Léčebné konopí – USA vs. ČR

MichalS
01 Mar 2023

Spojené státy urazily v oblasti léčebného konopí velký kus cesty. Federální vláda poprvé začala poskytovat léčebné konopí omezenému počtu pacientů v roce 1978. Tedy v době, kdy oficiální vládní politika popírala terapeutickou a léčebnou hodnotu konopí. O více než čtyři desetiletí později je situace zcela jiná. Jak se podmínky pro tamější konopné pacienty liší oproti ČR?


Většina států v USA už spustila vlastní program pro léčbu konopím, který umožňuje pacientům přístup k různým produktům na bázi konopí v závislosti na jejich diagnóze. Seznam zdravotních problémů, pro které je léčebné konopí schváleno, se v jednotlivých státech liší. V podstatě je povoleno pro všechny symptomy, u kterých je známo, že konopí má prokazatelné léčebné účinky, včetně chronických bolestí, rakoviny, epilepsie, roztroušené sklerózy atd. Sezam indikací planý v ČR je podobný, uvádíme jej v tomto článku.

V současné době má komplexní program léčebného konopí zavedeno 37 států USA, čtyři teritoria a District of Columbia. Kromě toho přijalo jedenáct dalších států restriktivnější legislativu, která zásadně omezuje produkty bohaté na THC a upřednostňuje CBD. Přesto jsou v některých z těchto států produkty CBD dostupné pouze pro velmi málo stavů, jako je léčba vzácných záchvatových onemocnění, zejména u dětí.

Zvýhodněný nákup ve výdejnách i samopěstování

Ve státech s komplexními programy mohou lékaři potřebným pacientům doporučit léčebné konopí stejně jako v ČR. Náklady na konopné léky si ve většině případů hradí pacient sám, nicméně registrovaní pacienti s průkazem si mohou zakoupit produkty ve výdejnách za poněkud nižší cenu. U nás hradí 90 % nákladů pojišťovna do 30 g sušených palic měsíčně.

Asi největší rozdíl oproti ČR je ten, že část států USA s progresivními zákony umožňuje pěstování omezeného počtu rostlin konopí pro osobní léčebné použití v domácích podmínkách. Oregon, Kalifornie a Washington byly mezi prvními státy, které povolily domácí pěstování léčebného konopí, a tento seznam se v posledních letech rozšířil na přibližně dvě desítky států.

Změna zákona podporuje léčebné konopí

Na konci roku 2022 došlo k několika dalším důležitým událostem, které budou do budoucna určovat směr vývoje léčebného konopí. V prosinci podepsal prezident Biden první reformní zákon týkající se konopí. Jedná se o zákon o rozšíření výzkumu lékařské marihuany a CBD (The Medical Marijuana and Cannabidiol Research Expansion Act). Hlavním cílem tohoto zákona je usnadnit život vědcům zabývajícím se konopím a umožnit jim vyhodnocovat a zkoumat jeho léčivé účinky bez federálních překážek.

Pro léčebné konopí je tento návrh zákona nesmírně důležitý, protože po dokončení určitých výzkumných cyklů umožní uvádět na trh a prodávat produkty na bázi konopí s použitím lékařských tvrzení založených na vědeckých poznatcích bez konfliktu s americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv, což v současné době není možné.

Celkově lze říci, že léčebné konopí ve Spojených státech v současné době prochází kritickou přechodnou fází. Doufejme, že na jejím konci dostane konopí zelenou i na federální úrovni. Až se tak stane, dojde ke kulturnímu posunu, k mnohem výraznější změně vnímání toho, jak je konopí akceptováno pro léčebné využití.

M
MichalS