Lagalizace léčebné marihuany nepřinesla její větší spotřebu mezi nezletilými

Soft Secrets
22 Feb 2018

Celé roky lidé diskutovali o tom, zda legalizace marihuany může vést k nárůstu užívání drogy u mladistvých. Ale nová studie zjistila, že ne, přinejmenším ve státech, v nichž proběhla legalizace marihuany pro léčebné využití.

Studie ukázala, že užívání marihuany mezi dospívajícími se nezmění ani po té, kdy proběhne legalizace marihuany pro léčebné účely. „Prozatím se zdá, že není žádný důkaz pro argument, že legalizace léčebné marihuany zvýší užívání drogy u dospívajících,“ uvedla ve svém prohlášení epidemioložka profesorka Deborah Hasinová na Columbian School of Public Health v Columbii. Hasinová však také uvedla, že by se mělo ve zkoumání této otázky pokračovat, protože situace se může změnit s tím, jak se léčebná marihuana stává více komercializovanou a jak více států legalizuje marihuanu pro rekreační účely. Pro novou studii výzkumníci analyzovali informace z 11 předchozích studií, které se zabývaly užíváním marihuany dospívajícími od roku 1991 do roku 2014. Vědci se podívali na užívání marihuany nezletilými v minulém měsíci, před a po změně konopných zákonů v různých státech. Poté srovnali tento trend s trendy ve státech, kde droga nebyla legalizována. Celkově se užívání drogy u dospívajících poté, co byly v jejich státu zákony o léčbě marihuanou upraveny, nezměnilo. V roce 1996 se Kalifornie stala prvním státem, který legalizoval léčebné využití marihuany, a dnes je toto její využití legální v 29 státech a okresu Columbie. Přestože nová studie nezjistila nárůst celkového užívání marihuany u dospívajících, je zapotřebí další výzkum, který se podívá na další možné dopady legalizace, jako jsou změny v denním užívání drogy u těch, kteří již marihuanu užívají a vývoj závislosti, říkají vědci.
S
Soft Secrets