Greenhouse Tech- Budoucnost

greenhouse-tech-budoucnost
Technologické inovace se nikdy nezastaví. Spoléháme na sílu strojů, robotů a počítačů, aby pro nás něco udělali, rychleji, přesněji a efektivněji. Výjimkou není ani komerční zemědělství a zahradnictví.

Legalizace konopí a krize COVID vedla ke značnému nárůstu poptávky po konopí, což znamená více produktů a rychlejší produkci k uspokojení této poptávky. Výrobci také hledají způsoby, jak udržet nízké náklady a automatizovat výrobu ve snaze ušetřit na mzdách a režijních nákladech, opět tváří v tvář náročným časům, které na nás přinesla krize veřejného zdraví COVID.

Nedávná akce „Green Tech Amsterdam“, která se konala online v červnu, představila některé z nových produktů a nápadů od společností, které zaujímají přední místo ve skleníkových technologiích. „Green Tech“ je přední platforma pro odvětví krytých zahradnických technologií. Zaměřuje se na technologický pokrok ve světě skleníkového zahradnictví pro měkké plodiny, jako jsou zelenina a ovoce, spolu s pěstováním léčebného konopí.

Zde se blíže podíváme na nejnovější vývoj ve skleníkových technologiích a na to, co znamenají pro budoucnost indoor produkce konopí.

V komerčním pěstování se používá mnoho inovací, které pomáhají s výživou rostlin, biologickou ochranou plodin, kontrolou klimatu a optimálním světelným spektrem. To vše pomáhá eliminovat lidské chyby a poskytuje mnohem přesnější data, s nimiž lze pracovat, než umožňuje jakákoli tradiční metoda pěstování.

greenhouse-tech-budoucnost

Použití autonomních kultivačních systémů a AI algoritmů umožňuje pěstiteli definovat požadované hodnoty teploty, množství světla, topení, koncentrace CO2 a dalších parametrů souvisejících s kultivací, jako je hustota rostlin a stonků a prořezávání plodů. Nejen, že to může ušetřit peníze, ale také to může znamenat udržitelnější výrobu, protože plýtvání energií je díky optimalizaci celého kultivačního procesu minimální.

Pěstování založené na datech neboli DDG se neustále vyvíjí a letsgrow.com je jednou ze společností v čele tohoto trendu, která pomáhá pěstitelům ovoce, zeleniny, květin a konopí přejít z tradičního zemědělství na zemědělství založené na datech. K dosažení tohoto cíle se používá hardware, který pomáhá indoor pěstitelům s optimalizací do bodu, kdy mohou očekávat použití o 20 % menšího množství vody a hnojiv při současném zvýšení jejich celkové produkce o více než 10 %. Pěstitelé si mohou přizpůsobit programy tak, aby vyhovovaly jejich specifickým potřebám, výběrem mezi optimalizací kvality, zvýšením produkce a omezením spotřeby energie.

Data jsou analyzována a kombinována s fyziologickými modely rostlin, odbornými znalostmi a zkušenostmi, abychom zjistili, co vaše rostliny potřebují a kdy to potřebují. Vynikajícím příkladem toho, čeho je tento systém schopen, je způsob, jakým může posoudit, do jaké míry rostlina využívá shromážděné světlo pro fotosyntézu, a poté jej podle potřeby upravit.

Systém „pozorovatele rostlin“ měří fotosyntézu pomocí „senzoru odpařování a průduchů“ ke sledování polohy průduchů a energetické a vodní bilance, ať už je rostlina v rovnováze nebo ve stresu. Shromážděná data jsou poté analyzována a je proveden nový výpočet na základě toho, jaká správná intenzita světla pro optimální růst by měla být s ohledem na aktuální okolnosti a hodnoty.

greenhouse-tech-budoucnost

Tento druh podrobností a úrovně analýzy je ohromující a je prokázáno, že pracuje s nejméně 5% nárůstem produkce hlášeným v důsledku použití tohoto jediného nástroje. Jen si představte podporu produkce, výnosů a kvality, kterou by tak komplexní a robustní systém pěstování založený na datech mohl poskytnout komerčním pěstitelům konopí.

Kromě DDG, které se snaží zlepšit zdraví a výnosy rostlin, existují také kroky zaměřené na pomoc při produkci zdravějších, produktivnějších a požadovaných druhů rostlin, jako je konopí, od nejranějšího bodu procesu pěstování, semene.

Plantik biosciences je evropská společnost, která se specializuje na technologii šlechtění rostlin a v současné době provozuje inteligentní šlechtitelský program. Program je kombinací 3 technologií, editace genů, bioinformatiky (analýza komplexních biologických dat) a rychlého šlechtění, jehož cílem je eliminovat míru náhodnosti, kterou v tradičním šlechtění najdete. Všechny tyto aspekty dohromady umožní produkci nových odrůd rostlin, která uspokojí požadavky trhu až 10krát rychleji, než je v současné době možné, a s větší přesností.

V současnosti může trvat roky, než se zdokonalí stabilní a komerčně atraktivní odrůda rostlin. S rostoucí poptávkou po potravinářských plodinách a konopí tento časový rámec však nemůže stačit pro budoucí zajišťování potravin, ani vyřešit problémy, které přináší změna klimatu.

Pokud bude šlechtitelský program Plantiku úspěšný, umožní šlechtitelům konopí rychleji vytvářet stabilní genetiku. Plantik dále pracuje na vytváření strainů se spolehlivou odolností proti současným chorobám spolu s rostlinnými odrůdami vhodnými pro pěstování v různých klimatických a světelných podmínkách. Něco, co by mohlo způsobit revoluci v praxi pěstování konopí pro fanoušky i velké komerční pěstitele. Nové komerční a léčivé odrůdy by mohly být zavedeny do 6–18 měsíců, aby uspokojily požadavky trhu, zatímco v současné době může takový proces trvat osm let nebo déle.

První rostlinou, na které Plantik pracují, je techické konopí, které je ideální volbou díky svému potenciálnímu využití v oblasti zdraví, výživy a udržitelnosti.

greenhouse-tech-budoucnost

Vzhledem k problematice kolem COVID 19 se bezpečnost potravin, plýtvání potravinami, pohyb zboží, lidí a dostupnost zaměstnanců staly v letošním roce problémem, což se odrazilo v inovacích ve všech oblastech zahradnictví. Jednou z těchto oblastí jsou pěstební systémy používané v komerčním skleníkovém zemědělství. Systém „vertikálního zemědělství“ by mohl být odpovědí na mnoho problémů, které pandemie vyvolala.

Je to proto, že ve vertikálním zemědělském systému lze bylinky (včetně konopí) listové a mikro zeleniny pěstovat po celý rok v uzavřeném prostředí, které je méně ovlivňováno klimatem a kde je potřeba méně „potravinových“ kilometrů. Vertikální zemědělství s sebou nese menší závislost na dovozu a fyzických lidských zdrojích. Prostor se zvětší na maximum, uhlíková stopa se sníží na minimum a operace budou čistší spolu se zlepšením bezpečnosti, zabezpečení a sledovatelnosti.

Montel je společnost, která se specializuje na komerční vertikální farmářské systémy, založená v roce 1924, a jejich nejnovější design je technologicky vyspělý a efektivní a vyznačuje se mnoha atraktivními vlastnostmi pro komerčního pěstitele skleníkového konopí i výrobce potravin.

Nejnovější modely jsou lehké, odolné proti rzi a jsou schopné odolat hmotnosti až 3 600 kg na pozici. Všechny mají fantastické zabudované zavlažovací technologie a lze je použít buď ve statické poloze, nebo v mobilní formě, která se na vyžádání rozšiřuje. Systémy lze také vyrobit na zakázku, aby se do nich vešlo monitorovací zařízení, které dokáže číst a sledovat zdraví každé rostliny.

Rámy jsou vyrobeny přesně, aby poskytovaly lepší proudění vzduchu a doplňovaly ventilační a světelné systémy. Použití mikrobiálního prášku potáhne stojany a zabrání růstu plísní a bakterií. Antifungální povrchová úprava vše doplňuje a vytváří produkt odolný vůči skvrnám a poškrábání.

Poptávka po konopí roste na léčebných i rekreačních trzích, mnoho komerčních výrobců se však snaží budovat systémy do výšky kvůli nákladným pozemkům a pronájmům prostoru. Technologie vertikálního zemědělství je v tomto ohledu skutečně užitečná, protože se zaměřuje na priority prostoru a zároveň zajišťuje, a dokonce zlepšuje výnosy a zisk díky tunám přídržné síly, kterou tyto regálové systémy mají. Rukojeti na koncích regálových systémů umožňují otáčení stovek rostlin za účelem pečlivého sledování, snadného přístupu, individuální údržby, péče a bezpečnosti.

Tento rok byl skvělým příkladem toho, jak svět začíná chápat zahradnictví v kontrolovaném prostředí a vertikální zemědělství jako „plán B“ zemědělství, způsob, jak nakrmit svět, pokud / když tradiční zemědělství nemůže uspokojit naše potřeby. Úroveň výzkumu, experimentování a inovací se bude nadále zvyšovat vzhledem k současné pandemické situaci a rostoucímu nedostatku potravin, který již existuje v méně rozvinutých částech světa. Tento vývoj není ničím jiným než dobrou zprávou pro producenty konopí i koncové uživatele, protože může vést pouze k většímu výběru, lepší kvalitě a udržitelnějšímu produktu.

Body, na které jsme se podívali, jsou jen malým příkladem typů technologií, které jsou v současné době ve vývoji. Možná si myslíte, že tato inovace platí pouze v komerčním měřítku a že se netýká pěstitelů amatérů, ale nemžete se mýlit víc.

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu