Seriál o CBD v medicíně: Jak pomáhá s Alzheimerovou nemocí?

MichalS
21 Jan 2022

Jestliže jste se někdy pomáhali starat nebo momentálně pečujete o blízkou osobu v rodině trpící Alzheimerem, rozhodně potvrdíte, že se nejedná o procházku růžovým sadem. Pro zbytek rodiny je péče o nemocného náročná jak po fyzické, tak psychické stránce. Možná vám už někdo doporučil lékařské konopí. Dokáže tedy CBD, resp. další účinné látky v rostlině konopí ulevit od této nepříjemné nemoci?


Ještě, než se pustíme do hlubšího rozboru problematiky, musíme bohužel konstatovat, že stále neexistuje potřebné množství důkazů o zpomalení či dokonce zastavení Alzheimerovy choroby pomocí CBD. Nicméně kanabidiol několikrát prokázal svoji účinnost při léčbě běžných symptomů této nemoci, jako je například agrese, rozruch a výkyvy nálady.

Abychom pochopili probírané téma zeširoka, zaměřme se nejprve na odlišnost mezi Alzheimerem a Demencí. Nejedná se totiž o stejnou nemoc, ani žádné synonyma.

Alzheimer a Demence: Jaké jsou rozdíly?

Tyto dva pojmy se mezi sebou často chybně zaměňují. Jak to tedy je ve skutečnosti? Demenci označujeme jakožto souhrnný název pro skupinu mozkových onemocnění, které narušují pacientovu paměť, uvažování a myšlení. A Alzheimerova choroba je právě specifickou nemocí, která spadá pod Demenci.

Do této skupiny se pak řadí několik dalších nemocí, například Hauntingtonova choroba, Frontotemporální lobární degenerace nebo Creutzfeldt-Jakobova nemoc.

Pokud pacient trpí Demencí, můžeme si u něj všimnout těchto běžných symptomů:

  • Postupný úpadek paměti
  • Velká změna ve schopnosti komunikovat
  • Ovlivněné usuzování a uvažování
  • Vážně snížená soustředěnost

Jak vzniká Alzheimerova nemoc?

Alzheimerova choroba je způsobena nárůstem toxických proteinů s názvem amyloidy a svazků vlákniny v lidském mozku, které zapříčiňují blokaci procesů neurální signalizace a pozvolné zničení nervových buněk. Výsledkem tohoto děje je zpočátku mírná ztráta paměti, která v pozdějších stádiích vede k vážnějšímu oslabení funkcí mozku.

Nejčastějšími doprovodnými příznaky této nemoci jsou špatná orientace, zmatek, výkyvy nálady a stabilní pád schopnosti komunikovat.

Co doposud zjistila věda?

Studie z června 2016 prováděná výzkumnou institucí Salk Institute for Biological Studies v americké Kalifornií dokazuje, že sloučeniny obsažené v konopí včetně CBD mají schopnost odstranit zmíněné amyloidy z laboratorně vytvořených neuronů a zároveň efektivně bojují proti vzniklému buněčnému zánětu.

V této i dalších studiích bylo prokázáno, že více účinných látek obsažených v konopí dokáže chránit nervovou soustavu. Proto říkáme o konopí, že má neuroprotektivní vlastnosti, které pomáhají lidem při boji s mozkovými nemocemi. Aktuálně je prováděno několik dalších lékařských výzkumů, jenž mají za cíl zjistit více o možnosti léčby Alzheimera a dalších mozkových onemocnění pomocí CBD.

Využití CBD při Alzheimerovi

V poslední době se tak běžně stává, že členové rodiny či ošetřovatelé pacienta často sahají po CBD produktech, které jim pomáhají zvládat agresi a další rušivé chování. Nejčastějšími metodami, jak zklidnit nežádoucí chování lidí zasažených Alzheimerem, je omezení pohybu, zamykání v bytu či domově, a především neustálá kontrola, která blízké a pečovatele značně vysiluje.

Lidé trpící různými formami Demence mají tendenci odcházet z domova a přemisťovat důležité věci do jiných pokojů a místností, aniž by byli schopni vyjádřit, kde se „ztracený“ objekt aktuálně nachází. Zbylí členové domácnosti či rodiny (potažmo pečovatelé) tak často musí zahajovat pátrací akce. Právě z tohoto důvodu je pro nejbližší a pečovatele kanabidiol vítaným pomocníkem, který dokáže zmírnit tyto negativní dopady Alzheimerovy nemoci.

M
MichalS