Jak připravit dávkovací nádobu

Jak připravit dávkovací nádobu
Pro připravení dávkovací nádoby pro vaše rostliny jednoduše naplňte zásobník vodou a dovnitř vložte vodní čerpadlo. Zapněte čerpadlo a přidejte živiny. Následně v závislosti na úrovni kyselosti upravte pH a ihned poté rostliny zavlažte. Tento postup zabere dost času a asi byste ho rádi zrychlili, je to tak? Spěch se ale nemusí často vyplatit. Proč je žádoucí trávit tímto postupem více času a věnovat tomu celou svou pozornost? V tomto článku Soft Secrets vysvětlí proč.

Zkuste následující:

Naplňte nádobu vodou, přidejte topný prvek (20 stupňů) a nechte ji na 24 hodin odkrytou. Následně dejte do nádoby čerpadlo a zapněte ho. Přidejte hnojivo A a 5 minut míchejte. Přidejte stejné množství hnojiva B a znovu 5 minut míchejte. Následně přidejte přísady a znovu 5 minut míchejte.

Před zavlažováním musí být upraveno pH vody. Po upravení znovu roztok míchejte po dobu 10 minut. Nechte ho 20 minut v nádobě, zkontrolujte ještě jednou hodnotu pH a v případě potřeby znovu upravte. Znovu alespoň 5 minut míchejte. Výsledkem je směs živin, kterou budou vaše rostliny milovat!

Proč je dobré nechat nádobu otevřenou po dobu 24 hodin?

Kohoutková voda často neobsahuje chlor. Nicméně chlor je často přidáván, když vodovodní síť vyžaduje neodkladnou opravu – například v případě úniku vody, výměny starého potrubí nebo při pokládání nového potrubí pod povrchem vozovky. Chlor je přidáván z toho důvodu, aby se zabránilo šíření bakterií, jako jsou Legionella nebo Escherichia coli. Nicméně příliš velké množství chloru může rostlinám uškodit. Z tohoto důvodu nechte dávkovací nádobu odkrytou 24 hodin po dolití. Chlor se tímto způsobem z vody vypaří. Není potřeba dělat nic jiného, odpařování probíhá samo.

Kromě toho společnosti provádějící čištění vody často hlásí, že je pro ně těžké vodu čistit. V pozemních vodách je stále větší množství pesticidů, insekticidů a chemikálií, jako jsou poly- a perfluoroalkylové látky (GenX, PFOS, PFOA). Tyto člověkem vytvořené látky se samozřejmě v životním prostředí nenachází přirozeně. Dobrou zprávou je, že se také vypařují z ohřáté vody po 24 hodinách.

Jak připravit dávkovací nádobu
Ponorné čerpadlo

Je všechno to míchání opravdu nutné?

Většina pěstitelů používá dvousložková hnojiva. Často se také označují jako hnojivo A a B. Někteří pěstitelé používají i jednosložková hnojiva. Rostliny vždy potřebují 12 prvků (NPK, Ca, Mg, S, Bo, Co, Mn, Fe, Zn a Mo), aby mohly růst a kvést ideálním způsobem. Pokud nějaký z těchto 12 prvků chybí, bude vaše rostlina dříve nebo později prokazovat známky nejrůznějších vad. Dvousložková hnojiva (A + B) se skládají z 12 prvků, zatímco jednosložková hnojiva z 10 prvků. Jednosložková hnojiva jsou často používána v půdních substrátech. Tyto půdní substráty (Lehký mix, Plný mix, Pro mix apod.) jsou již často předmíchány s (práškovými) hnojivy. Při používání takového jednosložkového hnojiva nemusí být vady dlouho znatelné.

Ale zpět k dávkovací nádobě. Ideální teplota vody pro přidávání hnojiv je mezi 16 a 20 °C. Jde také o ideální teplotu pro přesné měření pH. Zapněte čerpadlo a ujistěte se, že čerpadlo na dně stojí a pumpuje/čerpá vodu směrem nahoru.

Připravte si své lahvičky s A a B hnojivy a odměrku. Před vložením hnojiva umístěte do nádoby svůj EC měřič. Ideální bude použití EC měřiče, který má dlouhý kabel a elektrodu na svém konci. Snažte se vyhnout levným zařízením. Dříve nebo později bude ve vodě plout jako bóje. Raději investujte do dobrého EC měřiče s nebo bez integrovaného pH metru!

Při dávkování A a B hnojiv používejte vždy stejný poměr. Pokud použijete 100 ml hnojiva A, pak také použijte 100 ml hnojiva B. Díky tomu zůstane poměr mezi hnojivy vyvážený.

Proč nemůžete prostě dát hnojivo A a B dohromady? Pokud by byla hnojiva přidána současně, mohly by některé prvky reagovat společně mezi sebou. Je to jeden z důvodů, proč jsou složky rozděleny do lahviček A a B. Například vápník se ve vysokých koncentracích dobře nekombinuje se sírou (sulfátem) nebo fosforem (fosfátem).  Tyto prvky se v dávkovací nádobě srazí a jen těžko je pak mohou vstřebat rostliny. Nicméně vápník je pro rostliny velmi důležitým prvkem, který má velký vliv na konečný výnos a suchou hmotnost.

Důvodem, proč musíte před přidáním nové dávky hnojiva míchat 5 minut je ten, že mícháním se vysoká koncentrace hnojiva perfektně promísí s vodou a nevzniknou žádné usazeniny.

Stejný princip platí pro všechna další aditiva (stimulátory kvetení a růstu, enzymy, látky podporující zakořenění apod.). Po promíchání hnojiv A a B přidejte všechny další přísady jednu po jedné a po každém přidání míchejte 5 minut.

Po přidání všech úžasných hnojiv a přísad můžete upravit hodnotu pH.

Tip: Pokud máte v nádobě, do které přidáváte hnojiva a přísady, vložený EC měřič, umístěte elektrodu co nejdál od místa, kde se tyto tekutiny vlévají do vody. Nedojde tak k tomu, aby v blízkosti měřiče byla vysoká koncentrace hnojiva, což by mohlo způsobit jeho poškození.

Jak připravit dávkovací nádobu
pH a EC měřič

Upravení hodnoty pH

Úprava kyselosti je obecně v dávkovací nádobě jednoduchá. Potřebujete jen tekutý regulátor pH, který se skládá ze dvou lahví (pH-up a pH-down). Po promíchání všech hnojiv a aditiv nechte vodní čerpadlo pokračovat v čerpání a míchání. Vezměte láhev pH down nebo pH up a dostatečně nabitý a dobře zkalibrovaný pH měřič.

Zavěste pH měřič na jedné straně nádoby a ponořte jeho elektrodu do vody. Následně začněte na druhé straně nádoby přidávat pH-down nebo pH-up kapku po kapce, dokud není dosaženo správné hodnoty pH. V tomto případě také umístěte elektrodu co nejdále od strany, u které přiléváte tekutinu, aby nedošlo k poškození zařízení. Zcela odolné nejsou ani ty nejdražší modely.

Pro dosažení ideální směsi živin pro krmení vašich rostlin, změřte hodnotu pH ještě jednou po 20 minutách. Proč 20 minut? Všechny látky, které jsou již přidány do vody, jako jsou hnojiva, přísady, pH-up nebo pH-down a kyslík spolu začnou reagovat. K chemickým vazbám stále dochází i po prvním měření hodnoty pH, proto může hodnota pH kolísat.

Tip: Váš pH měřič jednou týdně zkalibrujte. Po každém použití pH elektrodu umyjte demineralizovanou vodou. Následně elektrodu profoukněte pro odstranění veškerých usazenin, ponořte elektrodu do roztoku chloridu draselného (KCl) a znovu nasaďte na elektrodu krytku. Takto bude zase připravena na další použití!

Vaše dávkovací nádoba je nyní perfektní a rostliny se mohou konečně těšit na zavlažení.

Napsal Cesar/ C-Result Holland  /  fotky: TWC The Water Com-pany

Napsal Cesar/ C-Result Holland / fotky: TWC The Water Com-pany

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu