Předklíčení: má smysl nebo ne?

Předklíčení: má smysl nebo ne?

Špatné zasetí nebo nesprávné předklíčení může způsobit totální škody

 

Mnozí pěstitelé se přiklánějí k předklíčení semen, což jim umožňuje předpovědět, zda jsou životachopná nebo ne. Předem naklíčená semena se vloží do květináčů po 4 až 5 dnech s kompostem, kdy se otevřou první lístky (kotyledony) a potřebují světlo. V tomto ohledu byste si také měli dát pozor na to, že pokud zasadíte semena špatně, předklíčení se také pokazí.

Zdá se, že je nelogické, když pěstitelé říkají, že stačí jednoduše hodit semena do sklenice vody a je to. Pokud nejde o rostliny z bažin a vodní rostliny, kořeny by měly mít vzduch a mnohem více živin, než které lze nalézt ve vodě. V minulosti to vypadalo, že předklíčení ve vlhkých kuchyňských papírových ubrouscích, které jsou umístěny mezi dvěma nádobami, není nutné, a proto byla běžná praxe vždy setí. Chcete-li pochopit, zda je předklíčení lepší, nebo jak to udělat, můžete to zkusit jak ve sklenici vody, tak na kuchyňském papírovém ubrousku, který se vloží mezi dvě misky v temném prostředí s běžnou vodou z vodovodu a destilovanou vodou.

Předklíčení: má smysl nebo ne?

Zaprvé je vhodné vyjasnit, zda výsledky silně závisí na typu použité vody a zda mohou být použity i speciální přísady. Tato zkouška je reprezentativní nejen pro každý typ tekoucí vody, ale také pro destilovanou vodu bez přísad. Použili jsme typ tekoucí vody, který je normální v německých pěstebních prostředích, navíc v místnosti byla teplota nad 20 °C, ale kritický teplotní práh nad 24 stupňů nebyl překročen. Kdyby bylo prostředí chladnější, proces by trval déle. V našem experimentu byla první semena vysazena po asi třech dnech. Použili jsme také technické konopí. Nebylo v úmyslu pěstovat konopí, ale vyfotit proces. Všechna naklíčená semena byla zničena. Tato informace je důležitá, protože u konopných semen určených k jídlu se neočekává klíčivost vyšší než 90 % a může být dokonce pod 40 %. Klíčovým důvodem testů tohoto typu je pouze identifikovat semena, která se hodí k další práci, namísto použití všech semen dohromady, pokud by se s nimi nedalo dělat vůbec nic, což však nebyl případ našeho testu.

Předklíčení: má smysl nebo ne?

Vlastní testy:

 

Byly provedeny tři testy: s vodou z kohoutku, destilovanou vodou a nakonec opět s vodou z kohoutku, ale v tomto případě byla semena první dva dny ve sklenici a 50 % semen bylo umístěno do vlhké kuchyňské papírové utěrky. Všechny tři testy přinesly stejné výsledky: ve sklenici vody není vhodné měnit vodu každý den. Zákal, který se objevuje po dvou dnech a lze ho připsat bakteriím, později zmizí, ale semena ve vodě se přestala vyvíjet, zatímco na vlhkém kuchyňském papíru jejich vývoj pokročil. To mě přimělo po dvou dnech vyndat semena ze sklenice vody a umístit je do vlhkého kuchyňského papíru mezi dvěma miskami. Ve všech třech testech se neporušená část semen vyvinula ve vlhkém kuchyňském papíru mezi miskami se stejnými výsledky: po třech až pěti dnech musí být klíčící semenáčky vysazeny, protože otevřené kotyledony potřebují světlo, ale kořeny by měly být ukryty.

První skupina semen byla vhozena do sklenice vody, zatímco ostatní do porcelánového hrnku s vodou, samozřejmě v temné místnosti. Zjistilo se, že voda se po dvou dnech kazí a je mléčná, a že ani denní výměna vody nemá na další vývoj semen vliv. Kromě toho je hnilobný zápach, který může připomínat kanalizaci, silnější v porcelánu. Zápach zesílí, pokud odstraníte vodu a ten se šíří ze semen. Ve vodě se nacházejí bakterie, zatímco semena mají živiny. Začnou klíčit a může se vyměnit voda.

Předklíčení: má smysl nebo ne?

Zpočátku by člověk mohl být skeptický, protože kořeny vyčnívající z konopných semen nutně potřebují kyslík. Pokud není k dispozici v dostatečné koncentraci, pak by vše šlo opravdu špatně. Semena by se po několika dnech přirozeně rozpadla a s každodenní výměnou vody by vše trvalo pravděpodobně o dva dny déle. Jedinou zjevnou možností předklíčení ve vodě je použití přísad do vody. Problém však nastal i s destilovanou vodou, kdy po prvních dvou dnech předklíčení nedošlo k žádnému vývoji semen. Předpoklad je, že nejvyšší možný počet přísad, které napomáhají klíčení a dodávají kyslík, může změnit výsledek testu na pozitivní. Pokud si přejete, můžete si z Amazonu nebo jinde obstarat speciální třístupňovou pomůcku „Schnitzer Sprossenturm – 3 Etagen“: semeno je vlhké, ale z dobrého důvodu není několik dní ve vodě.

Na vlhkém kuchyňském ubrousku se klíčící semena vyvíjejí velmi dobře. Ti, kteří se rozhodnou pro předklíčení, by měli umístit semena na vlhký kuchyňský papír mezi dvě misky v tmavém prostředí, kontrolovat teplotu, aby nestoupla příliš vysoko a neklesla ani příliš nízko, a nesmí dovolit, aby kuchyňský papír během období klíčení vyschnul.

Předklíčení: má smysl nebo ne?

Drobné detaily o předklíčení:

 

Pokud se však semena jednoduše umístí do půdy v podmínkách se suchým vzduchem a vyklíčí, může se objevit následující problém: se suchým vzduchem se zrno semene neodtrhne od obalu a kotyledony se nemohou otevřít. V tomto plášti je kolem zrna semen kutikula, a proto je po vyklíčení kolem kotyledonů. V podmínkách se suchým vzduchem kotyledony nevyklouznou. Pokud na kutikulu kápnete kapku vody a počkáte 15 minut, můžete vše odstranit pinzetou (ale měli byste být opatrní). Měla by také stačit vlhkost vzduchu nad 60 % nebo kápnutí kapky vody na kotyledon každé dvě hodiny. V přírodě tuto operaci provádí ranní rosa. Při předklíčení, před zahájením procesu výsadby, byste se měli ujistit, že obal a co je důležitější, kutikuly pod ním jsou odstraněny. Pokud se kotyledony nemohou otevřít, mladý výhonek se s největší pravděpodobností zmenší nebo zůstane pozadu. Jinak řečeno, výhonek se může jednoduše vrátit zpět ke kotyledonům, které budou držet pohromadě, pokud nebudou úplně chráněny před světlem.

Nejdříve vyzkoušejte:

 

Mnoho pěstitelů využívá předklíčení, aby zjistili, zda jsou semena životachopná. Pokud ne, mohou si stěžovat. Jejich nahrazení může záležet spíše na uvážení společnosti než na základě skutečného práva zákazníka, protože pravděpodobně došlo k nějaké chybě v postupu. Aby bylo jisté, že neuděláte nic špatně, vše byste měli otestovat na jiných semenech, jako jsou semena technického konopí nebo semena kukuřice. Je však možné, že průmyslové konopí bylo zpracováváno takovým způsobem, aby nedocházelo ke klíčení, zatímco u kukuřice to není možné. Pokud je to možné, měli byste vždy nechat testovací semena předklíčit odděleně spolu s dobrými semeny, abyste získali důkaz, že všechno bylo provedeno správně a že v důsledku toho selhání skutečně připadá na zakoupená semena (za která jste zaplatili hodně peněz). Další strategií není nechat semena předklíčit najednou nebo zasít jen část z nich. Pokud je výsev proveden správně, mnoho semen se brzy rozvine do rostliny, jak se to děje při správném předklíčení.

Předklíčení: má smysl nebo ne?

Výsev nebo vysazení po předklíčení:

 

Člověk, který začíná od nuly a nemá absolutně žádné základní znalosti o pěstování rostlin, nutně potřebuje udělat spoustu chyb, z nichž se může poučit. Začátečník může také dostat tipy, které způsobí pouze větší škody než užitku, například v případě předklíčení ve sklenici vody. Použití například příliš velkého množství hnojiva pro výsadbu semen nebo sazeničky je velmi kontraproduktivní, protože zabraňuje dosažení vyšší hodnoty EC v kořenech. Při výše uvedeném množství živin již stimulátor kořenů nepomůže. Výjimkou by mohlo být hnojivo s dlouhodobým uvolňováním, protože se uvolňuje postupně, ale nemá přímý vliv na hodnotu EC celku. V prvních třech týdnech by navíc měl být použit vysoce kvalitní typ nehnojené zeminy. Doporučuje se používat květináčky 0,25 až 0,5 litru, aby se zpočátku minimalizovalo využití prostoru v pěstírně. Kromě toho bude méně půdy normálně vysychat rychleji, pokud někdo nadměrně zavlažuje.

Pokud rostliny vyrostou, mohou být jednoduše přesazeny; zde potřebují ještě více živin. To je rozumné dělat jen s výsadbovým substrátem, aby se získala vysoce kvalitní půda. Lze však použít také nepředhnojený typ půdy, takže bude možné nalít živné roztoky přímo. Mnozí říkají, že konopí lze pěstovat s malým množstvím vody a hnojiv nebo pesticidů. Konopí potřebuje malá množství hnojiv jako několik dalších rostlin; nicméně, ti, kteří chtějí sklízet semena, marihuanu nebo spoustu biomasy, by měli rostlinám dodat alespoň trochu živin. Jinak budou výsledky špatné.

Závěr je tedy předklíčit nebo ne?

 

Tento test je nezbytný, protože dříve lidé měli sklon spíše rovnou sázet. Při předklíčení mohou pěstitelé zjistit, jestli semeno „funguje“ nebo ne, pokud je ale proces výsevu proveden správně, není mezi těmito variantami velký rozdíl. Není tedy důležité, jestli semeno v půdě leží správně, protože kořen vždy roste dolů a tlačí klíčky nahoru. Důležité je, aby byla vhodná půda, voda a teplotní podmínky. Při výsevu stejně jako při předklíčení platí totéž: kořeny potřebují nejen vlhkost, ale i vzduch. Substrát můžete nadměrně zavlažovat, a potom dlouho čekat, ale pravděpodobně se nic nestane. Bez potřebného vzduchu bude semínko odpočívat, a pokud později vysypete nádobu na kompost, uvidíte, že semeno vyklíčí. Tak proč nepředklíčit, když to funguje stejně dobře? Protože když kořeny začnou růst, může být vývoj kotyledonů přerušen. Květináče nemusí být velké, ale po asi čtyřech dnech jsou potřebné v každém případě. Skutečnost, že potřebujeme méně místa, by proto neměla být hlavním argumentem. Samozřejmě, že semeno může být také poškozeno, pokud má klíčit a růst v květináči. Od teploty 26 °C nedosáhnete žádného výsledku ani s jednou technikou, vše se může opláchnout vodou nebo se může převrátit květináč a objeví se poškození.

Předklíčení: má smysl nebo ne?

Dýchací maska, rukavice a sterilizace

 

Mnoho lidí z města, kteří jsou zvyklí zalévat maximálně rostliny svých matek, si myslí, že všechno je komplikované a obtížné. To platí i pro stále více lidí z venkovských oblastí, kteří vyrůstají s playstationem v rukách. Předklíčení nebo setí konopných semen není složité, pokud vše uděláte správně. Semena konopí mají ochranné mechanismy, které zabraňují jejich zničení při kontaktu s prvními bakteriemi během klíčení. Tyto bakterie by mohly být ve vzduchu, na rukách growera, na různých površích, ve vodě a také na substrátu pro výsev. Obyčejným lidem, kteří pěstují konopí v normálním prostředí, použití dýchacích masek, rukavic nebo podobného ochranného vybavení sotva něco přinese. Samozřejmě by člověk neměl používat půdu ze zahrady, ve které se nachází mnoho „černých pasažérů“. Pokud pěstitelé nejsou dostatečně zkušení a nemají možnost vyrábět si substrát sami, musí si kvalitní zakoupit. Kromě toho by rostlina, která je pěstována venku, neměla být přenášena dovnitř, kde rostou jiné rostliny. Problém potom je v tom nenechat kočky a psy pohybovat se venku a také by měly být odstraněny některé rostliny umístěné před oknem pro přívod vzduchu, pokud nemůže být přiváděný vzduch dostatečně filtrován.

Nebezpečím, kterému je třeba se vyhnout, je zavlečení škůdců z půdy, venkovních rostlin, bot nebo domácích zvířat. Pro předklíčení a setí za normálních podmínek však postačuje, aby pěstitel pracoval v čistém prostředí, protože neůmže a neměl by vše hermeticky chránit. Na druhou stranu, v případě skleníků, kde se pěstují rostliny v hodnotě miliónů, lze tento problém vnímat z jiného úhlu a nákladné systémy řízení vzduchu mohou být instalovány tak, že jakmile je osoba uvnitř, není už nutné používat jednorázové rukavice k uchopení semena.


I po teoretickém zpracování tématu „předklíčení“ budete muset v praxi vždy pracovat s živými organismy. Vše bude normálně fungovat hladce, pokud budete pracovat ve velmi podobných všeobecných podmínkách a podle plánu. Nelze však vyloučit žádné překážky a nenadálé situace a dokonce ani v „normálních“ podmínkách nemusí vše fungovat dokonale podle plánu, ale mnohé lze napravit.

POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.