Pěstování matečních rostlin

Soft Secrets
17 Mar 2021
Kvalitní genetika je při pěstování jakýchkoliv rostlin zcela zásadní. Při pěstování konopí na květ to platí dvojnásobně. Bez dobré genetické výbavy je estetická i kvantitativní hodnota úrody nižší a pěstování málo efektivní. Jednou z osvědčených cest ke stabilní kvalitě a efektivitě je pěstování z klonů, které pěstitelé získávají z matečních rostlin. A právě o jejich pěstování se dočtete v tomto článku. Pojďte na to.

Přínos matečních rostlin

Mateční rostliny vám poslouží jako zdroj klonů, tedy sazenic, které budou mít zcela identickou genetickou výbavu. Díky tomu můžete počítat s tím, že všechny rostliny na vašem poli, ve skleníku nebo v pěstírně s umělým osvětlením mají zcela identické předpoklady pro výšku, dobu dozrávání, produkci květů, pryskyřice a v neposlední řadě terpenů a kanabinoidů. Mezi klony z matečních rostlin se nikdy nevyskytují odlišné chemotypy ani fenotypy. To vám umožňuje perfektně naplánovat nejen pěstební postup, ale i celkový provoz pěstírny, včetně predikce hmotnosti a kvality úrody. Při pěstování ze semen je výskyt různých fenotypů poměrně běžný, zejména u méně stabilizovaných odrůd, kterých je kvůli masivnímu nárůstu počtu nových odrůd poměrně mnoho.

První mateční rostlina

Cesta ke kvalitní mateční rostlině není příliš jednoduchá. V podstatě máte tři možnosti. První z nich je získat klon z cizí mateční rostliny, která je už vyzkoušená a víte, že je nositelem kvalitní genetické výbavy. Tato metoda je jednoznačně nejjednodušší a nejrychlejší. Musíte ale znát někoho, kdo vám takový materiál poskytne. Druhou možností je vypěstovat mateční rostlinu z klonů, které koupíte v běžné prodejní síti. Nevýhodou je, že v takovém případě nevíte jistě, zda bude mateční rostlina skutečně perfektním základem pro vaší dlouhodobou efektivní produkci. Společnosti zaměřující se na pěstování a prodej klonů se snaží nabídnout co největší množství odrůd, nicméně nemají často kapacitu na to, aby spolehlivě a dlouhodobě testovaly výkonnost všech z nich. Třetí možností je vlastní selekce, kdy vypěstujete rostliny ze semen a testováním jejich klonů si postupně vyberete tu matku, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Nevýhodou této metody je její zdlouhavost. Pokud máte málo prostoru a provádíte selekci z malého množství rostlin, můžete se dokonce ocitnout v situaci, kdy ani po několikaměsíčním úsilí nenajdete rostlinu vhodnou pro produkci klonů. Nechcete totiž jen tak obyčejnou matku s průměrným výnosem a vzhledem. Chcete tu nejlepší možnou. V každém případě je ale vlastní selekce tou nejspolehlivější cestou k vyřazení nevhodných jedinců a získání takové genetiky, kterou hledáte.

Selekce

Selekce je proces výběru jedné mateční rostliny dané odrůdy z vetší skupiny jedinců. Skutečně vybírejte jen jednu mateční rostlinu od každé odrůdy. Z jejích klonů můžete vyrobit tolik matečních rostlin, kolik budete pro svoji produkci potřebovat. Když budou všechny rostliny každé vámi pěstované odrůdy nositelkami stejné genetické informace, budete vždy vědět, co vás během pěstování čeká a jaký můžete očekávat výsledek. Selekci můžete provádět z většího množství klonů, které získáte od jiných pěstitelů nebo koupíte v obchodě. Stejně tak mohou být vaším výchozím materiálem semena. Při pěstování ze semen doporučuji použít semena nefeminizovaná, nicméně i z feminizovaných semen získáte kvalitní matky. V dnešní době navíc často není možné nefeminizovaná semena některých odrůd vůbec sehnat, takže ani nemáte na výběr. Během selekce sledujte a zaznamenávejte všechny důležité události. Každou mateční rostlinu zahrnutou do procesu selekce si pečlivě označte jedinečným kódem a provádějte její pravidelné hodnocení. Ještě než začnete, tak si udělejte jasno v tom, jaké parametry by vaše nová matka měla mít. Seřaďte si parametry podle priority. Hledáte odrůdu pro vícepatrový vertikální systém? Pak pro vás bude mít velkou prioritu výška rostliny. Hodláte pěstovat rostliny na poli a sázet je dál od sebe? Pak si budete chtít rostliny, které rychle rostou a mají větší počet laterálních větví schopných zaplnit co největší prostor. Při pěstování venku bude hrát důležitou roli vhodnost rostliny pro dané klimatické podmínky, odolnost vůči různým chorobám či větší tolerance k nedostatku živin.

[caption id="attachment_39531" align="alignnone" width="1920"]pěstování-matečních-rostlin Testovací klony odhalí kvalitu jejich matek.[/caption]

Doporučuji vám vytvořit si jednoduchý bodový systém a rostliny podle něj hodnotit. Sledované parametry můžete hodnotit třeba na škále od jedničky do pětky, kdy pět bude nejlepší známka. Semena, která vyklíčí jako první, dostanou hned pět bodů. Ta, která vyklíčí poslední, dostanou bod jeden. Rostliny, které se budou vyvíjet od začátku nejrychleji, dostanou zase nejlepší hodnocení, a ty pomalejší odpovídající úbytek bodů. Dále obodujete nejvyšším známkou rostliny, které porostou tak, jak to nejlépe vyhovuje pro vámi zvolený pěstební systém. Důležitá část bodování nastane ve chvíli, kdy ze skupiny adeptů na mateční rostliny začnete řezat zkušební klony – nejvyšší bodování dejte jedincům, jejichž klony zakořenili jako první. Když uděláte první, zkušební klony, máte na výběr dva způsoby selekce. Buďto necháte vykvést rostliny, ze kterých jste klony udělali nebo vyzkoušíte vypěstovat nadělané klony. Doporučuji vám zvolit druhou metodu. Ideální je, pokud z každé potencionální mateční rostliny získáte pět až deset kvalitních klonů, rozdělíte je do skupin a dopěstujete všechny ve stejných podmínkách až do fáze plné zralosti. Každou skupinu stačí sledovat jako celek, ale pokud chcete ještě podrobnější informace, můžete sledovat každého jedince ve skupině samostatně. Opět hodnoťte vámi sledované parametry až do sklizně. Jelikož výnos, vzhled a chemické složení hraje při každé selekci významnou roli, můžete některému či všem těmto parametrům přidělit dvojnásobek bodů.

Výsledky pěstování skupiny rostlin o pěti až deseti jedincích vám dají mnohem přesnější údaje o tom, jak dobrá je pro vás rostlina, ze které pocházejí klony dané skupiny. Při pěstování z nefeminizovaných semen určitě zvolte menší počet rostlin v každé skupině, tedy zmíněných pět. Jakmile identifikujete skupiny, které jsou ze samčích rostlin, budete moci pěstební plochu stále využívat efektivně, protože nebudete muset zlikvidovat tak velký počet rostlin. Mateční rostliny, z jejichž klonů vyrostou samčí rostliny, můžete většinou zlikvidovat. Pokud ale plánujete produkci vlastních semen nebo šlechtěn vlastní odrůdy, vybírejte mezi skupinami samců opět ty nejlepší. To, že během selekce musíte zamezit opylování, asi není nutné zdůrazňovat. Opylené samičí rostliny tvoří v květech semena a výnos kvalitní sušiny je nižší, stejně jako absolutní produkce kanabinoidů a terpenů.

[caption id="attachment_39530" align="alignnone" width="1430"]pěstování-matečních-rostlin Správná selekce vede k získání perfektní genetiky.[/caption]

 

Lze postupovat i tak, že první zkušební klony necháte ve vegetativní fázi a kvetení iniciujete u matečních rostlin. Tímto způsobem zjistíte dříve informace o výnosu, vzhledu nebo případném výskytu samců. Nicméně informace získané pouze z jedné rostliny nemají dostatečnou vypovídající hodnotu. Jakýkoliv výkyv v hnojení, zavlažování nebo i světelném cyklu může jednu rostlinu negativně ovlivnit. Pokud ale testujete skupinu, získáte skutečně reálná a užitečná data. Po sklizni data pečlivě vyhodnoťte. Vyberte jednu rostlinu od dané odrůdy, jejíž klony během selekce získali nejvíce bodů. Pokud mají některé rostliny bodů stejně, vyberte jednoduše takovou, která se vám líbí nejvíce. Z té si udělejte klony, ze který založíte mateční rostliny určené pro produkci klonů. Matečních rostlin si raději vypěstujte víc, ať máte nějakou zálohu, pokud by z jakéhokoliv důvodu některá matka zahynula. Držet si jednu mateční rostlinu je docela riskantní, zvláště v případě, že jste jejímu výběru věnovali tolik úsilí.

Pěstování a životnost

Mateční rostliny udržujte stále ve vegetativní fázi. Při hydroponickém pěstování jim dopřejte živný roztok s EC okolo 1,7 a pH mezi 6,2 a 6,5. Rozdíl mezi denní a noční teplotou je vhodné udržovat na 2–4 °C, přičemž denní teplota by neměla příliš přesáhnout 28 °C. Relativní vlhkost vzduchu udržujte na hodnotách 60–70 %. Při pěstování v zemi či zemitých substrátech hnojte tak, jak to děláte ve vegetativní fázi. Nezapomeňte na to, že větší rostliny potřebují hnojit častěji. U matečních rostlin se nedostatky v hnojení nejčastěji začnou projevovat zesvětlením listů, které posléze začínají žloutnout. Pokud se u vašich rostlin tento problém objeví po delší době růstu a produkce klonů, je třeba rostliny revitalizovat. Buďto je přesaďte do větších kontejnerů, nebo z jejich klonů vyberte opticky nejhezčí a nejsilnější jedince a nahraďte jimi dosluhující matky. I když mateční rostlina může žít několik let, doporučuji jejich obnovu každých šest až dvanáct měsíců, v závislosti na tom, jak často z nich klony řežete. Optimální interval odběru klonů z mateční rostliny je podle mého názoru dva až čtyři týdny. Za dva týdny se vytvoří dostatek vhodných výhonků pro odběr. Pokud klony neodebíráte, jsou čtyři týdny ideální doba ji alespoň zastřihnout a kultivovat její tvar. Udržování správného tvaru zjednodušuje odběr klonů, a navíc přispívá i k jejich rovnoměrné velikosti.

S
Soft Secrets