2. Dit bevordert zowel de groei als de opbrengst. In feite kun je stellen dat een kweker zonder CO-2 toevoeging in essentie stroom verspilt, omdat de planten niet het volledige rendement behalen.

(CO-2 EFFECT.

(Uit het “Marijuana Grower’s Handbook”)

Hogere CO-2 concentraties gaan samen met een hoger niveau aan fotosynthese en resulteren in een betere groei.

CO-2 IN KASSEN.

(Uit het “Marijuana Grower’s Handbook”)

In gesloten ruimtes wordt CO-2 snel verbruikt wanneer de lampen branden. (A). Het niveau stijgt weer als de lampen uit zijn, omdat de planten ‘s nachts CO-2 aanmaken (B) en doorgaan met hun metabolisme. Maar er vindt geen fotosynthese plaats tijdens de donkere periode.

CO-2 METER:

Plaats de meter op de top van het bladerdak.

CO-2 TANK:

(Foto: uit “Let’s Grow a Pound.”)

Deze unit reguleert de gasdruk, de aanvoer ratio en opent en sluit het ventiel.

CO-2 MINIGEN:

een water gekoelde CO-2 generator.

REG-1 CO-2 TANK REGULATOR EN BUIZEN MET MICRO-PORIEN:

Er zijn twee manieren om het gas toe te dienen

-CO-2 tanks met natuurlijk gas of propaan branders die het genereren. Beide systemen worden gereguleerd door een CO-2 meter, geplaatst op de top van het bladerdak, die de CO-2 concentratie in de lucht meet. De tank moet voorzien zijn van een applicatie die de gasstroom reguleert en het systeem aan- en uitschakelt. Het gas stroomt naar buiten door poreuze buizen. De micro-poriën zorgen dat het gas vrijkomt. CO-2 is zwaarder dan lucht en is het is koel vanwege de decompressie bij het vrijkomen uit de tank, zodat het afdaalt naar het bladerdak, juist daar waar het nodig is.

Generators produceren CO-2 door gas te verbranden. Hierbij komt ook hitte en waterdamp vrij, waardoor de luchtvochtigheid snel oploopt. Hoewel de ruimte verwarmd moet worden om de temperatuur op peil te houden, is de toegevoegde warmte een probleem. Dit kan worden voorkomen door een watergekoelde generator te gebruiken, waardoor de meeste warmte en vocht worden geëlimineerd. Alle generators verspreiden de CO-2 door de ruimte en niet alleen op de bladeren. Dus als de ruimte wordt geventileerd, verspil je CO-2.

Temperatuur en Ventilatie:

In een kwekerij hoort de temperatuur in het lage midden van de 20 graden te zijn als je geen CO-2 toevoegt en tussen de 25 en 30 graden mét CO-2 verrijking. Wanneer er moet worden gekoeld (meestal, zelfs wanneer je luchtgekoelde lampen hebt) kun je dat op twee manieren doen: ventilatie of airco. Beide manieren voldoen, maar airco heeft om een paar redenen de voorkeur:

Ventilatie betekent dat je kwekerij afhankelijk is van de buitenlucht. Deze varieert van dag tot dag en ook van uur tot uur. De ene dag moet je je kwekerij koelen met lucht van 15 graden en een dag later met lucht van 7 tot 25 graden.

Wanneer het buiten warmer wordt, is de ventilatie minder effectief. Wanneer het te koud is, lopen de planten schade op. Airco zorgt voor een gelijkmatige temperatuur en stimuleert de groei.

Ventilatie luchtstromen kunnen insecten en ziektekiemen meevoeren. Dit is de reden waarom je de lucht moet filteren. Filters in de buizen voorkomen sommige infecties, maar een UVC lamp doodt alle sporen en kiemen.

Wanneer je de lucht in een CO-2 verrijkte ruimte ventileert, gaat alle CO-2 verloren. De cyclus gaat als volgt: lucht wordt verrijkt. Warmte neemt toe. De controller schakelt de toevoer van CO-2 uit en de ventilator om te koelen in, waarbij de CO-2 verloren gaat. De ventilator schakelt uit en CO-2 wordt weer toegevoegd.

Met airco wordt de juiste temperatuur zowel tijdens de lichte als de donkere fase op peil gehouden, onafhankelijk van de buitentemperatuur. Er ontsnapt geen lucht en zodoende gaat er ook geen CO-2 verloren.

Buiging en draaiing in de leidingen van de luchtgekoelde lampen hebben invloed op de luchtstroom. Elke draai creëert meer weerstand.

Plaats de airco dusdanig in een ruimte dat de warmte wordt afgevoerd, maar de lucht niet wordt uitgewisseld. De lucht in de ruimte kan geconditioneerd worden door UVC licht dat ziektekiemen, sporen, insecten et cetera doodt en de lucht temperatuur en vochtigheid controleert. Draagbare airco’s en buiten geplaatste units zijn het meest vriendelijk in gebruik.

Luchtcirculatie:
Luchtcirculatie is om twee redenen belangrijk voor planten. Ten eerste worden stengels dik, sterk en stevig als ze blootstaan aan enige stress. Wanneer planten groeien zonder tegendruk of wind, groeien ze lang en dun uit. Wanneer ze worden opgekweekt met wind, waardoor ze heen en weer bewegen, ontstaan er kleine scheurtjes in het blad-tissue. De plant repareert de scheur door nieuw tissue aan te maken, waardoor de sterkte van de stengel toeneemt. Later zal blijken dat de dunne stengels geen grote toppen leveren, maar de planten met de dikke stengels, die voortdurend onder enige druk stonden, wél.

De tweede reden waarom circulatie ertoe doet is subtieler. Visualiseer je eens het bladoppervlak dat met de lucht in contact komt. De lucht in deze micro omgeving wordt verarmd in CO-2 gehalte door de opname in het blad en dat wordt weer opgevuld met zuurstof (O-2). O-2 is het gas dat bij fotosynthese vrijkomt. Wanneer er te weinig adequate hoeveelheden CO-2 beschikbaar zijn, vertraagt de fotosynthese, omdat het nu eenmaal een van de twee stoffen is die nodig zijn voor het proces. Om de groei aan te jagen, moet de verarmde lucht in het bladoppervlak snel worden verwijderd en worden vervangen door CO-2 rijke lucht.

Buiten verwaait de verarmde lucht met behulp van de wind. Binnen heb je een ventilator nodig. Draaiende ventilators zijn uitstekend, omdat ze de richting van de luchtstroom steeds veranderen, waardoor de stengels in verschillende richtingen worden gebogen. Zet de ventilators naast de planten in plaats van er boven, zodat ze niet worden blootgesteld aan hete lucht.

Alle lampen zitten vast aan een ‘lift’, zodat ze eenvoudig kunnen worden opgetild of verlaagd om het licht dichter op de plant te laten schijnen.

De draaiende ventilators leveren een constante bries op het blad, waarbij de CO-2 arme lucht wordt verwijderd en de stengels buigen, waardoor ze sterker worden. Helaas zijn er geen buizen en ventilators voor de luchtgekoelde lampen aangebracht.

Wanneer planten er niet uitzien alsof ze ziek zijn, maar wanneer ze er evenmin robuust en sterk uitzien, dan kunnen er enkele factoren een rol spelen. We weten dat CO-2 tekort, een lage lichtintensiteit en mogelijke problemen met de temperatuur hun invloed kunnen hebben op de groeipotentie van een plant. Ook zoiets simpels als het gebruik van te kleine potten kan een probleem zijn. Wanneer planten in dezelfde ruimte opgroeien, maar in potten van verschillend formaat, zullen de planten in de grote potten groter worden, sneller groeien en meer opbrengen.

Er zijn talloze manieren waarop dingen fout kunnen gaan, maar ook specifieke manieren waarop je kwekerij kan laten gedijen. Wanneer je een goede planning hebt, georganiseerd werkt, gebaseerd op degelijke techniek en kennis van het plantmateriaal, dan zal je kwekerij niet alleen een veiliger en plezieriger werkplek worden, maar zullen je planten ook groter groeien en toppen aanmaken waarop je trots kunt zijn.

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht