Správné EC při pěstování v kokosu

MichalS
16 Nov 2022

Hodnota elektrické vodivosti (EC) živného roztoku je naprosto klíčovým faktorem pro celý pěstební cyklus v kokosu. Jde o maximalizaci rychlosti růstu i výnosu. Mnoho pěstitelů si na pěstování v kokosu vyláme zuby a řeší problémy svých rostlin. Tento článek vám pomůže lépe pochopit důležité souvislosti.


Doporučené hodnoty EC pro konopí v kokosu

Stejně jako se mění výživové potřeby rostliny během jejího životního cyklu, mění se i optimální rozmezí EC: začíná nízko, vrcholu dosahuje během pozdního květu a na konci zase klesá.

Níže najdete obecné pokyny pro optimální EC v různých fázích života rostliny, nicméně mezi jednotlivými značkami hnojiv existují rozdíly. Proto byste měli vycházet z doporučení vašeho dodavatele. Pokud však určitá značka doporučuje rozmezí EC, které je výrazně vyšší než tato obecná rozmezí níže, doporučujeme raději zvolit jinou značku hnojiv do kokosu.

Důležitá poznámka: Níže uvedené hodnoty představují EC přidané hnojivy, nikoliv EC výsledného roztoku. To se bude lišit podle toho, jaké EC má vstupní voda, kterou pro zalévaní vašich rostlin používáte. K vodě se ale ještě dostaneme.

EC hodnoty pro jednotlivé fáze života konopí:

 

  • Semena a klony                      0,4 - 0,6
  • Začátek růstu                          1,1 - 1,4
  • Pozdní růst                             1,2 - 1,5
  • Začátek kvetení                      1,2 - 1,5
  • Pokročilá fáze kvetení            1,5 - 1,8
  • Dozrávání                               0,8 - 1,1

Společnosti dodávající hnojiva by vám měly poskytnout nejen doporučené dávkování  tabulce, ale i rozmezí EC pro jednotlivé fáze růstu. Výše uvedené rozsahy jsou vhodné pro základní orientaci. Při výpočtu cílového EC je třeba začít s dolní hranicí doporučeného rozsahu.

 

Kvalita vody

K míchání živin budete asi používat neupravenou vodu z kohoutku. Klíčovým faktorem je její EC. Vstupní voda pro míchání živného roztoku musí mít nižší hodnotu EC než 0,4. Čím nižší je počáteční EC, tím lépe. Nejlepší je použití vody filtrované reverzní osmózou (která má nulové EC) a namíchat ji s vaší kohoutkovou vodou, aby výsledné EC bylo 0,2.

Strategie pro zavlažování kokosu

Při transpiraci vody rostlinami a odpařování vody z květináčů se zvyšuje EC zbývajícího živného roztoku v substrátu. Pokud nemůžete zavlažovat pravidelně díky automatické závlaze, bude obtížnější udržet těsné rozmezí mezi hodnotami EC přítoku a odtoku.

Nejvhodnějším postupem v kokosu je zavlažování s vysokou frekvencí (hodně menších cyklů během dne). Pokud to však není možné, možná budete muset snížit přítok EC, aby přirozený nárůst EC nepoškodil vaše rostliny. Nezapomeňte, že odtoková hodnota EC je faktor, který je nutné kontrolovat. Snižujte (případně zvyšujte) přítokové EC, dokud nebudete schopni udržet odtokové EC v odpovídajícím rozmezí.

 

Faktory prostředí

Pokud je váše klima v pěstírně horké nebo suché (vysoká hodnota VPD) = Snižte cílovou hodnotu EC, protože rostliny pijí více vody a celkový přísun živin bude větší. Horko a nízká vlhkost vzduchu zvyšují rychlost, s jakou rostliny nasávají vodu svými kořeny. Snížení EC také usnadní rostlinám nasát veškerou vodu, kterou potřebují.

Horko i nízká vlhkost vzduchu také způsobují zvýšené odpařování. Zvýšený příjem vody rostlinami a zvýšené odpařování způsobují, že se hodnota EC mezi jednotlivými fertigačními dávkami zvyšuje. Proto byste kromě snížení přítoku EC měli také zvýšit frekvenci fertigace.

Pokud je naopak v pěstírně příliš chladno nebo vlhko (nízká hodnota VPD) = Zvyšte cílovou hodnotu EC.

M
MichalS