Ostříhat úrodu čerstvou nebo sušenou?

ostříhat-úrodu-čerstvou
Správná odpověď na tuto otázku pravděpodobně neexistuje. Rozhodnutí, zda odstraňovat listy z konopí hned po sklizni nebo nechat rostlinu nejprve uschnout, musí udělat každý sám. Všechny podstatné informace o výhodách a nevýhodách obou způsobů vám ale prozradit mohu a s radostí to udělám v tomto článku, takže si můžete vybrat metodu, která vám vyhovuje lépe.

Trochu rostlinné anatomie

Jako čtenáře magazínu Soft Secrets vás určitě zajímají samičí květy konopí. Vlastně omyl, zajímá vás pryskyřice, kterou produkují žláznaté trichomy. Nejvíce žláznatých trichomů najdete na kalichách, které tvoří samičí květy. Z květů vyčnívají dva typy listů. Jedny velké, které se vyznačují silnějším a delším řapíkem, velkou listovou plochou a poměrně malým počtem žláznatých trichomů, jež se koncentrují na bázi čepelí. Tyto listy mají obvykle pět až sedm lístků a jsou pro konopí zcela charakteristické. Vyrůstají ze stonků a větví na všech úrovních rostliny a hrají hlavní úlohu při asimilaci světelné energie a mají obrovský význam při transpiraci, jelikož jsou na nich umístěny uzavíratelné průduchy, které určují, jak rychle a v jakém množství se z rostliny odpařuje voda. Druhý typ listů má stejné funkce, ale je menší a jeho slabé řapíky z květu nevyčnívají. Tyto listy mají často menší počet lístků, ale zato jsou bohatě oseté žláznatými trichomy. V angličtině se pro větší listy vžil výraz fan leaves (vějířovité listy) pro ty menší sugar leaves (cukrové listy). Pojmenování podle cukru si menší listy vysloužily vysokou hustotou žláznatých trichomů, díky které vypadají jako pocukrované. A právě zmíněné dva typy listů hrají v ostříhávání úrody hlavní roli.

Proč a jak (ne)ostříhávat listy

Ať už budete odstraňovat listy těsně po sklizni nebo až ze suchých rostlin, děláte to ze dvou důvodů. Velké listy jsou velmi málo pokryté trichomy, takže obsahují nízké množství kanabinoidů i terpenů. Při kouření či vaporizaci velké listy výrazně zhoršují chuť, a to kvůli vysokému obsahu chlorofylu a nižšímu podílu pryskyřice s terpenů. Malé listy jsou sice o poznání více potentní, ale i ony mají negativní vliv na chuť konopí. Nejjemnější chuť a vůni zkrátka mají květy bez listů. O odstraňování velkých listů začerstva či sucha nejsou velké diskuze, protože pro většinu pěstitelů nemají žádný význam. Jiná situace panuje u malých lístků. Ty totiž mohou sloužit jako ochrana květů před mechanickým poškozením a rychlým vysycháním. Pokud se rozhodnete malé lístky na květech nechat, můžete je odstranit až těsně předtím, než konopí budete konzumovat. Lze je samozřejmě konzumovat i s květem. Ovšem za cenu mírného zhoršení chuti. Ostříhané listy nikdy nemusí přijít nazmar. Zatímco velké listy se hodí maximálně do směsi na přípravu mastí, malé lístky mají vysoký potenciál. Dají se použít pro různé druhy extrakcí, alkoholové výluhy, do pokrmů či na již zmíněné masti a podobné přípravky aplikované na pokožku. V případě nouze se dají samozřejmě i vykouřit.

ostříhat-úrodu-čerstvou
Odrůda Durban Poison před a po odstranění velkých listů.

Pro odstraňování listů je nejlepší použít špičaté nůžky, kterými spolehlivě odstraníte listy i s řapíkem. Velké listy osobně odstraňuji ručně. Je to rychlejší a s trochou cviku se ulomí řapík přesně u stonku. Nůžky ale mám stále na ruce pro případ, že nějaká list nejde odstranit dobře nebo se trhá i vláknem stonku a odděluje mi tak další, níže položené květy. Malé listy není vždy nutné odstraňovat celé. Záleží na jejich velikosti. Ty nejmenší lze v palicích nechat, středně velké zastřihnout v místě, kde z květu vyčnívají. Malé listy bohatě pokryté pryskyřicí, kterým už z květu začíná vyčuhovat řapík, je vhodně odstranit celé, a to i s tím řapíkem, protože ten na chuti a vůni rozhodně nepřidá. Tento postup vede k na pohled pěkným palicím s maximálním důrazem na skvělou chuť. Nutno dodat, že ponecháním malých řapíků a středně velkých cukrových listů na palicích zvyšuje hmotnost úrody. Ve větším objemu to může udělat rozdíl, rovnající se slušnému zisku navíc, z čehož těží řada prodejců na černém trhu.

Stříhání začerstva

Odstraňování velkých i malých listů ihned po sklizni provádí asi většina growerů. Tento způsob má několik výhod. Čerstvé rostliny jsou pružné, a tak se s nimi lépe při stříhání manipuluje. Květy si můžete snadno rozevřít a odstranit všechny nežádoucí listy bez toho, abyste přitom květy poškodili. Velkou výhodou je také menší riziko opadání pryskyřice. Čerstvé trichomy zůstávají pružné a pevně připojené ke kalichům a listům. I pryskyřice opadává méně, nežli při manipulaci se suchým materiálem. To je důležité zejména při strojovém stříhání. Pokud zápasíte s nedostatkem místa pro sušení květů, je pro vás stříhání začerstva opět lepším řešením. Obvykle se totiž květy rovnou odstraňují z větví a lze je pak sušit rozprostřené na různých sušících sítech. Ty mohou být navíc umístěny nad sebou, takže opravdu potřebujete mnohem méně místa, nežli při sušení celých rostlin. Sušení tímto způsobem zabere méně času a může trvat od čtyř do deseti dnů, v závislosti na klimatických podmínkách v místě sušení. Je ale pravdou, že někteří pěstitelé ostříhají začerstva jen listy a květy nechají na větvích. Zpomalí se tak doba sušení, což může mít pozitivní vliv na kvalitu květů, zejména v případě, že rostliny schnou v teplejším a sušším klimatu. Další výhodou je jistota zachování přirozeného tvaru palic. Při sušení na sítu se větší palice mohou zploštit na té straně, na které leží. Sušení rostlin vcelku po obrání velkých a malých listů je de facto způsob kombinující stříhání začerstva a za sucha.

ostříhat-úrodu-čerstvou
Žláznaté trichomy pokrývají celou plochu kalichů.

Stříhání začerstva má i své nevýhody. Nůžky, ruce a další nářadí jsou výrazně olepené od pryskyřice, kterou není snadné odstranit. To se samozřejmě dá vyřešit použitím latexových rukavic a častějším čištěním nářadí lihovým přípravkem. Pryskyřici samozřejmě nevyhazujte, má vysokou koncentraci kanabinoidů i terpenů.

Stříhání za sucha

Suchý trimming jsem praktikoval poměrně dlouhou dobu. Je to způsob pracnější, ale umožnuje vám mít plnou kontrolu nad vzhledem finálního produktu. Při ostříhávání čerstvých palic ještě nevíte, jak moc hlavní části seschnou, a jak moc budou vyčuhovat ponechané malé lístky. U suchých palic už přesně vidíte, které lístky je třeba z květů odstranit, a které tam naopak můžete nechat. Rostliny vcelku usychají pomaleji, což opět může mít pozitivní vliv na chuť a vůni výsledného produktu. Obvykle usychají sedm až čtrnáct dní. Při obírání suchých rostlin se tolik neulepíte. Když navíc pod ostříhávané palice dáte síto vhodné pro izolaci pryskyřice, budete mít po práci slušnou porci vysoce kvalitního hašiše, ihned vhodného k použití.

ostříhat-úrodu-čerstvou
Malé lístky zvané sugar leaves jsou bohatě pokryté pryskyřicí.

I stříhání za sucha má své nevýhody. První vzniká při sušení. Listy v pokrývající palice zvyšují riziko výskytu plísně. Rostliny vcelku je třeba sušit v dobře větraných prostorách při teplotě okolo 18 °C. Žláznaté trichomy na suchých částech rostlin nedrží tak dobře, jako na čerstvých a snadno se lámou a odpadávají. I samotné kuličky pryskyřice se ze suchých trichomů poroučejí velmi snadno a rychle. Při ostříhávání suchých rostlin je proto nutné pracovat efektivně, s citem a ohledem na to, aby se rostliny co nejméně poškodily.

Ruční práce a stroje

Ostříhávání palic je práce zdlouhavá a poněkud nudná. Většina domácích pěstitelů si nicméně vystačí s vlastníma rukama a pomocí nůžek. Ruční práci ale preferuje i řada komerčních pěstitelů. Dá se říci, že ruční ostříhávání je preciznější a lze jím docílit asi nejvyšší kvality, pokud se samozřejmě dělá správně. Ve státech, kde je pěstování konopí legální, pracují skupiny stříhačů a stříhaček, které mají harmonogram sklizní svých zákazníků – pěstitelů. Přijedou, ostříhají, dostanou zaplaceno a pokračují zase na další štaci. Na všechno ale dnes existují stroje a ostříhávání úrody není žádnou výjimkou. Zatímco před pár lety byly stroje pouze na ostříhávání čerstvých palic, dnes není problém pořídit stroj, který si poradí i se suchými květy. Je to výrazné zrychlení posklizňových prací, zejména pokud sklízíte desítky, stovky či tisíce kilogramů. Ostříhání je dost kvalitní ale osobně si myslím, že při ručním ostříhávání se palice méně poškozují a lze docílit lepšího výsledku a menšího odpadu. To ovšem neznamená, že bych stříhací stroje odsuzoval. Naopak, sám je používám. Posledním problémem, který je u strojů třeba dořešit je podle mého názoru jejich snazší čištění. A jak ostříháváte své rostliny vy?

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu