Marihuana z české lékárny

06 Jan 2021

Asi žádná rostlina, nebo přírodní substance se dnes netěší takovému zájmu výzkumníků, jako konopí. Jaká je ale současná situace s léčebným konopím v ČR? Na co vám doktor může léčebné konopí předepsat?


Když budete pátrat na internetu, najdete tisíce článků o prospěšných a léčebných vlastnostech konopí. Pomáhat může na úzkost, nechutenství, chronickou bolest, ekzém a lupénku, nebo dokonce při onkologických onemocněních. Jako další blahodárné účinky konopí se uvádí pomoc pacientům s Crohnovou nemocí, nebo Alzheimerem. Zdaleka ne všechna tvrzení jsou ale oficiálně uznaná lékařskými autoritami.

Konopí v laboratoři

Konopí je postupně akceptováno společensky, ale i legislativně. Díky tomu se otevírá cesta výzkumu a nutno dodat, že je co zkoumat. Výzkumy léčebného potenciálu konopí probíhají napříč celým světem. Stále zřetelněji se přitom ukazuje překvapivá šíře možných využití a účinků jednotlivých kanabinoidů, terpenů, ale zejména jejich kombinací. Konopí přitom obsahuje přes stovku kanabinoidů a podobné množství terpenů (aromatických látek), takže zmapovat jejich vzájemné synergické působení bude ještě chvíli trvat. V ČR se výzkumu léčby konopím věnuje brněnská Nemocnice u sv. Anny pod vedením MUDr. Radovana Hřiba. Ten platí za průkopníka využívání konopí v českém zdravotnickém systému.

Marihuana na předpis

V české legislativě přišla zásadní změna s uvedením konopí jakožto oficiálního léčiva v roce 2015. Lékaři už pár let mohou sušené konopné květy předepisovat pacientům za jasně daných podmínek a pro následující diagnózy:

  • chronická neutišitelná bolest (v souvislosti s onkologickým onemocněním, degenerativním onemocněním pohybového aparátu, neuropatická bolest atd.)
  • spasticita a bolest u roztroušené sklerózy a v jiných případech, při poranění míchy, spasticita zásadním způsobem omezující pohyb a mobilitu, nebo dýchání pacienta, mimovolné kinézy způsobené neurologickým onemocněním a další zdravotní komplikace, mající původ v neurologickém onemocnění, nebo úrazu páteře s poškozením míchy, či úrazu mozku, neurologický třes způsobený Parkinsonovou chorobou a další neurologické potíže
  • nevolnost, zvracení, stimulace apetitu při léčbě onkologického onemocnění a HIV
  • Gilles de la Tourette syndrom
  • povrchová léčba dermatóz a slizničních lézí

Nelehká cesta k pacientovi

Situace ale není nijak růžová a cestu konopí k českému pacientovi komplikuje složitá byrokracie. Léčebné konopí se do roku 2018 dováželo ze zahraničí a byl jej zoufalý nedostatek. Od léta 2018 už v lékárnách je i produkt jediného českého oficiálního pěstitele – fimy Elkoplast. Podle stránek spolku KOPAC, který sdružuje české konopné pacienty předepisuje v ČR konopí zhruba 160 lékařů a vydává jej necelá stovka lékáren. Na stránkách Sakl.cz (Státní agentura pro konopí pro léčebné použití) lze zjistit, že v druhém pololetí 2020 Elkoplast dodal zhruba 11 kg konopné sušiny do české distribuce.

A teď krátké zamyšlení: kdyby každý ze 160 lékařů předepsal měsíčně jen 10 pacientům 10 g konopí, spotřebovalo by se jej 16 kg za měsíc (srovnejte s 11 kg za půl roku). 10 g na měsíc je přitom celkem skromná dávka a podle nové legislativy uhradí zdravotní pojišťovna pacientovi 90 % ceny z 30 g konopí měsíčně. Proč tedy tak malý zájem o léčebné konopí?

Zdá se, že vše silně komplikuje nový zákon z konce roku 2019. Ten nařizuje lékařům pravidelně poskytovat informace o výsledcích léčby jednotlivých pacientů Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Takové opatření přitom nemá obdoby ani opodstatnění a zatěžuje administrativně lékaře, což samozřejmě k jejich nadšení předepisovat konopí nepřispívá. Spolek KOPAC na to opakovaně upozorňoval zákonodárce i premiéra.