Marihuana nejspíš neškodí ledvinám

Soft Secrets
06 Mar 2018

Vzhledem k tomu, že v posledních letech se ve Spojených státech zvýšilo užívání marihuany, lékaři i uživatelé se zajímají o to, jaké má marihuana účinky na zdraví. Nyní nová studie zjistila, že mezi užíváním marihuany a onemocněním ledvin neexistuje žádná vazba - alespoň mezi mladšími lidmi, kteří užívají drogu umírněně.

„Náš výzkum poskytuje některé uklidňující důkazy, které naznačují, že u zdravých dospělých mladších 60 let neexistuje škodlivý účinek pomalého a poměrně lehkého užívání marihuany na funkci ledvin,“ uvedl vedoucí výzkumník Dr. Murray Mittleman. Je profesorem epidemiologie na School of Public Health na Harvardské univerzitě a profesorem medicíny na Harvardské lékařské fakultě. „Nicméně náš výzkum se netýká těžkých uživatelů, starších osob nebo pacientů s již existujícím chronickým onemocněním ledvin,“ řekl Mittleman ve zprávě. „Je třeba provést další výzkum, aby bylo možné zhodnotit dopad užívání marihuany u osob starších 60 let. Mezi těmi, u kterých existuje nebo existuje riziko vzniku onemocnění ledvin.“ Marihuana je podle výzkumníků ve Spojených státech široce využívána. Užívání marihuany se zvýšilo ze 7,5 procenta v roce 2013 na 8,3 procenta v roce 2015, zejména u lidí ve věku 18 až 25 let. O tom, jak by to mohlo ovlivnit ledviny, se ví zatím jen málo. Aby o tom bylo zjištěno více, Mittlemanův tým analyzoval data od téměř 14 000 dospělých ve věku 18 až 59 let ve Spojených státech, kteří se od roku 2007 do roku 2014účastnili Národního průzkumu zkoušek zdraví a výživy. Při dotazování téměř 5500 dospělých uvedlo, že kouřili marihuanu alespoň jednou, ale ne za posledních 30 dní a více než 2000 lidí uvedlo, že marihuanu kouřili alespoň jednou za posledních 30 dní. Vědci zkontrolovali hladinu mikroalbuminu (zvýšení albuminu je ukazatel onemocnění ledvin) a nenalezli žádnou souvislost mezi dřívějším nebo současným užíváním marihuany a zhoršenými funkcemi nebo chorobami ledvin. Studie byla nedávno zveřejněna online v časopise American Journal of Medicine.
S
Soft Secrets