Počátky seedbank ve Španělsku

Počátky seedbank ve Španělsku

Takové byly první sklizně

Letos slaví Dinafem 15. výročí. Abychom pochopili, jak se tato seedbanka zrodila, se však musíme vrátit mnohem dále do historie. Její historie ve skutečnosti začíná na konci 80. let na severu Španělska po Francovi, kde bylo pěstování konopí stále neznámou činností, kterou uvedlo do praxe jen velmi málo pěstitelů.

První outdoor sklizně

Mezi těmi několika málo byli kapitán Ozone a profesor OG, v té době dva teenageři zaujatí rostlinou konopí, kteří ji v roce 1988 začali pěstovat venku. Profesor OG, šestnáctiletý a dychtivý se učit, vypěstoval semena konopí pocházející z Holandska.

Výhoda v té době spočívala v tom, že jelikož většina Španělů nikdy neviděla rostlinu konopí, nemuseli se bát, že by se někdo pokusil ukrást ty jejich. Začali své partyzánské experimenty na okraji San Sebastianu a také ve svých vlastních zahradách, kde pěstovali veškerou dostupnou genetiku.

Yon a jeho počáteční indoor zkušenost

Na druhé straně Yon, kterému bylo dvacet let, podnikal první kroky v pěstování ko-nopí, aniž by věděl, že se později stane klíčovým hráčem při tvorbě a rozvoji Dinafemu.

V 80. letech zahájil tento mladý Bask, který byl nadšený vlastnostmi konopné rostliny a stále ho teprve čekalo setkání s profesorem OG a kapitánem Ozonem, zahájil své vlastní pěstební pokusy. Žil v Německu a ovládal perfektně jazyk, což mu usnadnilo kontakt se vším, co se dělo v Holandsku.

V té době bylo Nizozemsko v popředí světové konopné scény a některé nejpokroči-lejší pěstební manuály byly psány v němčině, jazykem sousední země. Připomeňme si, že právě zde bylo položeno hybridní revoluce v 80. letech a byly položeny základy pro konopný průmysl, který známe dnes.

Naproti tomu ve Španělsku neexistovala téměř žádná literatura o pěstování konopí a to málo, co existovalo, se zabývalo pouze velmi základními pojmy, takže Yon rozhodl, že pokud hora nejde k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře.

Amsterdam se stal jedním z jeho oblíbených cílů a rok co rok se vydával na cestu do nizozemského hlavního města. Na jedné takové cestě, v létě 1987, se rozhodl navštívit klub, který mu doporučil přítel, jakési pěstitelské sdružení ve starém centru Amsterdamu s názvem Positronics.

Byla to skutečná trefa, protože tam koupil své první profesionální vybavení pro pěs-tování indoor, hodně se naučil a potkal lidi, kteří sdíleli stejné myšlenky, jaké měl on. Lidé jako Mila Jensen, která testovala své první výtažky z toho, co je v současné době známé jako systém extrakce ledu a vody. Ochutnal také prémiové konopí – chutné bezsemenné palice, které byly pro jeho patro jako zázrak.

Po získání veškerého kultivačního materiálu, se Yon a jeho bratr vrátili do Španělska se svou dodávkou zásobenou pytli půdy, kultivační lampou a organickými hnojivy. Něco tak jednoduchého jako organické živiny pro pěstování konopí, které dnes najdete v každém Growshopu, ve Španělsku prostě neexistovalo. Tento neohrožený pěstitel byl vizionářem a uvědomil si něco, u čeho to zabralo desetiletí, než se ponořilo do vědomí mnoha pěstitelů konopí. Organické pěstování konopí bylo pro rostlinu i pro spotřebitele lepší, protože konečný produkt je kvalitnější a neobsahuje toxické látky.

Díky svým návštěvám v Positronics byl Yon schopný vyvinout jeho první poloorga-nickou indoor rostlinu. Od té doby se rozhodl věnovat své vášni, odejít z práce v ho-telu a začít pěstovat marihuanu. Byl přesvědčen, že jednoho dne přestane být ko-nopná kultura a jeho lékařské využití tabuizovaným předmětem, který se bude vyví-jet jen v undergroundu.

Počátky seedbank ve Španělsku

UK a škola pro profesora OG

Profesor OG, který žil ve stejném městě jako Yon v severním Španělsku (přestože se navzájem ještě neznali), také pochopil, že nastal čas podívat se do světa. V roce 1991, ve svých dvaceti letech, se rozhodl přestěhovat do Londýna, kde potkal pro-dejce v East End, který mu poskytoval vysoce kvalitní palice a vysvětlil mu, že v Londýně bylo několik pěstitelů, kteří produkovali dobré vzorky, a pokud chtěl zjistit více, měl by jít do knihkupectví Compendium ve městě Candem.

Profesor OG tak našel úplnou knihovnu příruček o genetice a kultivaci konopí – se zaměřením na každý aspekt, který by chtěl jakýkoli pěstitel vědět – a jeho život se změnil.

Mezi tyto knihy patřily mimo jiné Marijuana Botany od Roberta Clarka, Marijuana Chemistry od Michaela Starka, Marijuana Grower’s Handbook od Eda Rosenthala. Opakovaným studováním všech těchto amerických příruček se neúmyslně stal od-borníkem. V roce 1991 byla konopná kultura stále velmi nejistá nebo prakticky nee-xistovala.

V jednom z těchto textů našel informace, které později otočily jeho kariéru, úplně první odkaz na feminizovaná semena. Potom si uvědomil, že může být možnost produkce semen generujících v potomstvu pouze samice.

Počátky seedbank ve Španělsku

Amsterdam: vítejte do budoucnosti

Po zkušenosti z Londýna se profesor OG rozhodl, že dalším krokem bude Amster-dam. V roce 1992 se přestěhoval a před očima se mu otevřel nový svět. V té době byla v plném proudu coffeeshopová horečka. Holandsko vytvořilo revoluční právní rámec pro konopí, který změnil zemi na zemi zaslíbenou šlechtitelům, pěstitelům a uživatelům.

Když profesor OG přišel do nizozemského hlavního města, setkal se se stejným scénářem, který fascinoval Yona. Začínající průmysl, který profesionalizoval výrobu a distribuci konopí. A co je nejdůležitější, zaměřil se na nové hybridy, které vytvořili např. Wernard Bruining a šlechtitelé z Kalifornie, jako je Old Ed, kteří se přestěhovali do Amsterdamu, aby pracovali na vytváření a stabilizaci strainů, jako je Haze.

Počátky seedbank ve Španělsku

Jeho pobyt v Nizozemsku mu umožnil dozvědět se více o indoor produkci. Existovaly growshopy, kde jste mohli koupit všechny potřebné profesionální materiály, např. sodíkové výbojky, hydroponické systémy, metody vysoké hustoty, zářivky pro produkci klonů, systémy regulace klimatu, organická hnojiva atd.

Měl také přístup ke kvalitnímu konopí. Stejně jako Yon, profesor OG navštívil Po-sitronics, což byl tehdy průkopnický obchod, a tam se cítil jako dítě v Disneylandu. Zde si pěstitelé mohli koupit klony, vidět mateční rostliny a ochutnat finální produkt – jinak řečeno mohli získat vědomosti o celém cyklu. Kromě toho byly na prodej všechny druhy materiálů pro profesionální pěstování a zákazníci si také mohli koupit indoor světelné systémy s lampami 400 W, 600 W a dokonce 1000 W.

To byla budoucnost, kterou profesor OG objevil v Amsterdamu v roce 1992: profesi-onalismus, kvalita, transparentnost a legální pěstování. Pochopil, že vášeň, která ho přivedla do sektoru stojící na zbytku planety stále v pozadí, by se ve skutečnosti mohla stát skutečným průmyslem.

V té době v Nizozemsku neexistovalo jediné feminizované semeno. O použití feminizovaných semen se ani neuvažovalo. Rostliny nebyly pěstovány ze semen, protože velkou inovací ve výrobě bylo použití klonů, které zajistily stabilitu, konzistenci a kvalitu.

Počátky seedbank ve Španělsku

Zpátky doma: Baskicko, zahrada Španělska

V roce 1993, když se profesor OG vrátil do Španělska, začal aplikovat to, co se nau-čil na svých cestách. Vysadil různé venkovní rostliny, včetně mnoha partyzánských rostlin na okraji města, které pěstoval s pomocí svých přátel. Od jara do podzimu oddával své vášni energii a duši, vždy používal kvalitní semena z Holandska pěsto-vaná pomocí organických hnojiv specificky produkovaných pro konopí.

Jeho sklizně byly ve Španělsku nevídané. Vysoce kvalitní bezsemenné palice s vůní a silou, které nebyly v žádném případě nižší než ty v Nizozemsku, jediný rozdíl spočíval v tom, že rostliny byly pěstovány venku. S využitím těch velmi silných genetik, které přispěly k vytvoření a stabilizaci nizozemských hybridů a nastudovaných lekcí o pěstování, jeho palice vedly ke konopné revoluci.

„Pěstoval jsem absolutně všechny strainy, které byly v té době k dispozici v katalo-zích – mnoho ze série Skunk # 1 a Skunk, které byly předchůdci Critical.“ Byly to lev-né, silné, rychlé a vysoce výnosné rostliny s intenzivní vůní. Pamatuji si odrůdy jako Early Skunk a Shiva Skunk, což byl kříženec Northern Lights x Skunk. Začali jsme také používat sativy: Northern Lights # 5 x Haze …“, vzpomíná profesor OG.

O tento nový způsob produkce se začali zajímat další pěstitelé. Profesor OG je nau-čil základním konceptům, které začínají malými sklizněmi, a tak se ve městě San Sebastian začal postupně tvořit malý kruh zkušených pěstitelů konopí. Byly to roky, kdy se ve Španělsku začalo rozmáhat domácí pěstování, začátek hnutí, které později získalo sílu a navždy změnilo místní scénu. Země se vyvinula z dovozce a spotřebitele marockého hašiše na hlavní konopnou zahradu v Evropě.

Počátky seedbank ve Španělsku

Yon a Profesor OG: Láska ke konopí na první pohled

Yon se také vrátil z Amsterdamu a začal pracovat s vlastním indoor pěstováním. Na rozdíl od profesora OG, který pěstoval své rostliny v horách a indoor v opuštěných domech, Yon pěstoval i ve svém vlastním domě. Žil se svými rostlinami, a proto na ně mohl soustředit veškerou svou pozornost. Jeho domácí zahrada měla celkem 6 400W lamp a celkem 226 rostlin, což bylo v té době naprosto neslýchané.

Ve svých stanech měl jen vysoce kvalitní strainy, mezi nimiž byl G13, Shiva a Cali-fornia Orange, jeden z jeho oblíbených, který byl velmi sladký. Yon věnoval svým rostlinám hodně času a především s nimi zacházel s velkou láskou. Začal tvorbou matek, z nichž odebíral řízky, aby je systematicky využíval, a s klony používal metodu SOG, jako v Holandsku.

Začal produkovat velmi jednotné rostliny s prémiovými výnosy, protože používal pouze organická hnojiva. Rostliny byly jeho životem, žil pro rostliny. „To, co někteří z nás viděli jen v Positronics v Amsterdamu, Yon reprodukoval ve své domácí zahradě v San Sebastianu. Rostliny byly bezchybné a dokonalé. Všichni byli ohromeni kvalitou palic. Byla to nejlepší indoor zahrada v celém Baskicku,“ vzpomíná profesor OG.

Teprve v roce 1993 se profesor OG a Yon setkali prostřednictvím společného přítele. Oba byli velmi překvapeni vzájemnými znalostmi o konopí, které bylo v regionu nevídané. Brzy začali spolupracovat a pouštěli se do dlouhých hovorů, během kterých si vyměňovali všechno, co se sami naučili.

Yonova znalost byla v té době ve Španělsku opravdu nevídaná. Vytvořil příkladnou metodu pěstování a jeho dům se doslova stal poutním centrem, protože pěstitelé z celého světa přicházeli obdivovat jeho práci a poučit se od něj.

Nejprve ho navštívili ti, kteří později otevřeli své growshopy v Baskicku. V té době byla jeho indoor zahrada tak neobvyklá, že něco podobného bylo možné vidět pouze v Amsterdamu. Ti, kteří přišli do jeho skromného příbytku, mohli vidět celý cyklus (matky, klony a konečný výsledek suchých palic) a dokonce ochutnat i finální produkt. Pro oba pěstitele to bylo velmi důležité období, protože se od sebe hodně naučili. Yon se dozvěděl o pěstování v přírodě a guerilla pěstování a profesor OG o pěstování indoor.

Začali testovat nové strainy spojením dvou „světů“ a outdoor pěstovali z Yonových klonů z vybraných strainů namísto regular semen.

Počátky seedbank ve Španělsku

První hybridy ‘made in Euskadi’

V roce 1995 začal tento tým pokročilých pěstitelů produkovat vlastní křížence. Odrů-dy byly vytvořeny nejen z nizozemské genetiky, ale také ze semen původních druhů z celého světa.

Získali semena z Maroka, od přátel, kteří se rozhodli „jít na Maury“, ale také z Indie a Nepálu, protože někteří příznivci horolezectví z Baskicka jezdili do těchto zemí na tu-ristické stezky. „Také jsme udělali několik kříženců se sativami z Brazílie,“ říká pro-fesor OG.

„Vypěstovali jsme brazilského křížence skunku, který se stal v této rodící se pěstitelské komunitě velmi populární.“ Pěstovali jsme venku a dosáhli velmi dobrých výsledků. Skunk byl tak dominantní, že i když byl zkřížen s brazilským strainem (který, jako dobrá Sativa, byl dlouho rostoucím), měl krátké období květu. To bylo užitečné vzhledem k našemu severnímu klimatu, protože podzimní deště zničily mnoho rostlin.“

Původní druh z brazilského státu Bahia byl strain zvaný Cabeza de Negro a profesor OG spolu s dalšími pěstiteli s ním provedli několik šlechtitelských pokusů. Tento kruh pěstitelů měl asi 30 členů, kteří si navzájem pomáhali, sdíleli znalosti a konopné odrůdy prostřednictvím řízků.

Tyto experimenty s původními druhy jim pomohly uvědomit si, že nizozemské hybri-dy byly mnohem stabilnější, protože procházely různými šlechtitelskými procesy. Poté si profesor OG, který již znal základy Mendelovy genetiky, uvědomil důležitost stabilizace odrůd pomocí selekčních procesů, aby se zvýšila předvídatelnost a získaly lepší sklizně.

Během toho roku bylo jedním z hlavních cílů těchto „experimentů“ profesora OG získání rostlin odolných vůči severnímu klimatu San Sebastianu. Aby toho dosáhl, udělal výběr Early Pearl selecta (ranná Sativa), ze kterého vybral samce, který opylil různé strainy: Skunk, Shiva Skunk a samotnou Early Pearl. Jedním z výsledků těch-to kříženců byl Early Skunk, který byl velmi užitečný, protože profesor si přál zkrátit období kvetení rodiny Skunků kvůli klimatu v oblasti.

Zkřížil původní odrůdy z Maroka, Nepálu, Brazílie a Kolumbie. Mezi prvními vybra-nými rostlinami byly také strainy, jako je California Orange, Power Plant a White Wi-dow. V té době se začala formovat myšlenka na vytvoření feminizovaných semen.

„Začali jsme pozorovat, že u indoor rostlin, kde jsme používali pouze klony samičích rostlin, se mezi palicemi začala objevovat semena.“ Zpočátku jsme si mysleli, že by to mohl být pyl, který proklouzl z vnějšku. Ale pak jsme si uvědomili, že s to stávalo i v zimě, když venku žádné rostliny nerostly, a proto nemohlo dojít k opylení zvenčí.“ Zaměřili se na to a uvědomili si, že tyto klony samičích rostlin produkují pylové „banánky“ v okamžiku, kdy jsou vystaveny vyšším než obvyklým teplotám.

Takto mladí pěstitelé náhodně získali svá první feminizovaná semena, která produ-kovala rostliny velmi podobné jejich matce, tj. splnil se sen. Jejich rostliny se velmi podobaly původnímu klonu, a proto replikovaly všechny zvláštní atributy, ale se silou semen.

To byl objev. Vytváření takových vysoce kvalitních feminizovaných semen vedlo kruh kolem profesora OG zpět k původnímu nápadu, který měl, když byl v Londýně, tj. ob-rátit pohlaví samičích rostlin kyselinou gibberellovou a vytvořil feminizovaná se-mena.

Odhodlaný dokázat svou teorii mladý šlechtitel získal kyselinu a společně s Yonem provedli první test. Po zředění ji nastříkali na klony Master Kush a California Orange, které vybral Yon, a uvedli je do květu. Tímto způsobem však zjistili, že produkt způ-sobuje, že rostliny zvyšují jejich růst, a díky tomu i svou velikost, ale neobjevila se ani stopa po změně pohlaví.

Odrazeni výsledkem nevěnovali tomuto projektu více času a energie. Trvalo to ještě několik let, než vznikla feminizovaná semena. Je však třeba poznamenat, že tento experiment se uskutečnil v roce 1996, sedm let před založením Dinafem Seeds. I když při této příležitosti svého cíle nedosáhli, samotný experiment byl významný,

protože to byla předehra k něčemu opravdu velkému. Ale spolu s mnoha dalšími dobrodružstvími je to už další příběh, který si povíme jindy.

Počátky seedbank ve Španělsku
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.