Keramické halogenidové výbojky

Keramické halogenidové výbojky

V odvětví pěstování rostlin pod umělým osvětlením se stále něco děje. Čas od času se ale objeví něco, co výrazně zamíchá kartami a změní pohled na zdánlivě vyřešené otázky. V následujícím článku vám přiblížím jednu z technologií, která přesně tyto parametry splňuje. Jedná se o keramické halogenidové výbojky. Stane se tato již téměř třicet let stará novinka budoucností pro osvětlení rostlin?

Keramika ve výbojce

Pokud si někdo myslel, že LED technologie rychle vytlačí tradiční HID výbojky z oboru pěstování rostlin pod umělým osvětlením, bude si muset ještě nějakou dobu počkat. Vysoce intenzivní výbojky (HID) se totiž jen tak nevzdávají. Velký humbuk je momentálně okolo znovuobjevených CMH výbojek. Tuto technologii vyvinula holandská firma Philips někdy na začátku osmdesátých let minulého století. CMH výbojky jsou postaveny na principu halogenidových výbojek, ovšem obsahují část technologie sodíkových výbojek. Tou částí je keramická trubice hořáku, která nahradila trubici z křemičitého skla. Halogenidové lampy, jak název napovídá, obsahují halogenidy nebo soli, na jejichž obsahu a složení závisí barva vyzařovaného světelného spektra. Použitím keramické trubice hořáku je možné uvnitř výbojky dosahovat mnohem vyšších teplot, nežli při použití křemičitého skla. Dokonce tak vysokých, že křemičité sklo by se v takových podmínkách začínalo tavit.
Keramické halogenidové výbojky
Jelikož v klasických halogenidových výbojkách nebylo možné dosáhnout vyšších teplot, měli vývojáři omezené možnosti volby světelného spektra. Halogenidové výbojky (MH) tak měly ve srovnání se sodíkovými (HPS) lepší výkon v modré části spektra, ale v červené oblasti jim naopak chyběl. Při pěstování konopí tak jsou MH výbojky vhodné pouze pro fázi růstu nebo jako doplňkové osvětlení. Při použití ve fázi kvetení jsou palice řídké a úroda nižší. Pro tvorbu květů se proto používají výbojky sodíkové. CMH, neboli keramické halogenidové výbojky, mohou vyzařovat světlo zasahující do mnohem širšího spektra, červenou oblast nevyjímaje, a hodí se tím pádem i pro fázi kvetení. Po dlouhá léta byly CMH výbojky pro pěstování rostlin nevhodné, protože neměly požadovaný výkon. Až na začátku nového tisíciletí byly vývojáři schopni sestavit CMH výbojku o výkonu vyšším nežli 150 W, což výrazně rozšířilo možnosti jejich využití.
Keramické halogenidové výbojky
V současné době je na trhu řada CMH výbojek. Ne všechny jsou ale vhodné pro pěstování rostlin a ne všechny jsou pro tento typ pěstování konstrukčně uzpůsobené. Všechny nicméně vycházejí ze tří typů výbojek Philips o výkonu 315 W, a to CMD Elite Agro, CMD Elite 930 a CMD Elite 942. Z hlediska rostlin je nejefektivnější prvně jmenovaná, neboť dokáže nejvíce elektřiny přeměnit na světlo v oblasti fotosynteticky aktivního záření. CDM Elite Agro je možné používat během celého pěstebního cyklu. Druhá nejefektivnější je Elite 942 s barevnou teplotou 4200 K. Ta je vhodná zejména pro fázi růstu a má více modrého světla, nežli zbylé dva typy. Výbojka CDM Elite 930 je nejvhodnější pro fázi kvetení, ale je možné ji použít i pro růst. Řada výrobců produkuje napodobeniny této výbojky, a to v různé kvalitě a z různými úpravami světelného spektra. Pokud budete do CMH investovat, dávejte si pozor hlavně na podezřele levné čínské výrobky. Vybírejte modely, kde je keramická trubice chráněna dvěma vrstvami skla. Tímto způsobem je odfiltrována část UV záření, a navíc je to dostatečná bezpečnostní ochrana pro vás, v případě poškození keramické trubice zasazené od otevřeného reflektoru. Varianty pouze s jednou vrstvou skla jsou určeny pro uzavřené reflektory opatřené vlastním sklem. Keramické výbojky jsou označovány jako CMH (Ceramic Metal Halide), CDM (označení Philips) nebo LEC (Light Emitting Ceramic)
Výkon 315 W není u HID výbojek obvyklý, ale má jednu výhodu. Můžete lampu zavěsit blíže k porostu a rovnoměrněji ho osvítit. Nicméně náklady na dvě 315W CMH výbojky jsou mnohem vyšší, nežli na jednu 600W HPS a srovnatelné s kvalitním LED modulem okolo 400 W. Můžete narazit i na CMH výbojky o výkonu 630 resp. 945 W. Tyto modely v sobě ukrývají dvě nebo tři 315W výbojky uzavřené v jedné trubici.
Keramické halogenidové výbojky

Proč vyzkoušet CMH?

Pokud slyšíte o CMH výbojkách poprvé, možná se teď ptáte, proč byste s nimi měli nahrazovat osvědčenou sodíkovou výbojku (HPS). Odpovědí je efektivita ještě vyšší nežli u plazmových světelných zdrojů, větší obsah modrého světla a také mírná dávka UV-A a UV-B záření. V modré a UV oblasti jsou totiž sodíkové výbojky slabé. Přítomnost modrého světla a UV záření ovlivňuje morfologii rostlin, zvyšuje jejich odolnost a také produkci sekundárních metabolitů, tedy kanabinoidů a terpenů. Stonky a větve rostlin jsou silnější, rostliny jsou zdravější a úroda je bohatší na účinné látky – to spousta growerů samozřejmě chce. CMH výbojky mohou výborně napodobovat sluneční světlo, jsou efektivnější nežli MH výbojky, ale stále o něco méně efektivní nežli HPS.
A jak si vedou CMH výbojky ve srovnání s LED? Názory na toto porovnání jsou různé. Pokud to vezmeme z pohledu investic, pořízení osvětlení CMH je o něco levnější, nežli pořízení kvalitního LED zdroje. Na druhou stranu efektivita přeměny elektřiny na fotosynteticky aktivní záření je u LED technologie vyšší, takže s CMH nedokážete snížit spotřebu elektřiny tak, jako při použití LED. Zastánci CMH technologie ale mají další argument proti LED. Pokud se vám na LED osvětlení něco porouchá, není většinou možné vyměnit či opravit pouze porouchanou část, ale je zapotřebí vyměnit celý světelný zdroj. Při poruše na CMH lze jednoduše vyměnit výbojku, reflektor i předřadník samostatně, takže oprava vyjde výrazně laciněji. Proti tomuto argumentu lze podotknout, že na trhu je již několik LED modulů, které mají diody rozděleny do vyměnitelných sekcí, takže oprava takového modulu je poměrně jednoduchá a cenově výhodná.
Pro zachování stabilního výkonu osvětlení je vhodné CMH lampu vyměnit jednou ročně. CMH výbojka stojí dvoj až trojnásobek ceny ekvivalentní HPS výbojky. Z hlediska životnosti jednoznačně vede LED technologie. U kvalitně zpracovaných modelů se správným odvodem tepla od čipů je životnost minimálně 50000 hodin. To je téměř šest let při nepřetržitém provozu, zhruba sedm a půl roku při denním provozu v délce 18 hodin a více než jedenáct let při denním provozu 12 hodin. Sodíkové výbojky mají efektivní životnost okolo 25000 hodin, což odpovídá zhruba třem letům, ale optimálních výsledků je dosaženo při výměně jednou za dva roky.
Přestože LED technologie se neustále zdokonaluje a její použití pro pěstování rostlin je stále více populární a efektivnější, HID výbojky stále zdobí většinu indoorových pěstebních prostor. Z tohoto pohledu je význam CMH výbojek velký, protože složení světelného spektra je pro pěstování rostlin dokonalejší nežli u HPS výbojek a efektivita i životnost mnohem vyšší nežli u MH výbojek. CMH výbojky jsou sice dražší nežli HPS a MH výbojky, ale stále jsou levnější nežli kvalitní LED řešení. Pro řadu pěstitelů mají HID výbojky vlastnosti, které zatím nenahradila žádná jiná technologie. Palice jsou pěkně velké a tvrdé a výbojky dokážou pěstírnu vyhřát i v místech s nižšími teplotními průměry, kde je často nutné v zimě přitápět, což velice snižuje energetickou výhodnost použití LED. Přechod z HPS výbojek na CMH ale není tak jednoduchý. Z původního vybavení je možné použít pouze reflektor, i když i na něj je nutné koupit redukci pro speciální patici. U dvou-koncových výbojek je patice stejná. Pro provoz CMH výbojek je nicméně nutné použít jiný druh předřadníku, nežli pro HPS či MH.
Keramické halogenidové výbojky
Někteří odborníci jsou toho názoru, že je CMH technologie vhodným doplněním stávajících MH nebo HPS osvětlovacích soustav, nikoliv jejich plnohodnotnou náhradou. Cenový rozdíl mezi HPS a CMH je poměrně velký a velkým pěstírnám se nejspíš nevyplatí používat výhradně CMH, i vzhledem k jejich krátké životnosti. S tímto názorem plně souhlasím. U menších a domácích pěstíren není investice tak velká a pozitiva převažují nad nevýhodami.

CMH nebo LED?

CMH výbojky jsou z mnoha směrů opěvovány jako výjimečné řešení. Do jisté míry se podle mého názoru jedná o přehnané tvrzení, tedy hype. Nynější maximální efektivita přeměny elektřiny na světlo u HPS a CMH výbojek je okolo 2 μmol/joule. Pokud je mi známo, teoretická efektivita u LED technologie je 4,6 až 5,1 μmol/joule. Prakticky se momentálně LED technologie blíží 3 μmol/joule. Má ale daleko širší možnosti volby barevného spektra a malou emisi tepla. Odborníci navíc předpokládají, že v průběhu několika let dosáhnou efektivity až 3,5 μmol/joule, což u HID výbojek není pravděpodobné a asi ani možné. Cena LED modulů pro pěstování rostlin konstantně klesá a rozdíl mezi HID a LED se bude zmenšovat. Dlouhá životnost LED navíc už nyní maže rozdíly v nákladech na pořízení osvětlovací soustavy ve srovnání s HID a při podrobném výpočtu se už nyní vyplatí. Pro LED hovoří také sílící tlak na snižování spotřeby elektřiny při pěstování všech rostlin. Než ale LED technologie plně obsadí zahradnický sektor, uplyne minimálně dalších deset let. HID výbojky tak čeká v pěstírnách ještě hodně práce. A keramické halogenidové výbojky se na ní určitě budou podílet.

POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.