Jak konopí zabíjí nádorové buňky

MichalS
20 Dec 2021

Konopí dokáže mnohem více než jen zmírnit nevolnost nebo ulevit od bolesti. Objev endokanabinoidního systému a jeho účasti na buněčné smrti rakovinných buněk poukazuje na schopnost konopí zabíjet nádorové buňky. Látky obsažené v konopí mají velký léčebný potenciál s možností využití v boji proti rakovině.


Specifické cíle THC v lidském těle

Vědecké výzkumy provedené v 80. letech odhalily, že lidské tělo obsahuje 2 specifické cíle pro THC. Jako první byly objevené kanabinoidní receptory umístěné v různých částech těla, na které se vážou kanabinoidy, a to včetně molekul THC. Později následovala identifikace látek produkovaných lidským tělem - endokanabinoidů, které se na tyto receptory váží a interagují s nimi.

Endokanabinoidy spolu s kanabinoidními receptory a enzymy účastnícími se jejich syntézy a rozkladu souhrnně označujeme jako endokanabinoidní systém.

Význam kanabinoidního systému

Endokanabinoidní systém se účastní fyziologických procesů, jako je například chuť k jídlu, příjem potravy, pohybový projev tzv. motorické chování, rozmnožování a mnoho dalších.

Při inhalaci nebo konzumaci jsou konopné kanabinoidy začleněné do přirozeného endokanabinoidního systému organismu, vážou se na kanabinoidní receptory stejně jako tělu vlastní (endogenní) kanabinoidy. Konopí má jednoznačně velký léčebný potenciál.

Sebedestrukce nádorových buněk vlivem THC

Molekulární bioložka Christina Sanchez z Madridské univerzity se věnuje studiu kanabinoidů již více než 10 let. V průběhu let odhalila se svými kolegy velice zajímavé vlastnosti THC a kanabinoidů.

Původním předmětem jejich výzkumu bylo chování nádorových mozkových buněk. Během studie ovšem tým vypozoroval nečekané chování rakovinou zasažených mozkových buněk v přítomnosti THC. Nádorové buňky se přestaly množit a rozvíjet a docházelo u nich k sebedestrukci.

Toto působení THC bylo pozorované při laboratorním testování a také na zvířecích modelech s rakovinou prsu a mozku a ukázalo se, že se nádorové buňky v důsledku vystavení THC dostávají do stavu programované buněčné smrti tzv. apoptózy, kdy se buňky samy zničí.

Podle Sanchezové má THC schopnost vyvolat selektivní “sebevraždu” nádorových buněk, přičemž vliv na okolní zdravé buňky nebyl potvrzený. Potenciál kanabinoidů tkví ve specifickém cílení na nádorové buňky bez toxického působení na normální nenádorové buňky a s tím souvisejících nežádoucích účinků na úrovni buněk.

M
MichalS