Kombinace konopných terpenů a CBD proti koronavirům

25 Apr 2021

Mohlo by se konopí stát pomocníkem při léčbě onemocnění COVID-19? Výzkumy izraelské společnosti Eybna přináší slibné výsledky.


Skupina vědců ze známé izraelské technologické společnosti Eybna Technologies Ltd. prokázala významný antivirový účinek kombinace terpenů a kanabidiolu (CBD) proti lidskému kmenu koronaviru 229E. Tato vzrušující zpráva (a první svého druhu) vyšla začátkem března na předtiskovém serveru bioRxiv.

I když je stále středem pozornosti akutní respirační syndrom šířený koronavirem 2 (SARS-CoV-2), který způsobuje onemocnění COVID-19, nelze zapomínat ani na čtyři další „lidské“ koronaviry, které způsobují mírné infekce horních cest dýchacích.

Jedním z nich je HCoV-229E, který je mnohem méně virulentní než vysoce nákazlivý SARS-CoV-2 a je vhodný jako alternativní předběžný model výzkumu pro různá terapeutika. Výhodou je, že není potřeba zařízení úrovně biologické bezpečnosti 4, jako je tomu u nového koronaviru.

V rámci toho byl nedávno hodnocen potenciál fytochemikálií (jako jsou konopné terpeny) jakožto antivirotik, kterým byla věnována značná pozornost. Mimo jiné s ohledem na to, že tyto látky jsou levné, dostupné a vykazují relativně nízký profil toxicity. Přesněji řečeno, terpeny jsou přírodní těkavé sloučeniny nacházející se v rostlinách, které obsahují pouze atomy uhlíku, kyslíku a vodíku. Nesčetné množství studií in vitro prokázalo jejich potenciál k léčbě široké škály virových infekcí.

Cílem této studie provedené výzkumníky z Eybna Technologies Ltd. v Givat Hen v Izraeli bylo posoudit antivirovou aktivitu a způsob antivirového působení patentované terpenové formulace (kódový název použitý v této studii byl NT-VRL-1) proti HCoV-229E - s přidáním a bez přidání kanabidiolu.

Testování konopných fytochemikálií

Tato studie je první, která testuje hodnotu fytochemikálií z konopí proti koronaviru. Výše uvedená formulace NT-VRL-1 se skládá ze třiceti přírodních terpenů, které se nacházejí nejen v konopí, ale také v jiných rostlinách.

Jako kontrolní látky byly použity přírodní antivirové sloučeniny, která se ukázaly jako docela účinné proti koronavirům spojeným se SARS – pyrazofurin a glycyrrhizin. Mechanismus antivirového působení pro NT-VRL-1 byl zjišťován přidáním sloučenin k neinfikovaným plicním buňkám před a po inokulaci virem. Nakonec byl k hodnocení terapeutické aktivity těchto sloučenin použit cytopatický účinek pod invertovaným mikroskopem.

Potenciální protizánětlivé účinky

„V této studii uvádíme antivirovou aktivitu terpenové formulace NT-VRL-1 a ukazujeme, že tato aktivita byla zvýšena, když byla aplikována společně s kanabidiolem, což naznačuje synergický nebo aditivní účinek mezi terpenovou formulací a CBD,“ shrnuli autoři stude svá zjištění.

Několik studií již naznačuje, že fytochemikálie přítomné v konopí mohou fungovat jako potenciální protizánětlivé látky. Toho by šlo využít pro tlumení syndromu tzv. cytokininové bouře a syndromu akutní dechové tísně, které jsou spojené s COVID-19.

V důsledku toho by NT-VRL (ať už s CBD nebo bez něj) mohl být obecně užitečným preventivním opatřením proti koronavirům. Jelikož plíce představují část těla, která je onemocněním COVID-19 primárně zasažena, preventivní léčba zaměřená přímo na plíce může být dokonalým způsobem podávání potenciálně užitečných terapeutik. A to buď inhalací, nebo jiným způsobem.

Zdroj:

https://www.news-medical.net/news/20210304/Combining-terpenes-and-cannabidiol-may-be-highly-active-against-human-coronaviruses.aspx