Seriál o CBD v medicíně: Jak pomáhá s Parkinsonovou nemocí?

MichalS
14 Jan 2022

Mnoho lidí bojujících s Parkinsonem si pokládá otázku, zdali by bylo vhodné vyzkoušet lékařské konopí. Může tedy skutečně CBD pomoct mírnit některé z příznaků choroby a co víme z dosavadního výzkumu?


Jak se projevuje Parkinsonova choroba?

Parkinsonova nemoc se řadí do skupiny neurodegenerativních onemocnění a postihuje tak nervový systém člověka. Podstata onemocnění spočívá v poškození a následném odumírání buněk v černé substanci, což je párová struktura ve středním mozku. Černá substance produkuje hormon dopamin, jenž je zodpovědný za přenos signálu mezi nervovými buňkami a tím pádem zodpovídá i za pohybové reakce člověka.

Výsledkem narušení správného fungování černé substance je svalová ztuhlost, třes, neschopnost vyjádření grimasy či potíže s rovnováhou.

Aktuální vědecké poznatky naznačují, že CBD dokáže plnit roli pomocníka př problémech s motorickými schopnostmi jedince a je schopno snižovat příznaky Parkinsonovy choroby, ale i dalších nemocí spojených se špatnou motorikou.

Například v jedné studii, která byla zveřejněna na serveru Frontiers of Pharmacology, bylo vypozorováno, že CBD mělo převládající roli při pozdržení symptomu abnormálních pohybových vzorců při diagnóze Parkinsona.

Porucha chování ve fázi REM spánku

Pokud se pacient potýká s Parkinsonovou nemocí, často se připojují i potíže se spánkem kvůli poruše chování ve fázi REM spánku. Tato fáze je pojmenována díky rychlým pohybům očí (REM = Rapid Eye Movement) a jedná se o spánkový interval, ve kterém se nám zdají sny.

Problémem je, že s nástupem poruchy chování ve fázi REM spánku přichází na řadu nebezpečí v podobě násilného chování pacienta při živých snech, které může ohrozit jak jeho samotného, tak i ostatní členy rodiny se kterými sdílí domácnost. Také hrozí riziko zranění v podobě pádu z postele či naražení (v horším případě zlomení) končetin, které je vyvoláno trhavými pohyby a následným nárazem do zdi a jiných pevných předmětů.

Ve vědecké studii vydané lékařským časopisem Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics bylo zjištěno, že pacienti, kteří se potýkali zároveň s Parkinsonovou nemocí i poruchou chování při fázi REM, zaznamenali díky užívání CBD snížení příznaků nepříjemné spánkové poruchy.

Nebezpečí psychózy

Dalším rizikem pro člověka válčícího s Parkinsonem může být psychóza, která se projevuje například halucinacemi, živými sny nebo iluzemi. Výzkum prováděný na univerzitě v Sao Paulu v Brazílii potvrdil, že kanabidiol (CBD) je pravděpodobně schopen ulevit od vysilujících stavů psychózy.

Výzkumu se zúčastnilo šest lidí (čtyři muži a dvě ženy), kteří totožně trpěli Parkinsonem i psychózou po dobu minimálně tří měsíců. Psychotické příznaky, které byly ohodnoceny dle speciálních metod, vykazovaly díky zařazení CBD do léčebného programu značný pokles.

Při podávání CBD účastníkům experimentu nebylo vypozorováno zhoršení motorických schopností, ani jiné nepříznivé účinky, a naopak těmto pacientům kleslo číslo na stupnici závažnosti Parkinsonovy nemoci. Nicméně je třeba zmínit, že se jedná o poněkud starší vědeckou práci, ke které se datuje rok 2008.

Dokáže CBD zlepšit kvalitu života u osob s Parkinsonem?

Další výzkum publikovaný opět Univerzitou v Sao Paulu, který spatřil světlo světa o šest let později v roce 2014, se zabýval zlepšením kvality života lidí s Parkinsonovou chorobou, kterým byl podáván kanabidiol.

Výzkumu se zúčastnilo 21 osob, kterým byl diagnostikován Parkinson a tyto osoby byly rozděleny do tří skupin po sedmi lidech. První skupina dostávala placebo, druhé várce bylo podáváno 75 mg CBD denně a poslední skupina užívala 300 mg CBD denně.

Výsledky dokazují značný rozdíl ve prospěch skupiny, ve které pacienti užívali denní dávku 300 mg CBD, oproti skupině, která dostávala placebo. Tento rozdíl byl zjištěn pomocí dotazníku k Parkinsonově nemoci, který posuzuje, jak moc jsou lidé ovlivňování nepříjemnostmi vyvolaných Parkinsonem napříč osmi dimenzemi každodenního života. V tomto dotazníku se posuzují například mezilidské vztahy či schopnost komunikace.

M
MichalS