Jak funguje trénink rostlin

31 May 2021

Co je a jak funguje trénink rostlin? Co všechno můžete jako pěstitel udělat pro zvýšení výnosu pomocí zaštipování nebo ohýbání? A jak s tím vším souvisí rostlinné hormony?


Struktura a stavba rostlin má významný vliv na výslednou úrodu, její množství i kvalitu. Rostliny se umí samy přizpůsobit a růst tak, aby zachytily co nejvíce světla a získaly tak výhodu před ostatními, včetně větší šance na reprodukci. Pěstitel ale může do vývoje rostlin zasáhnout mnohem výrazněji a dosáhnout takové struktury, která je dokonale optimalizovaná pro podmínky indoor pěstování. Aplikovat to lze samozřejmě i venku.

Ať už se bavíme o zaštipování, ohýbání, LST nebo supercroppingu, vždy to souvisí s působením rostlinných hormonů – fytohormonů. Ty totiž určují, zda rostlina roste do výšky, jestli se větví, nebo vytahuje za světlem.

Důležitost auxinů u rostlin konopí

Primárními hormony podílejícími se na morfologických reakcích rostlin jsou auxiny a cytokininy. Auxiny jsou primárně syntetizovány v apikálních (vrcholových) výhoncích a transportovány do kořenů, kde podporují dělení buněk a vývoj kořenů. Auxiny obecně podporují prodlužování buněk a inhibují boční větvení. Působí tedy zejména na růst konopí do výšky.

Auxiny také hrají důležitou roli v pozitivním fototropismu, neboli ve schopnosti rostliny ohýbat se směrem za světlem. Když je větev ohnutá vodorovně, auxiny se koncentrují na neosvětlené straně větve, což způsobí prodloužení buněk v zastíněné části a ohnutí větve směrem ke světlu. Tyto morfologické účinky jsou kontinuální a umožňují listům rostlin otáčet se za sluncem i v průběhu dne.

Cytokininy

Cytokininy jsou další třídou hormonů s výrazným účinkem na vývoj a strukturu rostlin. Cytokininy obecně podporují dělení buněk a růst výhonků, ale jsou protiváhou auxinů v tom smyslu, že potlačují apikální dominanci. Stimulují tedy větvení, hustotu větví a růst do šířky. Přispívají také k mnoha kořenovým funkcím, včetně signalizace a absorpce živin.

Zjednodušený model interakcí auxin-cytokinin lze snadno demonstrovat in vitro propagačními postupy. Pokud jsou rostliny kultivovány ve sterilním médiu, přidání syntetických auxinů podporuje kořeny, zatímco přidání cytokininů podporuje výhonky. Když jsou oba hormony vyvážené, dochází k vývoji kořenů i výhonků. Další rostlinné hormony, včetně giberelinů a ethylenu, hrají v morfologii rostlin doplňkovou roli.

„Trénování“ rostlin konopí

Pro zasahování do tvaru rostlin konopí pěstitelem se zažil pojem LST (low stress training). V praxi jde o různé ohýbání větví nebo celých rostlin. To způsobuje změny apikální orientace výhonků může mít za následek významné změny formy rostlin, aniž by došlo ke zpomalení vývoje nebo způsobení stresu pro rostliny. Vzhledem k pracnosti potřebné k ohnutí a zajištění větví do požadované polohy se tato technika obvykle používá u malých rostlin, kde může dojít k radikálním strukturálním změnám jednoduchým ohnutím rostliny a zajištěním větve pomocí drátu nebo špagátu. U starších rostlin konopí s dřevnatými větvemi už by ohýbání mohlo způsobit prasknutí a ulomení větve. I tak je ohýbání možné, ale větev je vhodné v místě ohybu nejdříve změkčit opatrným zmáčknutím.

Dobře zakořeněné zdravé rostliny se umí rychle zotavit i z intenzivnějších forem tréninku, včetně zaštipování a silného prořezávání. Pokud rostlinu zaštípnete, výsledkem je zrychlené boční větvení. Podobný efekt ale bude mít, když vrchol rostliny ohnete pod úroveň bočních větví.

Supercropping pro silnější rostliny

Supercropping už nepatří do kategorie LST, protože tady už určitá míra stresu vzniká. Jde o mačkání a narušování tkání ve stoncích, čímž se omezí transport auxinu. Toho lze obvykle dosáhnout mačkáním větve mezi palcem a ukazováčkem. Účinek na postranní větvení pod místem zmáčknutí je podobný jako u zaštipování. Je ale přechodnější, s menší inhibicí obecného vývoje rostlin. Pokud to uděláte opatrně, větev se nenaruší a nevznikne potenciální vstupní brána pro patogeny. Někteří pěstitelé tak dosahují mimořádně košatých rostlin se silnými větvemi.

Na závěr se hodí dodat, že všechny formy tréninku konopí je vhodné dělat ve fázi růstu a připravit tak rostliny na fázi kvetení. V té už by pěstitel rostliny neměl nijak stresovat a zasahovat do nich jen minimálně. V případě nutnosti jsou ale LST i supercropping použitelné pro zvládání radikálního vytahování rostlin po změně fotoperiody na 12/12.