Vodní základy, tvrdá voda, měkká voda

Vodní-základy
Voda je součástí člověka a všech živých věcí. Voda pohybuje tekutinami, které podporují život rostlin a živočichů.

Voda (H2O) existuje v kapalném, plynném a pevném stavu. Je-li čistá, voda je bez chuti a bez zápachu. Odražené světlo jí často dává modrý vzhled, zejména když je koncentrována v ledovcích. Mnoho látek, včetně solí hnojiv, se ve vodě, která je známá jako univerzální rozpouštědlo, snadno rozpustí. Většina zdrojů vody je málokdy čistých. Nečistoty ve vodě jsou „neviditelné“, jakmile jsou rozpuštěny a jsou součástí roztoku.

Určete základní kvalitu vody změřením její zásaditosti, pH a celkových rozpuštěných částic (TDS). Alkalita, schopnost neutralizovat nebo vyrovnávat kyselý roztok, ovlivňuje pH, rovnováhu kyselost / zásaditost vody. Dva minerály nebo rozpuštěné pevné látky, vápník (Ca) a hořčík (Mg), upravují pH tak, aby přidání kyselých minerálních solí nebo hnojiv neovlivnilo pH výrazně. Čistá a téměř čistá voda, která obsahuje málo nebo žádné rozpuštěné minerály, je považována za měkkou, protože má malou nebo žádnou vyrovnávací schopnost. U PH měkké vody (viz níže) může po přidání kyselých hnojivých solí docházet k extrémním výkyvům.

Vodní-základy
Horský tok ve Vancouveru, BC, je vynikajícím zdrojem čerstvé, čisté vody. Ale většina zdrojů vody, které mají zahradníci k dispozici, má k dokonalosti daleko.

Tvrdá voda

Tvrdá voda obsahuje značné množství rozpuštěných minerálů. Koncentrace vápníku (Ca) a hořčíku (Mg) se nejčastěji používají jako ukazatel toho, jak „tvrdá“voda je. Při zahřívání se uhličitany (vytvářené reakcí CO2 se zásadami) v tvrdé vodě vysráží (usazují se) a vytvářejí povlak na vodovodních trubkách, sprchových hlavicích atd. Mýdla v tvrdé vodě dobře nepění, protože reagují na vápenaté nebo hořečnaté soli, které jsou nerozpustné. Pro pěstování konopí je přijatelná voda obsahující 100 až 150 miligramů uhličitanu vápenatého (CaCO3) na litr (mg / l). Voda však může obsahovat 400 ppm sodíku a bude stále měkká, ale asi 60 až 120 ppm Ca ji dělá tvrdou. Další informace o tvrdé vodě najdete na fóru www.marijuanagrowing.com.

Tvrdá-voda
Na této sprchové hlavici se začala hromadit sůl. Pochází z rozpuštěných pevných látek (solí) v přívodu vody. Stejné soli se také ukládají v půdě a květináčích.

Měkká voda

Změkčená voda je často ošetřena sodíkem, který se váže na ionty vápníku a hořčíku, čímž odstraňuje jejich schopnost tvořit vodní kámen nebo interferovat s detergenty. Ve Španělsku máme tvrdou vodu; do myčky vložíme sodík (granulovanou sůl), takže se na nádobí nebudou tvořit skvrny. Sodík můžete ve změkčené vodě cítit. Změkčovače vody se používají k prodloužení životnosti vodovodních potrubí, čerpadel atd. A ke zvýšení účinnosti mýdel. Měkká voda obsahuje méně než 50 miligramů vápníku na litr (50 ppm) a měla by být doplněna vápníkem a hořčíkem. Obsah sodíku vyšší než 50 ppm je pro růst konopí škodlivý. Ionty sodíku si mění místo s chemickou látkou, ke které je sodík připojen, čímž dochází k vytažení všech multivalentních iontů (Ca2-, Mg2-) s podobným počtem monovalentních nábojů (Na-): každý Ca, který se váže, uvolní kvůli náboji dva ionty Na, dva za jeden (v ppm, 100 ppm odstraněného Ca přinnáší 200 ppm Na).

Měkká-voda
Měkká voda napěňuje mýdlo

Lepší alternativou je často draslík, který je ale o něco dražší. Draslík i sodík existují jako pryskyřice používané ve změkčovačích vody, oba jsou to monovalentní ionty – draslík (K-) a sodík (Na). Draslík je lepší volbou pro konopí i lidi. Sodík je ekonomický a široce dostupný, ale draslík je účinnější.

Metrický systém usnadňuje měření „suchých zbytků na litr.“ Změřte suché zbytky na litr nalitím litru vody na podnos a nechte ji odpařit. Zbytek rozpuštěných pevných látek, který zůstane po odpaření veškeré vody, je „zbytkovou sušinou na litr“. Zbytek se měří v gramech. Vyzkoušejte to doma a zjistěte míru nečistot ve vodě. Hnojiva to mají těžké při penetraci kořenové tkáně, když musí konkurovat rozpuštěným pevným látkám, zejména sodíku. Voda, která je naplněna vysokými hladinami rozpuštěných pevných látek (solí v roztoku), je možné upravit, ale vyžaduje to různé taktiky. Vysoce slaná voda, která obsahuje sodík, bude blokovat příjem draslíku, vápníku a hořčíku. Slaná voda bude vždy způsobovat problémy. Pokud voda obsahuje 300 ppm nebo méně rozpuštěných pevných látek, nechte při každém zavlažování vytéct ze dna květináčů nejméně 25 procent zavlažovací vody. Pokud surová voda obsahuje více než 300 ppm rozpuštěných pevných látek, použijte k čištění vody zařízení s reverzní osmózou. Živiny přidávejte do čisté vody, tím se vyhnete mnoha problémům se živinami.

Vodní-základy
Silné zalévání a naplnění nádob tak, že 20 procent zavlažovací vody odteče, pomůže vyplavit nahromaděné soli hnojiv v pěstebním médiu.

Pokud surová voda obsahuje více než 300 ppm rozpuštěných pevných látek nebo více než 50 ppm sodíku (Na), použijte k čištění vody před použitím v zahradě zařízení pro reverzní osmózu.

Nahromaděné rozpuštěné soli hnojiv se v zahradách s květináči často stávají toxickými. Přebytečné soli brání klíčení semen, spálí kořenové chloupky a špičky nebo okraje listů a zpomalují rozvoj rostlin. Vyplavte přebytečnou sůl z pěstebního média použitím 3 litrů vody na litr média a opakujte průplach pomocí slabého živného roztoku s upravenou hodnotou pH. Proplachujte pěstební médium každé 2 až 4 týdny, abyste zabránili hromadění toxických látek. Tvrdá voda a studená voda v suchém podnebí jsou často zásadité a obvykle obsahují značné množství vápníku a hořčíku. Konopí využívá velké množství obou živin, ale v půdě se může nahromadit příliš mnoho vápníku a hořčíku. Obecně platí, že voda, která chutná lidem, chutná také konopí.

Minerály se v podzemní vodě rozpoštějí a vytváří sedimenty. Zdroje vody v oblastech s nízkými srážkami nebo v pouštích obsahují relativně vysoké hladiny rozpuštěných minerálních solí. Například jižní Španělsko a Itálie, jihozápadní USA a velká část Mexika mají ve svých podzemních vodách vysoké hladiny rozpuštěných minerálních solí.

Více než 85 procent zahrad v USA má tvrdou vodu. Mnoho řek a potoků na Aljašce, v oblasti Velkých jezer a Tennessee, má mírně tvrdou vodu. Tvrdá a velmi tvrdá voda teče téměř v každém státě Ameriky. Vodní toky v Arizoně, Kansasu, Novém Mexiku a jižní Kalifornii mají nejtvrdší vodu s více než 1 000 ppm rozpuštěných minerálů.

Měkká voda teče v mnoha částech Havaje, v Nové Anglii, severozápadním Pacifiku a státech v jižního Atlantiku a Perském zálivu. Chcete-li získat představu o tom, jak tvrdá je voda v různých částech USA, navštivte stránku www.qualitywatertreatment. com / city_water_guide.htm.

Je-li vaše voda měkká: pH v měkké vodě a čištěné vodě s malým množstvím rozpuštěných minerálních látek (méně než 60 ppm) neustále stoupá kvůli malé nebo žádné vyrovnávací kapacitě. Tento problém vyřešíte stabilizací pH a přidáním rozpustného vápníku a hořčíku, které jsou prodávány v obchodech s vodou pod názvem „Cal-Mag“.

Vodní-základy
Tento jednoduchý filtr odstraňuje pevné částice a chlor z přiváděné vody.

Je-li vaše voda tvrdá: Využijte tu nejlepší volbu pro její úpravu: reverzní osmózu (RO).

Je-li voda kyselá nebo zásaditá: Pokud je EC nízké, kyselost nebo zásaditost jsou slabé a nezpůsobí problémy. Pokud je kyselost nebo alkalita řízena multivalentními ionty, přidají přímo proton H nebo OH (sloučeniny, které nemění situaci asociací). Například organická kyselina je slabá a vyžaduje méně přidaného hydroxidu pro neutralizaci, oproti kyselině fosforečné, která pro neutralizaci vyžaduje více hydroxidu.

Existují i jiné vlastnosti, včetně koncentrace a síly (molality) roztoku kyseliny / báze. Odstraňte soli způsobující problémy pomocí RO filtru. Nebo investujte do sofistikovaného vstřikovacího systému pro monitorování a úpravu pH. Mnoho injektorů, zejména od Andersona, má více vstřikovacích vstupů, které mohou vstřikovat roztoky postupně z různých zdrojů pro úpravu pH a vstřikování specifických živin.

Jorge Cervantes je autorem knihy Cannabis Encyclopedia (596 stran, více než 2.000 barevných obrázků, velký formát A4) a Marijuana Horticulture (AKA the Bible). Obě knihy lze zakoupit na amazonu. Kniha Cannabis Encyclopedia obsahuje prvotřídní kapitolu o vodě. Jorgeho můžete kontaktovat na www.marijuanagrowing.com.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.