Výzkum CBD ukazuje, že CBD může pomoci závislým udržet si střízlivost

Soft Secrets
26 Mar 2018

Podle nového výzkumu v oblasti zneužívání návykových látek může CBD pomoci závislým udržet si střízlivost. Výzkumníci zapojení do studie nedávno zveřejnili závěry ze studie laboratorních potkanů ve vědeckém časopise.

CBD ukázal potenciál pro využití při léčbě různých psychiatrických a neurologických potížích. Vědci v současné době studují také jeho možnou schopnost pomáhat závislým. Cannabidiol (CBD) je kanabinoid v rostlinách konopí. Není psychoaktivní a není návykový. Friedbert Weiss je vědec výzkumného ústavu Scripps v La Jolla v Kalifornii. On a jeho kolegové využívali CBD k léčbě laboratorních potkanů závislých na kokainu nebo alkoholu. Studie se zaměřila na krysy, kterým byl v minulosti podáván kokain nebo alkohol a vykazovaly návykové chování. Výzkumníci aplikovali gel naplněný CBD na kůži závislých krys každý den po dobu jednoho týdne. Následně krysy vykazovaly méně znaků závislosti, když byly vystaveny stresovým situacím. Léčené krysy a lidé se často vrací ke své závislosti jako reakci na stres nebo úzkost. Vědci zjistili výhody využívání CBD ve dvou oblastech. Zaprvé ošetřené krysy relapsují s nižšími dávkami než obvykle. Zadruhé kanabidiol snížil úzkost a impulzivní chování. Další studie prokázaly úspěch při používání CBD k léčbě závislosti na opiátech. Weiss uvedl, že studie prokázala potenciál kanabidiolu při léčbě závislostí. „Účinnost CBD při snižování závislosti u potkanů jak na alkoholu, tak na kokainu předpovídá terapeutický potenciál pro léčbu závislosti na několika třídách zneužívaných léků,“ řekl. Ačkoli byly krysy ošetřovány kanabidiolem pouze po dobu jednoho týdne, účinky byly dlouhotrvající. CBD se podle analýzy dostal z mozku a plazmy krys za pouhé tři dny po ukončení léčby. Fungoval ale i po ukončení léčby.
S
Soft Secrets