Představení pokročilého vodního hašiše

Představení pokročilého vodního hašiše

GROW S EDEM ROSENTHALEM

Vodní hašiš vyrobený s využitím moderních metod může bez problémů obstát proti hašiši extrahovanému rozpouštědly: v roce 2013 při Emerald Cupu – dlouhodobá soutěž outdoor biologicky pěstované léčebné marihuany v severní Kalifornii – vítězové prvního a druhého místa ve skupině vodní hašiš obsahovali 67 % a 70 % THC, úroveň, její dosažení bylo u old school vodního hašiše kdysi považováno za nemožné.

Pokročilý vodní hašiš využívá stejné principy popsané v předchozí části, jen bere v úvahu více proměnných, od typu strainu a tvaru trichomu až po metody sklizně a okolní teplotu a vlhkost v pracovní místnosti.

Představení pokročilého vodního hašiše

STROJOVÁ METODA

 

Existuje několik klíčových principů pro výrobu vysoce kvalitního vodního hašiše vhodného k dabování.

Nejprve musí být jemně ošetřeny trichomy. Je zapotřebí mechanické míchání ve fázi ledové lázně, kdy ale také hrozí nebezpečí. Míchačky barev jsou příliš hrubé.

Za druhé, nepřítel je i teplo; může vysoušet palice a sebrat jim jejich chuť a sílu. Během sušení vysoké teploty odpařují skvělé chutě hašiše. Skladování hašiše při vysoké teplotě snižuje jeho chuť a účinnost.

Vysoce kvalitní vodní hašiš je označován jako “bezrozpouštědlový vosk,” protože přináší uživatelům, kteří chtějí dabovat, chutnou a účinnou alternativu k BHO a poskytuje výrobcům metodu, která nezahrnuje hořlavá rozpouštědla nebo vysokotlaká strojní zařízení.

VYBAVENÍ

 

• 80litrový Bubble Now, Bubble Magic Extraction Machine, Bubbleator, nebo vrchem plněná pračka
• Bublinkové sáčky (mikrony – 220 se zipem, které drží materiál v pračce; 160, první filtr, odstraňuje nečistoty; 73 pro vysoce kvalitní, 25 pro nižší stupeň)
• Konopí (1 000 až 2 500 gramů, zmrazené, listy s vysokým množstvím trichomů)
• Voda (pro nejlepší výsledky filtrovaná)
• Led – dost na to, aby naplnil stroj z 60 %, po rozpuštění jej vyměňte
• 80litrový kýbl
• Alkohol nebo peroxid vodíku
• Rukavice
• Lžíce
• Síto
• Pergamenový papír
• Silný karton

Představení pokročilého vodního hašiše

POSTUP

 

• Vyberte nejlepší umístění pro umístění stroje. Nejlepší je sterilní laboratorní nastavení:
• hašiš je velmi lepkavý a zachycuje nečistoty vznášející se ve vzduchu, jako jsou chlupy, srst psa a prach, takže nejlepší je místnost s filtrovaným vzduchem. Teplota okolí by měla být pod 18 °C s nízkou vlhkostí – mezi 15 % a 50 %. Hašiš oxiduje a tmavne, když je vyráběn nebo skladován po delší dobu při vysokých teplotách, například při teplotě 27 °C až 32 °C.
• Dále vyberte zdrojový materiál. Usušené cukrové listy po curingu fungují dobře, ale nejlepší vodní hašiš je vyroben z čerstvě zmrazeného materiálu. Ze zralých rostlin se ostříhají listy bohaté na trichomy, ty se zabalí do plastových sáčků a zmrazí. Zmrazení uzamkne všechny terpeny a kanabinoidy přítomné v rostlině v době sklizně; při sušení, curingu a zpracování bývají ztracena významná množství obou.
• Stroj, hadici, sáčky a kbelíky důkladně desinfikujte peroxidem vodíku.
• Vybavte 80litrový kbelík filtračními sáčky, počínaje nejjemnějším 25-mikronovým vakem a končícím největším vakem o velikosti 160 mikronů.
• Odtokovou hadici stroje vložte do filtračního kbelíku.
• Do stroje vložte základní vrstvu ledu.
• Nasaďte do stroje otevřený 220mikronový pytel a přidejte materiál.
• Z poloviny naplňte pytel devíti díly odřezků na jednu část ledu. Střídavě přidávejte odřezky a led. Zapněte a připevněte horní část sáčku a nalijte přes pytel další led, dokud hladina ledu nedosáhne 20 cm pod okraj stroje.
• Přidávejte vodu, dokud nebude 10 cm pod povrchem ledu. Počkejte 15 minut, než se odřezky nasáknou vodou, pak přidejte další led a vodu, dokud voda nedosáhne hladiny povrchu ledu a led bude 20 cm pod okrajem nádrže. Ponechte směsi čas na promíchání.
• Zapněte stroj na jemný cyklus a sledujte míchání. Použijte dřevěné lžíce, aby se vak do ledové lázně usadil. Když led roztaje a vše se usadí, přidejte další led a vodu. Barva vody by se měla rychle změnit. Na standardní pračce použijte jemný cyklus. Nenechávejte zařízení automaticky vypouštět. Spusťte 2 jemné cykly míchání – pak nechte vodu odtéct.
• Během tohoto procesu míchání s ledem se křehké, zmrazené trichomy vytrhnou z listu, projdou 220mikronovým „odpadkovým“ sáčkem do ledové lázně. Voda se změní na zelenou a rostlinné oleje na povrchu vody zpění.
• Po promíchání stroj čerpá vodu bohatou na trichromy z nádrže a do filtračních sáčků, které jsou umístěny uvnitř kbelíku o objemu 80 litrů.
• Vnitřek kbelíku bude plný pěnivých konopných olejů. Jemně nakloňte kbelík, abyste pomohli vodě projít filtry, a použijte filtrovanou ledovou vodu v malém rozprašovači čerpadla, abyste propláchli trichomy ze stran a dna vaku a poslali je skrz 160mikronový filtr.
• Začněte po jednom tahat pytle. Nejdříve vytáhněte 160mikronový vak. Materiál uvnitř spodní části sáčku vypadá jako šedozelené bahno. Opláchněte okraje, všechno shromážděte na dně a seberte pryskyřici.
• Vytáhněte druhý sáček, poté nastříkejte, pohupujte se a opakujte. Materiál z 73–159mikronovýchh sáčků je trochu zelený, ale ne tak zelený jako z prvního. Pokračujte ve vytahování a postřiku, dokud se vše neshromáždí uprostřed síta. Trichomy menší než 70 mikronů sítem projdou, ale o velikosti od 73 do 159 mikronů se shromáždí. Toto je u trichomů ta nej hodnota. Bezrozpouštědlové soutěže vyhrávají obvykle produkty ze 73, 90 a 120mikronových vaků. Nicméně odrůdy s tenkými listy mají menší trichomy, takže mají nejkrásnější pryskyřici v rozmezí 25 až 89 mikronů.
• Vytáhněte vak. Bude ztěžklý vodou, jeho otvory budou ucpané trichomy. Pomalu odstřeďte emulzi při současném sprejování stran. Síto zadrží žlázy, zatímco jemné zelené částice propadnou spolu s vodou. Pokračujte ve stříkání, otáčení a vytahování, dokud nezmizí zeleň, takže produkt vypadá jako hromádka zlatého písku.
• Vytáhněte vak a lžíci vyndejte vlhkou pastu na pergamenový papír položený na ručník nebo tlustý karton, nebo něco jiného, co bezpečně odvádí vlhkost.
• Další vak zachytí většinu trichomů o velikosti mezi 25 a 73 mikrony. Materiál je kombinací zelených kontaminantů a zlatých trichomů. Cílem je dosáhnout toho, že zeleň projde přes síto při současném zachování zlata. Stejně jako u posledního sáčku vak vytáhněte; bude ztěžklý vodou, jeho otvory budou ucpané trichomy. Pomalu odstřeďte emulzi při současném sprejování stran. Síto zadrží žlázy, zatímco jemné zelené částice propadnou spolu s vodou. Pokračujte ve stříkání, otáčení a vytahování, dokud nezmizí zeleň, takže produkt vypadá jako hromádka zlatého písku.
• Odstraňte tento lehký hašiš podobný hlíně ze síta a umístěte jej na sušící síto s velikostí 25 mikronů.

Představení pokročilého vodního hašiše

TIPY

 

• Zkontrolujte švy, abyste se ujistili, že vaky nejsou obráceně.
• Zkontrolujte těsnost výstupního hadicového vedení stroje.
• Použijte gravitační systém se zavěšenými vaky a kbelíky a šetřete tak svá záda.
Nakupujte vaky s velkou oblastí ok a konzistentní roztečí mikronů – levné vaky z eBay mají často nekonzistentní šířky mikronů ve středu sítě oproti okraji.
• Nedotýkejte se trichomů.
• Odřezky dělejte vlhké a zmrazte je.
Pokud děláte vodní hašiš často, investujte do stroje na výrobu ledu.
Při použití velkých kostek nemusíte používat tolik ledu. Nerozpustí se tak rychle jako malé kousky.
• Strainy: Různé strainy poskytují různě velké a tvarované trichomy a různá množství olejů a terpenů. Hašiš z Blue Dream versus hašiš z Bubba Kush je na úrovni mikronů jako noc a den. Trichomy Blue Dream jsou dlouhé a tenké a během sušení můžete zvýšit teplotu a vlhkost. Žlázy Bubba Kush, Sour Diesel a OG Kush jsou krátké, podsadité a mastné a musí být zpracovány co nejchladnější teplotou a sušeny při teplotě 4 °C při minimální vlhkosti, aby se zachovaly vůně pryskyřice.
• Velikost vaku a počet: To se může lišit. Můžete použít jen 225 a 160mikronové sáčky, plus 220 mikronový pytel na odpad, nebo získávat postupně užší a užší žlázy a materiály při 190, 120, 90, 73 a 45 mikronech.
• Míchání: Puristé někdy používají k jemnému ručnímu míchání hlavního sáčku v kbelíku tak základní nástroj, jako je tyč nebo pádlo; kompromis je ve výnosu. 30minutové praní v pračce 1 000 gramů kvalitního materiálu může přinést až 112 gramů hašiše. Méně promíchávání se rovná čistšímu hašiši, ale nižšímu výnosu

SUŠENÍ

 

• Při sušení existuje kompromis. Snažte se odstranit vlhkost z hašiše bez odpařování lahodných, ale těkavých esenciálních olejů, nebo terpenů.
• Sušení by mělo být prováděno v místnosti s teplotou mezi 4 °C a 20 °C. Důvodem nízké teploty je, že se některé terpeny při teplotě 21 °C odpařují.
• Další faktorem je vlhkost, 30-45% vlhkost je optimální, ale to se může lišit podle strainu.
• Účinné sušení se provádí řadou způsobů, včetně sekání materiálu, využití síta, rozprostření a lyofilizace.

POKROČILÉ METODY SUŠENÍ

 

METODA SEKÁNÍ

 

Metoda sekání se provádí sekáním vlhké pryskyřice na malé kousky tak, aby se mohla rozložit na širokou plochu.

V chladné místnosti, pomocí malého nože, rychle rozsekejte pryskyřici a vytvořte řady vlhkého materiálu. Potom řádky kolmo k prvnímu řádku. Na pergamenový papír naneste nasekanou pryskyřici, dbejte na to, aby jednotlivé části byly co nejvíce oddělené. Pokud není k dispozici široký povrch, pryskyřice může být sušena v krabicích na pizzu. Lepenkové krabice dobře odvádějí vlhkost a jsou účinné pro ochranu sušící se pryskyřice před světlem a nečistotami. Metoda sekání je nejméně účinný způsob důkladného sušení pryskyřice, protože shluky mají tendenci zadržovat vlhkost.

METODA SÍTA

 

Výsledkem použití metody síta jsou velmi malé shluky pryskyřice, které důkladně proschnou.
Do mrazničky vložte 2 síta a 3 lžíce. Po proprání se pryskyřice suší na 25mikronovém sítu. Omotejte sítko kolem pryskyřice a znovu zabalte do čistého papírového ručníku. Umístěte ji na 2 hodiny do chladničky. Pro využití sítové metody musí být materiál studený a bez přebytečné vlhkosti.
Po 2 hodinách vyjměte jedno ze zmrazených sítek a lžíci z mrazničky a pryskyřici z chladničky. Částečně vysušenou pryskyřici umístěte do jednoho ze sítek. Kruhovým pohybem lehce přejeďte studenou lžičku přes hmotu pryskyřice. Jemný déšť pryskyřice padne na pergamenový papír (nebo na krabici na pizzu).

Pokračujte v pokrývání pergamenu lehkým prachem z pryskyřice, přičemž dbejte na to, aby se na sebe pryskyřice nehromadila. Když se pryskyřice začne lepit na sítko nebo lžíci, vyměňte je za čerstvý, zmrazený nástroj. Když se pryskyřice zahřívá, lepí se k sobě, takže použití síta je takřka nemožné, pracujte tedy rychle.

Nechte pryskyřici vyschnout 3 až 14 dnů, v závislosti na strainu a podmínkách v místnosti. Když je pryskyřice suchá, zní při sypání jako krystaly cukru.

METODA STROUHÁNÍ (ROZPROSTŘENÍ)

 

Tato metoda je oblíbená u mnoha výrobců hašiše, protože dovolí pryskyřici důkladné proschnutí.
Do mrazničky vložte tři struhadla na citronovu kůru a pryskyřici, která ležela na sítu pro sušení. Je důležité, aby byl materiál zmrazen. Další den, v chladné místnosti, vezměte materiál a struhadlo. Pomocí rychlých pohybů naneste vrstvičku pryskyřice na velký kus pergamenu (nebo krabice na pizzu).

Nechte pryskyřici vyschnout 3 až 14 dnů, v závislosti na strainu a podmínkách v místnosti. Když je pryskyřice suchá, zní při sypání jako krystaly cukru.

Hlavní nevýhodou této metody je, že hlavičky trichomů jsou rozřezány, čímž se umožní únik terpenů. Také poškozené hlavičky jsou méně stabilní, což vede ke zkrácení životnosti.

LYOFILIZACE (SUŠENÍ MRAZEM)

 

Lyofilizace (sušení mrazem) se stala životaschopnou možností, jak dostat pryskyřici na absolutní nejsušší úroveň, teprve v poslední době. Základní myšlenkou za sušením mrazem je, že voda zmrazená uvnitř pryskyřice sublimuje na páru, zcela tak obchází kapalný stupeň. V průběhu asi 24 hodin se zmrazená pryskyřice stává suchým pískem.

Při použití jakéhokoliv procesu je cílem dosáhnout úplného usušení. Pod lupou bude výsledný produkt vypadat jako písek plný lepkavých, mastných hlaviček trichomů. Skladujte vše na chladném, tmavém místě a nelisujte, dokud nebude materiál zcela suchý.

Představení pokročilého vodního hašiše

LISOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ—POSLEDNÍ KROK

 

Koncentrované konopí je budoucnost konopí. Jak je uvedeno výše, voda a led mohou být použity k mechanickému oddělení trichomů z rostliny a filtry mohou dále koncentrovat žlázy do nestlačeného nebo volného hašiše. Další zdokonalení pomocí strojů a důslednější kontrola teploty a vlhkosti přinese nejsilnější bezrozpuštědlové koncentráty. Lisováním nerafinovaného hašiše do kuliček, válečků nebo desek vytváří hašiš, jak ho známe; ve všech krocích procesu je materiál konzumovatelný, ale výroba hašiše je dvoustupňový proces: nejprve se shromáždí žlázy; za druhé je shromážděný materiál slisován do cihel nebo kuliček.

Lisování hašiše zahrnuje kombinaci síly a mírného tepla, aby se žlázy přeměnily na pevnou hmotu. Tvar a velikost hašiše se mění v závislosti na způsobu lisování. Hašiš je při ručním lisování často ve tvaru koule. Plochý stlačený hašiš může vypadat jako tenký plátek břidlice s vytvrzenými vrstvami, které se tříští podél rýh. Mechanicky lisovaný hašiš je obvykle úhledný kousek, jako mýdlo.

Hašiš se liší v barvě a poddajnosti. Odrůda použité marihuany, výrobní metoda, teplota a čistota šéfa ovlivňují jeho barvu, která sahá od světle žlutohnědé až po černou uhlí a jeho strukturu, která sahá od pružného karamelu po tvrdý a křehký kamen.

Hašiš po vystavení světlu, kyslíku a teplu oxiduje a ztmavne. Bez ohledu na jeho strukturu by měl vysoce kvalitní hašiš pouhým působením tepla vašich rukou změknout.

Znalci často popisují high z hašiše tak, že je komplexnější než u kifu. V oblasti s tradiční výrobou hašiše se kif obvykle nechává zrát, někdy i rok nebo déle, než je lisován. Většina moderních tvůrců hašiše tak dlouho nečeká.

TIP

 

Nestlačený kif při vyšších teplotách oxiduje, zatímco hašiš, pokud je stlačený, když je zcela suchý, je vůči teplu odolnější. Při lisování za mokra hašiš plesniví. Materiál můžete ukládat v jeho neslisované formě na chladném, tmavém místě. Po slisování hašiš uložený v mrazáku stárne jen pomalu.

PŘÍPRAVA KIFU NEBO VODNÍHO HAŠIŠE

 

Před pokusem o lisování kifu nebo vodního hašiše musí být materiál zcela suchý. Aby bylo jisté, že byla před lisováním odstraněna veškerá vlhkost, materiál naposledy osušte. Umístěte kif nebo vodní hašiš do sušičky potravin, který je nastaven na nejnižší výkon, nebo na zahradnickou výhřevnou rohož (přednastavenou na teplotu 23 ˚C, ohřejte materiál v mikrovlnce nastavené na nejnižší stupeň, nebo jej umístěte v otevřené misce do beznámrazového mrazáku. Vakuum podporuje odpařování vody, zabraňuje napadení plísní a hnilobou. Když je však teplota sušení vyšší než 24 °C, některé terpeny se vypařují a sníží se síla jedinečných pachů a jejich účinků.
Lisování transformuje materiál jak chemicky, tak fyzicky; žlázy se ohřívají a většina se zlomí, uvolňují lepkavé oleje, které obsahují psychoaktivní kanabinoidy, stejně jako terpeny – zdroj vůně, chuti a účinků konopí.

Terpeny dodávají hašiši vůni. Vůně a chutě charakteristické pro hašiš sahají od kořeněných nebo pepřových až po květinové. Mnoho terpenů se stává při pokojové teplotě těkavými. Při inhalaci přispívají k plicní expanzi (faktor kašle), stejně jako k chuti. Odleželý kif má jemnější vůni i chuť, a nenutí tolik ke kašli, protože některé terpeny (ale ne THC) se rozptýlilo.

Uvolňování a ohřívání kanabinoidů je vystavuje působení vzduchu. To má příznivý účinek na aktivování THC dekarboxylací. Pokračující vystavení světlu, vzduchu, teplu a vlhkosti vede ke zhoršení kvality THC.

Hašiš můžete lisovat ručně nebo mechanicky. Manuální metody fungují dobře pro menší množství. Mechanické metody používají lis, jehož využití je rychlé, pohodlné a účinné. Tato část popisuje spolehlivou manuální metodu a věnuje se i mechanickému lisování.

METODA BOTY

 

Tato metoda lisování umožňuje věnovat se více věcem najednou. I když jste zaneprázdněni a musíte dělat jiné věci, hašiš je nenápadně lisován v botě!

Metoda boty je nenáročný způsob, jak slisovat malé množství kifu nebo vodního hašiše. Několik gramů materiálu, obvykle 5 nebo méně, se pevně obalí celofánem nebo pergamenovým papírem. Kousek lepicí pásky zabrání rozbalení. V balíčku udělejte malou dírku, aby mohl uniknout vzduch.

Nepoužívejte plastový sáček, protože na něj se hašiš nalepí. Z odborných i psychologických důvodů je důležité, aby byl materiál před tím, než se dostane do boty, bezpečně utěsněn.

Balíček umístěte do paty boty. Těžké boty nebo boty jsou pro lisování vhodnější než boty měkké, jako je sportovní obuv, kde zpracování kifu trvá déle.

Váha paty a tlak v botě, podporovaný tělesným teplem, přitlačí hašiš k podrážce. Lisování trvá při chození 15 minut až hodinu, ale vyplatí se i delší nošení.

Představení pokročilého vodního hašiše

METODA LISOVÁNÍ RUKOU

 

Ruční lisování je způsob, jak transformovat několik gramů kifu na hašiš najednou. Ruční lisování je výhodné, protože nevyžaduje žádné dodatečné vybavení, ale vyžaduje vynaložení značné energie a výsledky se zlepšují s rostoucí praxí. Ti, kteří nejsou zvyklí na ruční lisování, mohou považovat za obtížné materiál spojit. Značná práce, kterou je třeba vykonat, aby vznikl dobře slisovaný hašiš, může snadno vést k bolestivým rukám.

Tato metoda funguje nejlépe s použitím čerstvě prosetého středně až vysoce kvalitního kifu. Pokud kif obsahuje značné množství rostlinného materiálu, je těžší materiál do hašiše spojit a nemusí řádně držet pohromadě. K ručnímu lisování odměřte malou hromádku čerstvého kifu, který se pohodlně vejde do ruky, obvykle nejvýše několik gramů. Zpracovávejte materiál oběma rukama, dokud se nezačne spojovat do pevného kusu. Poté jej třete mezi dlaněmi nebo mezi dlaní a palcem. Po 10 nebo více minutách zpracovávání začne materiál měnit hustotu. Suchý, starý kif postrádá původní lepkavost a může trvat déle vše spojit, ale jestliže to byl skladován správně, mělo by vše fungovat, ačkoli může být zapotřebí více hnětení. Když není kus hašiše řádně stlačený, snadno se při pokojové teplotě rozpadne.

Je-li kif zvlášť nepoddajný a nedrží pohromadě, aby vytvořil celistvou hmotu, mírně ho zahřeje. Zabalte materiál do potravinářského celofánu a zcela jej utěsněte a vytlačte veškerý. Tento balíček obalte několika vrstvami důkladně navlhčených novin, hadříků nebo papírových ručníků. Za častého otáčení balíček zahřívejte v pánvi, která je umístěna na nejmenším plamenu. Zahřívání nemuší probíhat tak dlouho, jako u jiných metod, protože jediným důvodem ohřevu je, aby se materiál slepil a mohl být uhněten do pevného kusu.

Další metodou je zabalit materiál stejným způsobem a stisknout ho na několik vteřin na každé straně pomocí žehličky, která je nastavena na velmi nízkou teplotu.

METODA LAHVE S TEPLOU VODOU

 

Koncept použití metody lahve s teplou vodou je podobný lisování rukou. Je však aplikováno více tepla, aby se důkladně roztavila voskovitá kůžička každé hlavičky trichomu. Tato metoda pracuje se středně až vysoce kvalitní pryskyřicí, která je suchá.

Na povrch organického celofánu nebo pergamenu nasypejte hromádku pryskyřice. Přeložte papír na polovinu. Přiveďte vodu k varu. Láhev na víno naplňte horkou vodou. Nechte láhev po dobu 5 minut vychladnout. Horkou láhev položte na papír s pryskyřicí a nechte ji 30 sekund na místě.

Podívejte se přes láhev na tmavnoucí skvrnu ohřívající se pryskyřice. Pokud se barva rychle mění, znamená to, že pryskyřice bude velmi rychle slisována. Pokud se pryskyřice po 30 sekundách změní jen málo, budete s ní muset pracovat podstatně více. Lahví přes pryskyřici přejíždějte přes pryskyřici s použitím minimálního tlaku. Nechte teplo roztavit materiál bez použití síly, pouze pomocí tlaku ruky. Překlopte papír a proveďte stejný proces z druhé strany.

Nyní už by pryskyřice neměla tvořit hromádku, ale měla by být plošší, nebo dokonce zcela plochá. Rychlým pohybem zápěstí rozevřete papír. Pryskyřice by měla být lepkavá a mít pěkný lesk. Přeložte pryskyřici na polovinu a pak znovu a znovu stiskněte. Opakujte tento proces ještě jednou, a poté vezměte teplou pryskyřici do dlaně.

Chcete-li vytvořit moderní „temple ball“, otáčejte kuličkou stejně, jako by to byla hlína. Stlačte pevně materiál; spojíte pryskyřici a vytlačíte přebytečný vzduch. Pryskyřice, která má hrudky, linie a praskliny, musí být důkladněji zpracována. Pokračujte ve válcování pryskyřice, dokud nebudete s hmotou v ruce spokojeni.

Při použití velmi kvalitní pryskyřice bude výsledkem zcela roztavená, lesklá hmota připravená k uskladnění.

METODA STROJOVÉHO LISOVÁNÍ

 

Udělat hašiš s využitím mechanického lisu je hračka. Lze použít například knihařské lisy. Na webu jsou k dispozici plánky pro stavbu lisu za využití hydraulického zvedáku.

Ruční hydraulické lisy jsou méně nákladným způsobem, jak získat funkční lis. Další nákladově efektivní metoda využívá svěrák, i když to vyžaduje určité úpravy.

Pro malá množství lze použít pylový lis ve spojení s ruční drtičkou se sběrem kifu. Kif je přidán do malé kovové trubičky. Vloží se napínací a je sešroubován pylový lis. Další den je kif vtlačen do čistého bloku hašiše. Mnoho společností nyní nabízí podobné lisy, včetně lisu z nerezové oceli s T rukojetí pro nízký točivý moment.

USKLADNĚNÍ

 

Jakmile je hašiš slisován, může být při řádném skladování uchováván po celé měsíce nebo možná roky s malým zhoršením jeho účinnosti a chuti. Nejlepším místem pro skladování hašiše je beznámrazový mrazák.

Pro skladování jsou preferovány kovové, skleněné nebo silikonové nádoby. Plasty a pryž se nedoporučují, protože terpeny, které jsou zodpovědné za chuť a vůni hašiše, jsou těkavé sloučeniny, které chemicky reagují s plastem nebo kaučukem a degradují jak hašiš, tak kontejner. To se však děje pomalu za mrazu.

V průběhu času vnější vrstva hašiše oxiduje a ztrácí sílu. Vnitřek, který není vystaven vyšším úrovním světla a kyslíku, zůstává silný. Nezapomeňte, že mírné světlo, teplo, vlhkost a kyslík oxiduje vnější povrch hašiše a ničí jeho sílu.

Vytváření hašiše je skvělou metodou konzervování pryskyřice dlouho po sklizni konopí. Ať už v kuchyni nebo v laboratoři, je výroba hašiše proces, který je dostupný všem. Díky využití starých metod nebo nových technik je tento proces poměrně jednoduchý – rozrušte materiál, abyste uvolnili trichomy, sbírejte pryskyřici, rozdělte pryskyřici podle velikosti, vysušte pryskyřici, kuřte a užívejte si!

Original Resinator

 

Stejně jako mnoho jiných technologií souvisejících s konopím, i původ Resinatoru je odrazem lásky. Prototyp postavili v roce 2008 Travis Arnovick a James Watts. Tato pomůcka založená na využití kbelíku držela pohromadě díky lepicí pásce, bungee gumám, hedvábnému plátnu a kancelářským sponkám. Po připevnění k motoru – starému rotačnímu motoru – bylo vše připraveno. Tato nádherná šelma prošla dlouhou sérií pokusů a testů a v roce 2011 byl postaven první Resinator na trhu.

Předtím, než vznikl Resinator, zakladatelé společnosti trávili dlouhé dny a noci tím, že se snažili maximalizovat množství pryskyřice, kterou by mohli získat trimováním a třepáním, a rychle dospěli k závěru, že musí existovat lepší způsob.

“Prošli jsme různé tradiční způsoby sběru pryskyřičných žláz, ale tyto postupy byly příliš náročné na pracovní sílu a časově náročné,” říká Arnovick. „Byli jsme přesvědčeni, že musí existovat lepší způsob, a chtěli jsme z procesu odebrat manuální prvek a provést jej z větší části mechanicky. Takže jsme se rozhodli vytvořit řešení.“

Dnešní Resinator je víceúčelové, patentované, rotační separační zařízení vše v jednom na mokrý / suchý, bleskově zmražený materiál. Stroj používá bubnovou metodu suchého síta – pomocí CO2, suchého ledu a vody – k extrakci pryskyřic z mokrých nebo sušených květů a rostlinných odřezků.
Jedinečně vytvořené sáčky na sběr pryskyřice a odnímatelná / omyvatelná bubnová síta prosévají nežádoucí rostlinný materiál, stonky a částice, takže přes kvalitní síta propadnou pouze požadované trichomy. Kombinace těchto metod a složek významně zvyšuje výnosy a účinnost ve srovnání s jinými technikami prosévání.

Některé z konstrukčních prvků, které odlišují Resinator od konkurence, zahrnují odnímatelná / vyměnitelná a omyvatelná síta, která se dodávají v 8 různých velikostech, v závislosti na typu požadované extrakce nebo separace. Dalším důležitým aspektem je použití kapalného CO2, který umožňuje výrobcům pracovat s živým rostlinným materiálem a extrahovat živou pryskyřici z biomasy, která neprošla curingem. Tato metoda extrakce je oblíbená u různých technik získávání pryskyřice, včetně uzavřených smyčkových systémů, frakční destilace s krátkou dráhou a extrakce ledového vosku. Kapalný CO2 umožňuje stroji okamžitě zmrazit, narušit a extrahovat pryskyřičné žlázy a trichomy z rostlinného materiálu, čímž se dosáhne návratnosti 20 % (nebo vyšší) za méně než 10 minut.

Výrobci tinktur, olejů, mastí, potravin a koncentrátů vždy dávají přednost čistým extraktům a Resinator dodává vysoce kvalitní pryskyřici. Resinator může být také použit pro triming mokrých / suchých květů, s použitím síta a CO2 pro dokončení až 80 %.

„Strávili jsme nespočet hodin výzkumem a vývojem a prošli mnoha koncepcemi, změnami forem, návrhy sít a motory,“ řekl Arnovick. „Přes všechny úspěchy i neúspěchy jsme pokračovali v našem úsilí o dosažení dokonalosti, dokud jsme nakonec nenalezli výherní kombinaci. Nejsme vědci z NASA, měli jsme jen pár snů a touhu, aby se naše smyšlenky staly realitou. “

JAK POUŽÍVAT ORIGINAL RESONATOR XL MODEL:

 

Original Resonator extrahuje pouze čistou esenci pryskyřičných žláz ze sušených květů a rostlinných odřezků. Prosívá nežádoucí rostlinný materiál, stonky a částice a zanechává pouze požadované trichomy. Pomůže vám dostat se ze světa reziduí po použití rozpouštědel při extrakcích.
• Při přípravě na mokré nebo suché trimování zvažte a změřte materiál
• Vysypte materiál přímo do středové komory Resinatoru a zapněte zip vaku
• Nainstalujte cívku CO2 a umístěte do komory teplotní diodu
• Resinator nastavte na nízkou rychlost a po dobu 20 až 40 sekund vstřikujte kapalný CO2
• Na každého půl kilogramu materiálu se musí otáčet asi minutu
• Přímo do komory se přidá led a voda a nechá se otáčet asi 20 minut
• Vezměte si tři vaky a vložte je do kbelíku, k Resinatoru připojte hadici
• Nechte vodu vytéct z komory do kbelíku
• Znovu připojte hadici a opakujte kroky s ledem a vodou pro druhý běh, nechte zařízení běžet dalších 15-20 minut
• Zbytek vody z pytlů vytřepte do kbelíku, vyprázdněte pytle s materiálem na podnos a nechte materiál uschnout.

POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.