Marihuana zůstává nejrozšířenější zakázanou látkou v EU

MichalS
23 Jan 2023

Lisabonské Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) je přední autoritou v oblasti monitoringu nelegálních drog v Evropě. Konopí, respektive marihuana a produkty s obsahem THC přitom stále patří mezi tyto látky. V jejich nejnovější zprávě se uvádí, že dostupnost a užívání drog zůstává v celé Evropské unii na vysoké úrovni. Zpráva však také upřesňuje, jak se situace v jednotlivých zemích liší.


Podle odhadů EMCDDA užilo nelegální drogy více než 83 milionů lidí, tj. 29 % dospělých ve věku 15-64 let, kteří žijí ve 27 zemích Evropské unie. Užívání drog je častější u mužů, kteří představují více než 50 milionů uživatelů drog. Tato čísla jsou v Evropě pravděpodobně mnohem vyšší, pokud vezmeme v úvahu i další země mimo unii (Velká Británie, Švýcarsko nebo Norsko).

Konopí na prvním místě

Zpráva zaměřená na EU uvádí, že nejrozšířenější užívanou látkou zůstává konopí. Odhaduje, že po konopí sahá více než 22 milionů Evropanů.

V roce 2020 přitom užívalo 46 % uživatelů konopí v Evropě tuto drogu denně a dalších 21 % konzumovalo konopí dva až šest dní v týdnu. Bude na tom tedy podobně jako alkohol.

Nejvyšší prevalenci užívání konopí mezi dospělými v Evropě měly v roce 2018 Francie a Španělsko, kde konopí konzumuje jedenáct procent obyvatel. Následovala Itálie s 10,2 % obyvatel pravidelně užívajících konopí.

Stimulanty a opiáty

Druhou nejčastěji užívanou drogou jsou stimulanty – kokain, MDMA a amfetaminy. Z čísel vyplývá, že kokain konzumuje přibližně 3,5 milionu lidí, následuje 2,6 milionu lidí, kteří užívají MDMA, a 2 miliony lidí, kteří užívají amfetaminy. Zpráva rovněž uvádí, že přibližně 1 milion Evropanů užívá heroin nebo jiný nelegální opioid.

Ačkoli je užívání opioidů v poměru nižší než u jiných skupin drog, jsou spojeny s největšími škodami způsobenými užíváním nelegálních látek. Zpráva uvádí, že přítomnost opioidů, často v kombinaci s jinými látkami, byla zjištěna přibližně u tří čtvrtin smrtelných předávkování hlášených v Evropské unii v roce 2020.

Zpráva dále uvádí, že lidé, kteří mají problémy s drogami, mnohem častěji užívají více druhů těchto látek. Uvádí, že "vzorce užívání drog jsou podstatně složitější, přičemž v některých zemích nebo u některých skupin jsou nyní s drogovými problémy spojovány léčivé přípravky, nekontrolované nové psychoaktivní látky a látky, jako je ketamin a GBL/GHB".

Zatímco se různé evropské země připravují na legalizaci konopí pro rekreační užívání a některé, například Malta, tak již učinily, stojí za zmínku, že v roce 2022 policie zabavila vůbec největší množství nelegální marihuany. Jen loni v listopadu španělská Guardia Civil zabavila 32 tun balíků marihuany v pouliční hodnotě 100 milionů Eur. Většina nelegálních drog se do Evropy dostává přes Španělsko a také přes přístavní města, jako je Rotterdam, přičemž zločinecké sítě využívají k nezákonným transferům všechny dopravní prostředky.

M
MichalS