Kancelář pro otázky veteránů nebude zkoumat účinky marihuany ani na PTSD

Soft Secrets
27 Jan 2018

Kancelář pro otázky veteránů prohlásila, že nebude provádět výzkum, zda by lékařská marihuana mohla pomoci veteránům trpícím posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) a chronickou bolestí, i když skupiny veteránů prosazují užívání drogy jako alternativ k opiátům a antidepresivům.

V dopisu americkému zástupci Timovi Walzovi sekretář Kanceláře pro otázky veteránů David Shulkin uvedl, že schopnosti kanceláře zkoumat léčebnou marihuanu brání skutečnost, že tato droga je federálně nezákonná. Shulkinův dopis přišel v reakci na dotaz deseti demokratů ve Výboru pro záležitosti veteránů. V dopise je Shulkin žádán, aby zjistil, zda může lékařská marihuana pomoci veteránům trpícím PTSD a chronickou bolestí a identifikovat překážky, které brání jejímu využívání. „Kancelář pro otázky veteránů je odhodlána zkoumat a vyvíjet účinné způsoby, jak pomoci veteránům vypořádat se s posttraumatickou stresovou poruchou a chronickými bolestmi,“ napsal Shulkin. „Nicméně federální zákon omezuje možnosti provádět výzkum zahrnující léčebnou marihuanu nebo možnosti odkazovat veterány na takové projekty.“ Odpověď pochází v okamžiku, kdy nejméně 29 států, plus okres Columbia, Guam a Puerto Rico, legalizovali nějakou formu využití léčebné marihuany. Veteránské skupiny, včetně americké legie, prosazují léčivou látku, která má být studována a používána ke zmírnění účinků PTSD, chronické bolesti a dalších poruch. Minulý měsíc Veteránská zdravotní správa naléhala na pacienty, aby projednali užívání léčebné marihuany se svými lékaři. Tento posun umožní lékařům a pacientům určit, jaké případné účinky marihuany by mohly mít v plánu léčby. Veteráni se dříve obávali, že připuštění užívání marihuany by mohlo ohrozit jejich benefity. Zatím neproběhl žádný velký výzkum marihuany pro lékařské účely, z velké části kvůli regulačním překážkám a skutečnosti, že marihuana je klasifikována jako droga Třídy 1 spolu s látkami, jako je heroin. Do roku 2016 měly povoleno pěstovat marihuanu pro vědecké použití pouze vědci na University of Mississippi.
S
Soft Secrets