Magnetická indukční lampa

Magnetická indukční lampa

Pěstitelé, kteří za sebou mají jeden nebo dva pěstební cykly, budou vědět, že čím silnější je zdroj světla, tím lépe se rostlinám daří. To obvykle znamená při pěstování využít buď metalhalidové lampy, nebo vysokotlaké sodíkové výbojky. Nejběžnější výkon pro oba typy lamp je 400 nebo 1000 wattů.
Existuje jiná, méně používaná, ale velmi účinná alternativa – magnetická indukční lampa. Hlavní rozdíl mezi magnetickou indukční lampou a tradičními lampami je skutečnost, že uvnitř žárovky nejsou žádné elektrody. Využívají klasicky předřadník pro změnu voltů odebíraných ze zásuvky na vyšší napětí potřebné pro rozsvícení plynu uvnitř žárovky. Elektrody uvnitř běžné žárovky jsou obvykle limitujícím faktorem životnosti žárovky, protože elektrody rychle degradují. Většina lamp, které používají vlákno, má životnost v rozmezí 15 000 až 50 000 hodin. Magnetické indukční lampy mají životnost asi 100 000 hodin, což je více než 11 let nepřetržitého provozu. Jedná se o 35 až 50 % úspory energie za stejné množství světla.
Magnetická indukční lampa bude generovat 90 lumenů na watt výkonu, což z ní činí velmi dobrou volbu pro pěstování rostlin. I když stále používá malý předřadník, jednotka jako celek je lehčí a má nižší spotřebu energie, než je tomu u tradiční lampy, jako je metalhalidová. Magnetická indukční lampa o výkonu 400 wattů vyzařuje 36 000 lumenů světla, což je stejné množství, jaké produkuje halogenidová výbojka o výkonu 400 wattů. Úspora je v extrémně dlouhé životnosti žárovky. U tohoto typu žárovky se účinnost zvyšuje s výkonem.
Magnetická indukční lampa
Magnetické indukční lampy nemají fázi „zahřívání“, kterou mají běžné lampy. Svítí téměř okamžitě a mohou být v krátkém časovém úseku opětovně rozsvíceny. Například halogenidové lampě to trvá několik minut.
Magnetické indukční lampy fungují se systémy mezi 100 a 277 volty Ty, které se používají v rámci běžného domácího prostředí a jsou optimalizovány pro napájení 120 V. Frekvence RF signálu, který se používá s žárovkou, se pohybuje od 13,6 MHz, 2,65 MHz a 250 kHz.
Nevýhodou použití magnetické indukční lampy je magnetický „šum“, který vytváří. Tento šum obvykle ruší elektronická komunikační zařízení, jako jsou mobilní telefony a bezdrátový wi-fi přístup. Nové žárovky mají stínění, které pomáhá snížit postiženou oblast a vyhovět předpisům FCC.
Magnetická indukční lampa
Další nevýhodou je skutečnost, že žárovka a předřadník rostou exponenciálně se zvyšováním výkonu lampy. Lampy a předřadník se stávají neúnosnými a zabírají více místa než tradiční, více používané lampy, jako je metalhalidová a vysokotlaká sodíková lampa.
Zatímco používání magnetické indukční lampy není příliš rozšířené, je určitě využitelným světelným zdrojem pro vaši pěstební místnost. Při 400 wattech je generované světlo téměř čistě bílé. Ve srovnání s jinými osvětlovacími systémy vzniká jen velmi málo tepla a technologii je těžké rozbít – žárovky jsou velmi odolné a vydrží navždy. Neexistuje ani hluk generovaný předřadníkem, takže váš systém bude zcela tichý.
Vzhledem k tomu, že magnetická indukční lampa není ve světě hydroponie široce používána, cena celého systému je stále vyšší než u metalhalidových nebo vysokotlakých sodíkových lamp. Dlouhodobé úspory jsou vysoké, ale většina pěstebních operací obvykle běží pouze 8 až 10 týdnů, což vylučuje hlavní výhodu použití magnetické indukční lampy.
Autor: Thomas Valentine

POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.