Objeveny nové kanabinoidy THCP a CBDP

MichalS
22 Sep 2021

Konopí je botanický zázrak, který stále má čím překvapit. S tím jak se výzkum konopí stále rozšiřuje, vyplouvá na povrch čím dál více podobných překvapení a fyto-chemická komplexnost oblíbené rostliny je stále zjevnější.


Na přelomu roku 2020 skupina italských vědců oznámila objev dvou nových kanabinoidů: THCP (tetrahydrocannabiphorol) a CBDP (cannabidiphorol). Názvy vám zcela správně přijdou povědomé, protože “staré známe” THC a CBD jsou jim podobné strukturou i funkcí.

Doposud době bylo v rostlině konopí objeveno téměř 150 fytokanabinoidů, ale jen málo z nich bylo zatím izolováno a pečlivě prostudováno. Je to částečně způsobeno právními překážkami – konopí je v USA na federální úrovni stále nezákonné, což výzkum přeci jen komplikuje. Většina odrůd je navíc dominantní v THC nebo CBD, takže izolace a studium méně zastoupených kanabinoidů nejsou snadné.

To se však mění s pokročilými technologiemi, jako je moderní spektrometrie a další techniky, které identifikaci neznámých sloučenin postupně umožňují. To pomohlo i při objevu THCB a CBDB již dříve. Kromě lepšího seznámení s rostlinou a  bezpočtem kanabinoidů má identifikace dříve neznámých sloučenin obrovský terapeutický potenciál.

Všechna znamení ukazují na to, že THCP je potenciálním “game changerem”. Co je na tomto “novém” kanabinoidu tak jedinečného?

 

THCP –  když zvýšíte vazebnou schopnost THC

Abychom získali určitý kontext, je dobré uvést, že v konopí ještě nebyly detekovány přirozeně se vyskytující kanabinoidy s více než pěti vazbami postranním řetězci. V nově objevené molekule THCP jich vědci objevili 7. Co je na tom speciálního? Délka tohoto postranního řetězce hraje zásadní roli v účincích, které THC působí na receptory CB1 v těle. K navázání THC na receptor jsou nutné minimálně tři vazby, přičemž vazebná afinita vrcholí na osmi vazbách, než začne aktivita opět klesat.

Přečtěte si více o receptorech kanabinoidů v článku: Co je endokanabinoidní systém a jak funguje?

Jaké jsou důsledky tohoto prodlouženého postranního řetězce? Jak se ukazuje, zdá se, že prodloužený postranní řetězec THCP má k receptoru CB1 ještě silnější afinitu než “běžné” THC, což naznačuje, že může být účinnější.

Když vědci zkoumali vazebnou afinitu THCP k lidským receptorům CB1 a CB2, zjistili, že THCP je 33krát aktivnější, než běžné THC na receptoru CB1 a 5-10krát aktivnější než běžné THC na receptoru CB2. A to samozřejmě není zanedbatelné!

A co CPBD? Stejně jako THCP i CBDP má také delší postranní řetězec sedmi vazeb. Podle vědců studie však již víme, že CBD má špatnou vazebnou afinitu k receptorům CB1 i CB2  – je tedy nepravděpodobné, že delší postranní řetězec pomůže CBDP fungovat lépe.

Vědci ale zároveň zdůrazňují, že i CBDP může skrývat dosud neobjevené účinky nebo terapeutické vlastnosti, o kterých se dozvíme až díky dalšímu výzkumu.

Nový pohled na kanabinoidy

Jaké se z toho všeho dají vyvodit závěry? Přestože panuje přesvědčení, že psychotropní účinky konopí jsou primárně způsobeny THC, ve skutečnosti je lze částečně přičíst THCP nebo jiným extrémně silným kanabinoidům, které dosud neznáme. Prohloubení našich znalostí o farmakologických účincích THCP nám může pomoci lépe vyhodnotit léčivé účinky konopných produktů.

Studie nám dále naznačuje, že je potřeba pěstovat odrůdy konopí, která nejsou dominantní v obsahu THC ani CBD. Genetický výzkum konopí v posledních letech pokročil mílovými kroky a odrůdy, které produkují vyšší množství okrajových kanabinoidů, (CBDV, CBG a THCV) otevírají mnohem širší pole pro konopnou léčbu a terapii.

 

M
MichalS