Uzavírání výdejen, kde je nabízena marihuana, zvyšuje podle nové studie míru zločinnosti

Soft Secrets
18 Jul 2017

Nová studie publikovaná v červencovém vydání časopisu Journal of Urban Economics přináší důkazy o tom, že na rozdíl od všeobecného přesvědčení výdejny, kde je nabízena léčebná marihuana, snižují v bezprostředním okolí míru zločinnosti.

Ve studii nazvané „Going to pot? The impact of dispensary closures on crime,“ (Marihuana a dopad uzavírání dispenzářů na kriminalitu) výzkumníci Tom Y. Chang z USC Marshall School of Business a Mireille Jacobsonová z Business School of Business v UC Irvine zkoumali důsledky krátkodobého masového uzavření stovek výdejen léčebné marihuany v Los Angeles, k němuž došlo v roce 2010. „Na rozdíl od populární přestavy jsme zjistili okamžité zvýšení kriminality kolem dispenzářů, které měly být uzavřeny v poměru k těm, kteří mohli zůstat otevřené,“ řekla Jacobsonová. Vědci zjistili podobné výsledky, když zkoumali uzavření restaurací. „Spojení mezi restauracemi a dispenzáři je v tom, že oba typy podniků přispívají k výsledku skóre občanské vybavenosti v dané oblasti. V oblastech s vyšším skóre se na ulicích pohybuje více lidí, což je faktor, který odrazuje od vykonávání některých druhů zločinu,“ řekla Jacobsonová. Typy trestných činů, které byly nejvíce ovlivněny uzavřením dispenzářů a uzavřením restaurací, byly majetkové trestné činy a krádeže z vozidel. Výzkumní pracovníci přisoudili tento výsledek skutečnosti, že pachatelé těchto druhů trestných činů jsou od svého konání nejvíce odrazeni lidmi, kteří se pohybují v okolí. „Naše výsledky ukazují, že dispenzáře nebyly magnety pro zločince, jak se o nich často mluví, ale naopak omezovaly počet zločinů spáchaných v jejich bezprostředním okolí,“ řekla Jacobsonová. Když Chang a Jacobsonová zkoumali dopad dočasného uzavření restaurací v Los Angeles County, zjistili, že nárůst kriminality je podobný tomu, k jakému došlo u dispenzářů. Zjistili také, že jakmile restaurace znovu otevřely, začal zločin okamžitě mizet. Jacobsonová dodala: „Z našeho výzkumu můžeme vyvodit závěr, že maloobchodní podniky jsou efektivní při snižování kriminality, a to i v případě, že maloobchodní firmou je výdejna marihuany.“
S
Soft Secrets