Mohou nezletilí užívat léčebné konopí?

MichalS
17 Jan 2023

Mnoho rodičů může čelit situaci, kdy jejich dítě trpí zdravotními problémy, na které běžná léčba nezabírá. Nabízí se proto sáhnout po alternativních lécích, jako je konopí. Zda je takový krok legální, bude velmi záviset na zákonech daného státu. Jaká přitom hrozí rizika?


Většina států v USA povoluje předepisování léčebného konopí u onemocnění, jako je epilepsie, včetně těžkých forem tohoto onemocnění – Dravetův syndrom nebo Lennox-Gastautův syndrom. Epilepsie se léčí pomocí léku Epidiolex na bázi CBD.

Existují i další zdravotní stavy, jako je Tourettův syndrom, spasticita nebo ADHD, u kterých může lékař zvážit, zda dítěti doporučí léčbu konopím.

Konopné léčení ve škole

Lékař může například doporučit mikrodávkovou léčbu v průběhu celého dne, která zahrnuje i hodiny ve škole, a tedy užívání konopí v prostorách školy. Pokud si nezletilý přinese do školy konopí v jakékoliv formě, vzniká tím choulostivá právní situace.

Léčebná marihuana je na většině území USA legální, ale její legálnost v souvislosti s mladými nezletilými není jednoduchá. Například u mladistvého, který ve škole přechovává jakoukoli regulovanou látku, se jedná o situaci, která může vést k vyloučení ze školy. Vyžadovalo by to, aby rodiče získali zvláštní povolení.

I když se tato situace vyřeší, může se vše zkomplikovat, pokud nezletilý předá konopný produkt jinému nezletilému. A to si lze snadno představit, pokud je dotyčný výrobek hezky vypadajícím infuzovaným bonbónem. Jakmile se konopí dostane do rukou někoho jiného, kdo nemá lékařský předpis, stává se problémem otázka legálního užívání. Nemusí jít ani o situaci ve škole. Může se to stát i mimo školu.

Mladiství raději pod dohledem

Dospělá osoba, které je léčebná marihuana předepsána na konkrétní onemocnění, ji může užívat podle potřeby, a totéž platí pro děti a mladistvé, kteří mohou potřebovat užívat konopí ze zdravotních důvodů. Mělo by se tak ale dít pod dohledem. Předpokládejme, že se konopí dostane do rukou cizího dítěte, které nemá předpis na léčebné konopí. V takovém případě to vypadá jako porušení zákona!

V případě předepisování konopí nezletilým je třeba dbát větší opatrnosti, protože chybí výzkum. Je to jedna z oblastí lékařského výzkumu, která je v počátečním stadiu. Lékaři nemají dostatek údajů, které by potvrzovaly, že léčebná marihuana je bezpečná pro léčbu stejných stavů, jako je bezpečná pro dospělé.

Shrnuto a podtrženo, hlavní je, že pokud si někdo, kdo nedosáhl věku povoleného pro užívání konopí, nechá předepsat lék na bázi konopí, doporučuje se, aby jeho požití probíhalo pod dohledem. Důležité je, aby rodiče zajistili, že se konopí nedostane do rukou někoho, kdo na něj nemá předpis a kdo ho nepotřebuje k žádné léčbě.

Více na téma léčebného konopí pro děti a nezletilé najdete na stránkách spolku KOPAC.

M
MichalS