Mic-Fi

Mic-Fi je ?ada univerzálních, p?enosných digitálních mikroskop? s funkcí WiFi p?enosu. Každé za?ízení lze p?ipojit k tabletu nebo smartphonu (až 15 uživatel? sou?asn?) prost?ednictvím specifického konektoru Mic-Fi App (iOS nebo Android) nebo p?es USB k po?íta?i a notebooku (Windows nebo Mac).
Jedná se o nový zp?sob sledování rostlin od za?átku do konce, krok za krokem, po celou dobu jejich cyklu. Rovn?ž umož?uje kontrolu rostlinného materiálu na p?ípadnou p?ítomnost hmyzu a plísní.

Specifikace:

  • Dvojí použití: WiFi a Wired USB
  • Nastavitelné zaost?ení a zv?tšení
  • Vlastní aplikace, která vám umož?uje zkoumat mikrosv?t a t?šit se ze sdílení svých snímk?.
  • Detekce zamo?ení a chorob
  • Z APP a SW je dostupná funkce m??ení
  • Podpora fotografií 1,3 Mpx a videa 640×480
  • Skv?lá cena a snadné nastavení!

Další informace m?žete získat na našich webových stránkách: www.mic-fi.com

S objednávkami a s žádostmi o další informace se obra?te na n?kterého z našich distributor?:
Cultiva (distributor – Špan?lsko): tel. (+34) 937 943 646 – email: info@cultiva.es
Indoorline (distributor – Itálie): tel. (+39) 012 134 11 86 – email: alessandro@indoorline.com
Test Lab Amsterdam (distributor – Nizozemsko): tel. (+31) 626 110 087 – email: m.akdag@testlabamsterdambv.nl

www.mic-fi.com

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu