Roztroušená skleróza, ALS a konopná léčba

MichalS
03 May 2023

Amyotrofická laterální skleróza (ALS) a roztroušená skleróza (RS) jsou chronická neurologická onemocnění, která mívají významný dopad na kvalitu života. Přestože tato onemocnění nelze vyléčit, existují různé metody, které pomáhají zvládat jejich příznaky. V poslední době roste zájem o možné využití léčby ALS a RS právě pomocí konopí. Zde je několik informací o těchto onemocněních a o tom, jak lze konopí, THC a CBD k jejich léčbě využít.


Amyotrofická laterální skleróza (ALS)

ALS je progresivní neurodegenerativní onemocnění, které postihuje nervové buňky v mozku a míše, zodpovědné za ovládání dobrovolných svalových pohybů. Výsledkem je svalová slabost, spasticita (poruchy hybnosti) a potíže s mluvením, polykáním a dýcháním. Přestože ALS nelze vyléčit, existují různé léčebné postupy, které pomáhají zvládat příznaky a zlepšují kvalitu života.

Léčba založená na konopí se ukázala jako slibná při léčbě příznaků ALS, včetně spasticity, bolesti a zpomalení progrese onemocnění. Ve studii z roku 2010 publikované v časopise Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry bylo zjištěno, že výtažek z konopí je dobře snášen a vykazuje slibné výsledky při léčbě příznaků, jako je spasticita a bolest u pacientů s ALS. Další studie zveřejněná v časopise American Journal of Hospice and Palliative Medicine zjistila, že užívání konopí bylo spojeno se zpomalením progrese onemocnění u pacientů s ALS.

Ačkoli neexistuje žádná schválená léčba ALS pomocí konopí, někteří pacienti s ALS mohou pod vedením zdravotnického pracovníka užívat léčebné konopí, které jim pomůže zvládat příznaky nemoci. Sativex (ústní sprej s kombinací THC a CBD), byl také schválen pro léčbu spasticity spojené s roztroušenou sklerózou, ačkoli pro ALS zatím schválen nebyl.

Roztroušená skleróza (RS)

Roztroušená skleróza je rozšířenější, než ALS. Jde o chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje centrální nervovou soustavu a vede k různým příznakům včetně svalové slabosti, spasticity a bolesti. Roztroušená skleróza se sice nedá vyléčit, ale jsou k dispozici různé léčebné postupy, které pomáhají zvládat příznaky a zpomalují progresi onemocnění.

Léčba založená na konopí se ukázala jako slibná při léčbě příznaků RS, včetně spasticity, bolesti a zlepšení kvality života. Systematický přehled publikovaný v časopise Journal of the American Medical Association zjistil, že léky na bázi konopí byly spojeny s významným snížením spasticity a bolesti u pacientů s RS. Bylo také prokázáno, že CBD má protizánětlivé vlastnosti, což může pomoci snížit zánět v centrálním nervovém systému, který je pro RS charakteristický.

Sativex už byl v některých zemích schválen pro léčbu spasticity spojené s RS. Mezi další vyvíjené léčebné přípravky na bázi konopí pro RS patří Nabiximols, kombinace THC a CBD, která se ukázala jako slibná při snižování spasticity a bolesti u pacientů s RS.

Je důležité poznamenat, že ačkoli konopí a léčba získaná z konopí může být slibná při léčbě ALS a RS, je zapotřebí dalšího výzkumu, abychom plně porozuměli jejich účinnosti a bezpečnosti. Je také důležité spolupracovat se zdravotnickým pracovníkem, abyste určili nejlepší léčebný plán pro zvládání příznaků.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se odhaduje, že na světě žije přibližně 2,5 milionu lidí s roztroušenou sklerózou. Přesný počet lidí žijících s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS) je méně jasný, ale odhaduje se, že ročně onemocní 2 až 5 lidí na 100 000 obyvatel, přičemž míra prevalence se v různých populacích značně liší.

Obě onemocnění jsou považována za vzácná, ale mohou mít významný dopad na kvalitu života postižených osob. Pro lidi žijící s ALS nebo RS je důležité, aby spolupracovali se zdravotnickými pracovníky na stanovení nejlepšího léčebného plánu pro zvládání příznaků a zlepšení kvality života.

M
MichalS