LED osvětlení a optimalizace teploty

13 May 2021

Při indoor pěstování se počítá každý detail. Výslednou úrodu může ovlivnit mnoho faktorů a teplota patří mezi nejdůležitější. Zatímco teplotu okolního vzduchu sleduje většina pěstitelů, jen málo z nich se zaměřuje na to podstatné – teplotu listů. Jak to souvisí s LED osvětlením?


Proč byste se měli zajímat o teplotu listů?

Teplota hraje klíčovou roli ve zdraví rostlin. Mnoho biochemických reakcí, které jsou nezbytné pro zdravý růst a přežití rostlin probíhá pouze v ideálním teplotním rozmezí. Pokud teploty dramaticky poklesnou nebo vzrostou, mohou být pěstitelé svědky zpomaleného růstu, stresu rostlin nebo nevratného poškození úrody.

Právě listy jsou přitom jednou z nejdůležitějších rostlinných částí, protože tam dochází k většině metabolických procesů. Proto optimálního teplota listů zlepšuje rychlost růstu a produkci terpenů i kanabinoidů u konopí. Není překvapující, že listy mají svůj vlastní systém regulace teploty. Odpařováním vody přes póry v listu - známé jako průduchy, nebo stomata – se může rostlina ochladit. Tomuto procesu říkáme transpirace a spotřebuje až 90 % absorbované vody, zatímco jen 10 % se používá k růstu.

Rozdíl tlaku vodních par

To, jak efektivně mohou rostliny transpirovat je určena deficitem tlaku vodních par (vapour pressure deficit - VPD), který se týká relativní vlhkosti v okolním vzduchu ve srovnání s relativní vlhkostí v listu. Pokud je relativní vlhkost nízká (příliš suchý vzduch), může být VPD příliš vysoký. To což může způsobit kožovité listy a zakrnělý růst. Na druhé straně nízký VPD koreluje s vysokou relativní vlhkostí a může rychle vést k nemocem a nedostatkům minerálů.

Pěstitelé si pak lámou hlavu s tím, co jejich rostlinám chybí, přitom na vině není nedostatek živin, ale klima, které rostlinám znemožňuje jejich vstřebávání.

Jak světelné spektrum ovlivňuje teplotu?

Použitý typ osvětlení, ale i jeho spektrum hrají důležitou roli při moderování teploty listů. Zatímco u výbojek se spektrem nelze nic moc dělat, LED diody nabízejí nové možnosti.

Ukázalo se, že kombinace červené a modré vlnové délky má největší dopad na fotosyntézu. Fotony nacházející se ve spektru zelené a žluté vlnové délky nemusí být absorbovány tak efektivně a místo toho vytvářejí teplo.

Optimalizovaná LED světla - ta s odpovídající rovnováhou mezi červeným a modrým světlem - vytvářejí místo tepla více chemické energie, což podporuje fotosyntézu a nižší teplotu listů. Na druhé straně výbojky, které nejsou spektrálně vyladěné pro růst rostlin plýtvají energií a v konečném důsledku přispívají k vyšší teplotě, což negativně ovlivňuje růst rostlin. Ale pozor, výbojky mohou být velmi užitečné, pokud je zvyšování teploty žádoucí! Při nižších teplotách způsobují LED svítidla potíže. Příliš nízká teplota vzduchu a listů zpomaluje růst a vznikají deficity živin.

Jak měřit teplotu listů?

V indoor pěstírně nestačí měřit pouze okolní pokojovou teplotu. Tento aspekt je samozřejmě důležitý, ale vykreslí neúplný obraz. Teprve měření listů poskytuje pěstitelům podrobné informace o tom, jak rostliny reagují na své prostředí a jak je mohou lépe podpořit.

K dispozici je několik nástrojů pro měření listů, od teploměrů až po speciální termo kamery. Mnoho z těchto nástrojů však poskytuje čtení v určitém bodě, nikoli v celém listu, což vede k určitým nepřesnostem. Teplota se může dramaticky měnit napříč listem, v závislosti na tom, zda jsou části plně vystaveny světlu nebo ve stínu.

Investice do infračervené termo kamery poskytuje pěstitelům v indoor podmínkách nejlepší přehled o teplotě listů a jejich rozdílech. Mnohem levnější řešení je jednoduchý infračervený teploměr, který postupně namíříte na listy v různých místech pěstírny.