Pěstování ve skleníku

Soft Secrets
25 Mar 2021

Úvod

Pěstování léčebného a rekreačního konopí ve sklenících je efektivní a méně zatěžující životní prostředí a peněženku než zahradničení indoor pod světly. Nevyhřívané skleníky chrání rostliny před živly a prodlužují vegetační období o několik měsíců. Přidejte teplo a ve většině podnebí můžete pěstovat po celý rok.

Půda se na vyvýšených záhonech a v květináčích zahřívá brzy.

Skleníky mohou být také vybaveny světly pro prodloužení vegetativního růstu nebo pro zvýšení přirozeného slunečního světla. Skleníky umožňující světelnou deprivaci mohou být zatemněny, aby se během léta vyvolalo kvetení s časováním 12/12 den / noc. Skleníky se světelnou deprivací jsou v severní Kalifornii tak populární, že Garberville každoročně slaví „Golden Tarp Awards“ za nejlepší květy vypěstované za pomoci světelné deprivace.

Viděl jsem, jak mnoho nezkušených pěstitelů investuje do svého skleníku příliš mnoho peněz na věci, které nepotřebují ani nepoužívají. Pěstitelé v každém případě neměli jasný plán a byli motivováni spíše emocemi než rozumem.

[caption id="attachment_39554" align="alignnone" width="1920"]pěstování-ve-skleníku Vytvoření a vybavení malého skleníku je snadné.[/caption]

 

Skleníky mohou být dočasné nebo trvalé. Trvalé skleníky jsou nákladnější na stavbu a mohou vyžadovat stavební povolení. Dočasné skleníky lze odstranit, pokud to počasí dovolí, a v případě potřeby je vyměnit.

Buď realista. Je účelem skleníku hobby nebo podnikání? Budete skleník skutečně za pár let používat k pěstování rostlin nebo se z něj stane skladovací budova? Je snadné stavět a investovat příliš - příliš mnoho a příliš drahé stavební materiály, špatné plánování, nákup věcí k vyřešení problémů, drahé ovladače, luxusní světla, být lepší než kamarád, protože máte něco, co nemá on. Vyjměte z rovnice své emoce. Nemusí se to také líbit sousedům. Před spuštěním to zkontrolujte.

Typ struktury, kterou vyberete, závisí na velikosti a umístění vaší pěstební oblasti, vašem rozpočtu a na tom, kolik času můžete své zahradě věnovat. Malé pohyblivé „vyskakovací“ skleníky jsou pohodlné a praktické. Jednoduché studené rámy a skleníky lze sestavit z běžných materiálů, jako jsou stará rámovaná okna a trámy o rozměrech 5 × 10 cm. Malé zahřívané a chlazené skleníky jsou trochu složitější. Fóliovníky jsou levné, praktické a snadno se instalují. Velké komerční skleníky kupují a instalují profesionálové. Dobrý, specializovaný skleník lze ve většině podnebí používat celoročně. Náklady na vytápění a chlazení se však liší v závislosti na klimatu a sezónních změnách počasí.

Při rozhodování o zahradní stavbě se nejprve podívejte na své možnosti z hlediska peněz i času. Skleníky mohou být stejně nebo více pracné jako indoor zahrada. Začněte s malým skleníkem a seznamte se s pěstováním ve vašem klimatu. Skleníky mají tendenci se rychle zahřívat, když na ně dopadá sluneční světlo, a rychle se ochladit, když slunce zapadá. Udržování teploty příliš kolísavé může být obtížné. Zvládnutí řízení teploty vyžaduje zkušenosti s porozuměním a trochu štěstí.

Skleníky musí mít:

  • plné slunce až částečný polední stín
  • správnou cirkulaci vzduchu a ventilaci
  • dobrou vlhkost a ochranu před škůdci
  • vodotěsné elektrické zásuvky
  • hadicový přívod vody
  • izolované vodovody, aby v případě mrazu nezamrzly
  • stoly, lavičky a místa pro zavěšení rostlin (pokud nejsou na podlaze)
  • suché místo pro skladování hnojiv a nářadí

Umístění skleníku

Výběr ideálního místa pro skleník sníží náklady a můžete se vyhnout mnoha potenciálním problémům. Při umístění na ideálním místě budou náklady na vytápění a chlazení minimální a můžete použít okolní geografii k zajištění proudění vzduchu kolem a uvnitř konstrukce. Orientace skleníku správným směrem využije přirozeného slunečního oblouku, aby všechny rostliny dostaly maximální množství přímého slunečního světla. Pokud je vaše pěstební klima větrné, ochrana konstrukce před větrem šetří stavební náklady a stres. Schopnost přijet k němu vozidlem a přivézt k němu po rovině kolečko usnadňuje vykládku zásob. Rovné místo také šetří těžbu zeminy a hornin před zahájením výstavby. Přístupný zdroj vody pro zavlažování je zásadní. Může být nezbytný také elektrický zdroj pro ventilátory, světla a elektrické nářadí. Nejlepší je plánovat dopředu a zajistit, že máte vše rozmyšlenédřív, než vezmete do ruky lopatu.

[caption id="attachment_39553" align="alignnone" width="1920"]pěstování-ve-skleníku Konce tohoto skleníku jsou orientované ze severu na jih, takže rostliny dostávají maximum světla.[/caption]

 

Jižní expozice je ideální a zaručuje, že na vaši krásnou uzavřenou zahradu bude svítit více slunce. Je to všechno o cestě slunce po nebi. Po jihu je dalším nejlepším umístěním ve vztahu ke slunci jihovýchod, následuje jihozápad a severní umístění je nejhorší.

Orientujte skleník z východu na západ tak, aby slunce přecházelo z jednoho konce na druhý, nikoli ze strany na stranu. Stíny jsou omezeny na minimum, když je skleník orientován rovnoběžně se slunečním obloukem. Orientace skleníku tak, aby konce směřovaly od severu k jihu, znamená, že bude zastíněno více rostlin, což není dobré.

Teplo generované slunečním zářením se uvnitř skleníků hromadí. V ideálním případě můžete strukturu umístit do stínu listnatého stromu, aby měl skleník během nejteplejší části letních dnů stín. V zimě, kdy je slunce na obloze níže, listnaté stromy ztrácejí listí a nechávají světlo projít přímo do skleníku. Miluji způsob, jakým matka příroda náš život usnadňuje!

[caption id="attachment_39552" align="alignnone" width="1920"]pěstování-ve-skleníku Tento robustní skleník je pokryt tvrdým plastem, který chrání rostliny před silným větrem.[/caption]

 

Větrné počasí je velkým problémem. Náklady na stavbu skleníku odolného proti větru se zvyšují se stoupající rychlostí proudění vzduchu. Ochrana skleníku před silným větrem šetří náklady na vytápění a chlazení. Budovy, stromy a vysoká zeleň kolem skleníku snižují rychlost větru. Jedním z relativně levných způsobů, jak snížit rychlost větru, je konstrukce větrné bariéry propouštějící světlo. Skleník s mnoha otvory propouští vítr. Tento vítr vysává rostlin život a způsobuje jejich rychlé vysychání, což zvyšuje nároky na zalévání. Také zpomaluje růst.

Při pěstování v květináčích a zejména při pěstování v půdě skleníku, je nezbytný dobrý odvod přebytečné vody. Hliněné dno pohltí hodně vody. Pokud je odtok špatný, voda se hromadí a to přináší další problémy. Přírodní drenáž je zdarma. Stavba odvodňovacího systému je nákladná a časově náročná.

Nejlepší jsou ploché pozemky! Za starých časů před legalizací jsme byli nuceni umisťovat skleníky na svahy nebo do oblastí pod stromy, dnes už ne! Do skleníku budete muset natahat spoustu zásob a z něj mnoho vytěženého materiálu. Jízda po rovině, která je suchá po celý rok, vám usnadní život. Neumisťujte skleník na nízkých místech s vysokou hladinou podzemní vody a na svazích. Všechna tato místa práci ztěžují a jejich údržba je nákladnější.

Dobrý zdroj čisté vody je zásadní. Pokud je to možné, přiveďte do skleníku podzemní hlavní vodovod a umístěte do skleníku hadicový vývod. Rovněž zajistěte dostatečný tlak vody. Instalace hadicového vývodu poblíž hlavních dveří ve zdi je nejméně nákladná a nejsnadněji přístupná. Voda je k dispozici uvnitř i vně konstrukce. Ujistěte se, že hlavní vedení do skleníku dodává více vody, než budete potřebovat, abyste mohli později rozšířit metry čtvereční. Zakopejte vedení dostatečně hluboko, aby přejíždění vozidlem a zamrzající zem nenarušily potrubí. Pokud hlavní vedení není možné zakopat, zajistěte, aby jej bylo možné vypustit, když nastane mrazivé počasí.

[caption id="attachment_39551" align="alignnone" width="1920"]pěstování-ve-skleníku Nainstalujte odpovídající elektrický zdroj pro provoz světel, čerpadel a motorů. Ujistěte se, že je uzemněn, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.[/caption]

K provozu elektrických ventilátorů, čerpadel, světel a elektrického nářadí může být nezbytný zdroj elektřiny. Bude nutné vyhrazené elektrické vedení zakopané v zemi nebo natažené dostatečně vysoko nad hlavou, aby pod ním prošlo veškeré zařízení. Používejte pouze uzemněný elektrický kabel a vedení dimenzované pro podzemní použití. Změny v zemi a vlhkost mohou přerušit dodávání energie. Rovněž je vyžadována odpovídající tloušťka kabelu. Elektrické napětí klesá, když se elektřina pohybuje dál od zdroje. Nainstalujte do skleníku jisticí skříň s vypínači, abyste mohli přerušit elektřinu v případě přetížení nebo zkratu.

Ventilátory, čerpadla, elektrické nářadí a světla mohou čerpat hodně elektřiny. Jejich elektrická spotřeba je uvedena ve wattech a je uvedena na spotřebiči. Sečtěte celkovou hodnotu všech zařízení a zjistěte celkový spotřebu. Elektrické napájení bude muset být nejméně o 20 procent vyšší než celková spotřeba, když je vše zapnuté. Navrhuji, aby elektrické napájení bylo silnější, než plánujete použít, abyste v budoucnu mohli rozšiřovat. Vždy se o takových projektech radím s kvalifikovaným elektrikářem, udělejte prosím totéž. Další informace najdete v části „O elektřině“ v kapitole 21, Světla a elektřina.

Tento text je výňatkem z nové, nepublikované 7. edice knihy Marijuana Horticulture (AKA the Bible) od Jorgeho Cervantese. 7. edice knihy Marijuana Horticulture bude dostupná na podzim 2021. Všechny Jorgeho knihy naleznete u všech prodejců Amazonu po celém světě.
S
Soft Secrets