Neexistují žádné důkazy o rozdílných předcích odrůd konopí Sativa a Indika

Soft Secrets
29 Sep 2017

Druhy konopí označované jako Sativa a Indika možná nepochází z odlišných předků, alespoň to tvrdí studie provedená kanadskou univerzitou Dalhousie ve spolupráci s Bedrocanem ohledně genetických rozdílů mezi těmito dvěma typy a jejich kříženci. V této studii bylo analyzováno 149 holandských vzorků konopí. Vzorky indik a sativ nebyly tak odlišné, jak by se předpokládalo, že by tomu bylo u poddruhů, ale genetické rozdíly mezi nimi korelují s jejich terpenovým profilem (pryskyřičná vůně), která by mohla vysvětlit rozdíly mezi nimi.

Ve světě konopí snad není žádná diskuse spornější než ta o odrůdách. Rod Cannabis sativa L. je jediným oficiálním druhem, ale výrazy Sativa, Indika a Hybrid byly šlechtiteli a pěstiteli konopí široce používány jako způsob označování jejich účinků, vůně nebo domnělého původu. Míra, do jaké tyto názvy odpovídají jejich skutečnému původu, je však pochybná a způsob, jakým se toto neformální klasifikační schéma týká genotypu nebo fenotypu, bylo do značné míry neprobádané. Vědci pak porovnávali označené vzorky s novými stupnicemi, které vygenerovali po reklasifikaci vzorků na základě jejich genetické a chemické podobnosti. Klasifikace holandského konopí Indika / Sativa neodpovídá odlišným genetickým liniím nebo typu kanabinoidů, ale existují genetické a chemické podobnosti, které vysvětlují rozdíly mezi oběma skupinami. Rozvinutí původu indika - sativa ukázalo silný vztah mezi chemickými a genetickými profily, což naznačuje, že odlišný terpenový obsah je dědičný a důležitý pro totožnost těchto dvou skupin. Je pravděpodobné, že kmeny jsou klasifikovány podle jejich odlišných vůní, a nikoliv podle jejich linie, která má přímý dopad na genetiku rostliny. Společnost Bedrocan, celosvětový výrobce standardizovaného léčebného konopí, již pracuje na terpenových profilech, které jsou spojeny se stávajícími produkty společnosti Bedrocan. Hugo Maassen, vedoucí oddělení fytoinženýrství v Bedrocanu říká: „Tato studie ukazuje, že rozdíly mezi indikou a sativou mohou být do značné míry založeny na obsahu terpenů, který místo namísto současného označování indika / sativa může vyžadovat větší vhled do terpenových profilů souvisejících s výrobky Bedrocan.“
S
Soft Secrets