Substrát

Soft Secrets
21 Dec 2020

Zemina

Jedním z nejpoužívanějších substrátů v tomto odvětví je zemina. Navštívíte-li váš osvědčený obchod, uslyšíte tam o zemině, lehké směsi, kompletním substrátu a substrátu pro pěstování. Ale co přesně obsahují a jak je nejlépe použít?

Většina půdních substrátů je koktejlem různých druhů rašeliny. Vlhká a měkká rašelina vzniká v bažinatých půdách z mrtvých rostlin, které zůstanou po dlouhou dobu ponořené ve vlhkém prostředí s malým přísunem kyslíku.

Po vytěžení ze země se rašelina zamrazí, aby později lépe absorbovala vodu. Po tomto procesu zamrazení se rašelina vysuší, rozemele a proseje. Ale to ještěnnení vše: rašelina má nízké pH, které se obvykle pohybuje okolo 4,0. Jedná se o tak kyselé pH, že většina rostlin při něm nedokáže absorbovat žádné živiny. Musíte ho tedy zvýšit! Za tímto účelem se při tvorbě substrátu do rašeliny přidává vápník a malé množství hořčíku. Tímto způsobem se pH zvýší z 6,0 na 6,5. Nakonec výrobci přidávají hnojiva NPK, která čerstvě zasazeným rostlinám poskytují základní živiny. Díky tomu bude v půdě dostatečné množství živin po dobu prvních 4–6 týdnů.

Pokud používáte zeminu (půdu, lehkou směs, kompletní substrát a substrát pro pěstování), nemusíte při zavlažování začít hned používat tekutá hnojiva. Většina zemin a substrátů je nastavena na počáteční hodnotu EC od 1,4 do 1,5.

Je důležité, aby substráty nebyly příliš zalévány. Struktura půdy je totiž příliš kompaktní na to, aby vstřebala nadměrné množství vody. Pokud v půdě zůstane příliš mnoho vlhkosti, mohou se kořeny rostlin udusit.

Do tohoto substrátu je dobré přidávat živiny rozpuštěné ve vodě při každém čtvrtém zalévání.

Doporučujeme naklepat uzavřené pytle zeminy o zem nebo je promnout rukama, abyste získali poréznější substrát a rozbili v něm hroudy. S porézní a jemnou strukturou půdy dosáhnete lepších výsledků.

Pěstování v zemině s sebou přináší mnoho výhod ale i některé nevýhody. Dále si je probereme podrobně.

Výhody:
 • Pěstování v zemině je flexibilnější a do jisté míry se občas můžeme dopustit i nějaké chyby. Je proto ideální pro začátečníky
 • 100% organická a přírodní (kromě přidaných anorganických hnojiv)
 • Lepší chuť výsledného produktu
 • V počáteční fázi není nutné přidávat tekutá hnojiva
Nevýhody:
 • Balení jsou těžká
 • Rychlejší nahromadění solí z hnojiv, protože zeminu kvůli její tuhé struktuře nelze proplachovat
 • Z důvodu hromadění solí je obtížnější její opětovné použití
 • Je méně porézní než kokosová vlákna nebo minerální vlna. Poréznější substrát podporuje tvorbu kořenů

DOPORUČENÍ! Jak jsme již uvedli výše, půda obsahuje dostatek vápníku a hořčíku pro prvních 4–6 týdnů. Od chvíle, kdy se na rostlině objeví první květy nebo plody, přidejte další vápník. Začnou tři intenzivní týdny. Co se stane, když se vápník v půdě vyčerpá? Poklesne hodnota PH! Abyste tomu zabránili, budete muset vápník doplnit (nebo zvážit použití produktů na bázi vápníku a hořčíku).

Kokos

Kokosový substrát se používá stále častěji. Ve Velké Británii po něm naprosto šílejí. Palety se prodávají jako horké koláče. Kokosový substrát je jedním z nejúčinnějších a nejlevnějších substrátů na světě. Je to z důvodu jeho dvou praktických vlastností: je porézní a snadno absorbuje vlhkost. Kokosový substrát je vysoce porézní a dokáže proto zadržet vodu po delší dobu. Věděli jste například, že kokosová vlákna mohou absorbovat devítinásobný objem vody (a živin), aniž by úplně zvlhla? Když je suchý, začne na rozdíl od půdního substrátu vodu okamžitě absorbovat. Kromě toho se vlhkost ve vláknech lépe distribuuje a kokosová vlákna se smrští i bez vysušení. Přitom si kokosová vlákna mohou zachovat svou vlastní vlhkost a rovnoměrně ji distribuovat pod povrchem. Rostliny proto vysychají méně rychle! Díky porézní a surové struktuře vláken v něm rostliny snáz vytvářejí kořeny, které pak lépe dýchají. S většími kořeny pak rostlina lépe roste a kvete.

Kokosový substrát se skládá z kokosového vlákna. Kokosová vlákna ze skořápky kokosového ořechu jsou tvrdá a tuhá. Tato vlákna se nacházejí v obalu dužiny mezi tvrdou částí ořechu a vnější slupkou. Tato vlákna, která byla původně považovaná za odpad, se dnes stala žádaným produktem pro zemědělství a zahradnictví. Je u nich však nutná jistá opatrnost. Kokosová vlákna nesmí být rovnou plněna do pytlů. Vlákna musí být nejprve napařena, aby se odstranily všechny možné patogeny. Kromě toho mají kokosová vlákna přirozeně příliš vysoký obsah solí (např. sodík, draslík a chlor), který je třeba co nejvíce snížit. Tyto soli mohou vést ke zpomalení růstu zejména v rané fázi, kdy pak rostliny zežloutnou nebo jim ztmavnou kořeny. To je pak pro ně katastrofální.

[caption id="attachment_38879" align="alignnone" width="1920"]substrát preparation coco peat for cultivation vegetable with drip irrigation system[/caption]

V současné době existují dvě metody odstraňování solí z kokosových vláken. První metodou je propláchnutí vláken. Tím se sníží obsah solí, i když ne tak drasticky jako u druhé metody. Ta se nazývá „tlumení“. Kokos se ošetří dusičnanem vápenatým, čímž se téměř úplně eliminuje obsah solí.

 DOPORUČENÍ: vždy je lepší kokosová vlákna kupovat pufrovaná. Obvykle je to uvedeno na obalu, ale pro jistotu vám doporučujeme koupit kokosová vlákna v kvalitě RHP.

Při pěstování v kokosové rašelině vždy používejte hnojiva A+B speciálně určená pro kokos. Tato hnojiva vždy obsahují ideální složení živných prvků pro danou rostlinu a kokosový substrát. Při pěstování je také užitečné používat půdní měřič a měřit hodnoty pH a EC v substrátu. Pokud pH začne klesat a není konstantní, přidejte více vápníku a hořčíku. Doporučujeme produkty CalMag. V posledním týdnu cyklu je důležité kokosový substrát propláchnout. Používejte pouze okyselenou vodu s enzymy. Tím se znovu sníží salinita a začne nový cyklus s nízkou salinitou. Pokud je kokosový substrát dobře udržován, proplachován a jednou za čas obohacen, může být používán až 5 let. Kokos si dlouho udržuje svou pórovitost a zároveň si zachovává dobrou schopnost zadržovat vlhkost.

DOPORUČENÍ: Na začátku cyklu podávejte první 2 týdny pouze výživu A+B v kombinaci se stimulátorem kořenového růstu. Enzymy přijdou na řadu až později. V tuto chvíli je rostlina zaneprázdněna tvorbou kořenového systému. Enzymy naopak kořeny rozkládají a přeměňují je na živiny. Enzymy (degradující) a kořenové stimulátory (aktivátory) by se neměli používat zároveň. Názory se v tomto ohledu různí, výzkumy ale ukazují, že pomocí s touto metodou dochází k významnému zlepšení.

Protože je kokosové vlákno zcela organické, zvyšuje organický obsah půdy. Zaručuje tak vysokou kapacitu výměny kationtů (CSC). To znamená, že ionty hnojiva se budou vázat správně a nebudou odtékat pryč. Kokosové vlákno je dlouhé a duté celulózové vlákno s vysokým obsahem ligninu, díky kterému jsou kokosové ořechy tak tvrdé.

Výhody
 • Zabraňuje růstu řas, protože vrchní vrstva kokosového substrátu je sušší
 • Vláknitá struktura stimuluje vývoj kořenů
 • 100% organický
 • Vydrží na dlouhou dobu
 • Podporuje rychlý růst kořenů díky porézní struktuře substrátu
Nevýhody:
 • Kokos je lehký, ale balení jsou těžká
 • Pokud kokos není pufrovaný, růst a kvetení budou pomalejší
 • Hodnota pH je méně konstantní
 • Vyžaduje více pěstitelských znalostí a zkušeností

Minerální vlna

 Minerální vlna je nejčastěji používaným substrátem pro pěstování ve skleníku. Ale z čeho se vlastně minerální vyrábí? Minerální vlna je materiál získávaný z horniny. Tato hornina se nazývá čedič. Čedič je přírodní produkt, který vzniká při sopečných erupcích. Jeho tavením při 1400 stupních se dosáhne jedinečné vláknité struktury, která je následně míchána speciálním způsobem. Takto se vytvoří vlákna minerální vlny, která se pak spojují vazačem. Spojená vlákna vytvoří rohož, která se vkládá do pece, aby ztvrdla.

Tyto rohože lze nařezat na míru a vytvořit desky, mapita, kostky, sadbovače apod. Díky kontrolám výrobního procesu si tento materiál pro pěstitelství udržuje stálou a vysokou kvalitu. Výroba za sterilních podmínek při extrémně vysokých teplotách zajišťuje čistotu produktu bez výskytu nečistot.

[caption id="attachment_38880" align="alignnone" width="1920"]substrát a seedling barely visible in a rock wool cube[/caption]

Struktura minerální vlny je ideální pro vývoj kořenů. Snadno totiž absorbuje vodu a živiny. Kromě toho je také snadné z ní odstranit případné přebytečné živiny. Co se týče minerální vlny, musí mít pěstitel již určité zkušenosti. PH a EC je třeba měřit častěji. Hodnota pH stoupá častěji a rychleji než v zemině nebo v kokosu.

Standardní hodnota pH minerální vlny je 7,0. Ideální hodnota pH pro rostliny v substrátu je 6,0. Pro dosažení této hodnoty bude nutné pH snížit. Doporučujeme proto přidávat hnojiva o hodnotě pH mezi 5,2 a 5,4 (max), aby výsledná hodnota pH substrátu byla 6,0. Doporučujeme kontrolovat hodnotu pH hnojiv, aby nikdy nebyla nižší než 5,0. To by poškodilo vlákna minerální vlny.

DOPORUČENÍ: Pravidelně odebírejte vzorek kapaliny z kousku substrátu z minerální vlny a nalejte ho do nádoby. Poté do něj ponořte měřič pH a EC a odečtěte jejich hodnoty. Okamžitě vám podle toho bude jasné, zda budete muset hodnoty pH a EC upravit.

Standardní hodnota EC minerální vlny se v zásadě rovná 0. Bude proto nutné hned od začátku přidávat hnojiva.

Při pěstování je proto vhodné používat živiny A+B, aby rostliny dostávaly všechny prvky, které potřebují k růstu. První dva týdny používejte kromě hnojiv A+B také kořenový stimulátor. Od třetího týdne můžete začít s enzymy. Ty přemění starší kořeny na živiny, které budou rostlinami absorbovány. V posledním týdnu stačí přidávat pouze okyselenou vodu s enzymy. Tímto způsobem minerální vlnu propláchnete a budete ji moci znovu použít pro další cyklus.

Na závěr uvádíme některé výhody a nevýhody substrátu z minerální vlny.

Výhody
 • Porézní struktura, která stimuluje tvorbu kořenů
 • Sterilní a hygienická
 • Vyšší výnosy
 • Možnost opakovaného použití
Nevýhody
 • Minerální vlna se vysušuje rychleji než zemina a kokosový substrát
 • Neorganický substrát
 • Vyžaduje znalosti a dovednosti
S
Soft Secrets