Genotyp, fenotyp a výběr genetiky pro další množení

MichalS
06 Mar 2022

Čím to, že každá rostlina stejné odrůdy z jednoho balíčku semínek vypadá jinak? Možná to dobře znáte. Vyroste vám „kytka“ která je prostě dokonalá a vy ji chcete znovu vypěstovat se stejným výsledkem. Ale ouha, další semínka ze stejného balení vám nadělí úplně jiný výsledek. Rostlina má menší palice, méně pryskyřice, nebo je celkově menší a navíc úplně jinak voní. Bylo to přece stejné semeno, co to má znamenat?


Co ovlivňuje vzhled a vlastnosti konopí?

Způsob, jakým každá rostlina roste a jaké má vlastnosti ovlivňují dva faktory: genetika a prostředí.

Genetické složení rostliny, nazývané také genotyp, určuje predispozice rostliny a umožňuje rostlině vyjádřit řadu různých vlastností. Ty jsou genotypem jasně určené. Pak jsou tu ale vnější podmínky, ve kterých konopí roste. To je prostředí, klima, výživa…a ty umožňují genotypu vyjádřit se a dominovat určitému typu vlastností.

Toto fyzické vyjádření genotypu se nazývá fenotyp. Zjednodušeně řečeno, jde o projevené vlastnosti, které prostředí „vytahuje“ z genetiky rostliny. Prostředí proto může výrazně ovlivnit různé vlastnosti rostlin včetně barvy, tvaru, vůně a produkce pryskyřice.

Rozdíl mezi genotypem a fenotypem

Rostliny a zvířata se vyvíjely na stejném základním principu evoluce. Uvnitř každého živého organismu je genetický kód v DNA, známý jako genotyp. Ne všechny rostliny konopí se stejným genotypem vypadají stejně. Je to proto, že vzhled rostliny je ovlivněn podmínkami během růstu a prostředím. Platí to i naopak – ne všechny rostliny konopí, které mají stejný vnější vzhled, mají zároveň stejný genotyp.

Genotyp nese základní genetickou informaci, která bude řídit následný růst a vzhled konopné rostliny. Není to ale neochvějné pravidlo a soubor instrukcí, kterými se rostlina konopí musí za každou cenu řídit. Je lepší o něm přemýšlet jako o základních genetických hranicích, které ale dovolují řadu možností. Pěstební podmínky, které rostlině poskytnete, určují, které konkrétní části genotypu se budou projevovat.

Některé geny produkují konkrétní fenotyp konopí pouze ve specifických podmínkách prostředí. Příkladem je fialové zbarvení listů a květů při nižších teplotách. Jak vám potvrdí každý zkušený grower, pěstební prostředí hraje hlavní roli pro celkovou kvalitu, produkci pryskyřice, vůni, barvy a velikost vaší rostliny.

Pěstování ze semen

Každé semeno má svůj jedinečný genotyp, který ovlivňuje jeho reakci na daný soubor podmínek při pěstování. Mnoho pěstitelů očekává, že semena stejné odrůdy budou mít naprosto identickou genetiku s identickým růstem. Jak asi tušíte, je to zcela jinak.

Pěstitelé velmi často používají termín fenotyp k popisu variací, které získávají ze stejné odrůdy semen konopí. Je ale mnohem přesnější uvažovat o nich jako o různých genotypech. Je to proto, že podobu určitého fenotypu neřídí pouze prostředí, ale také genotyp.

Proto pokud si koupíte nějaká semínka konkrétní odrůdy, ve skutečnosti získáte jakousi sbírku potomků rodičů této rodiny. Tito budou samozřejmě sdílet velmi podobnou genetiku, ale už asi tušíte, že to nejsou identičtí sourozenci. Genotypy obsažené v semenech konopí jsou obvykle velmi blízké, s malými, ale podstatnými rozdíly.

Honba za vítěznou genetikou

Řekněme, že chcete v balíčku semínek najít vašeho favorita. Rostlinu, z níž uděláte mateční a kterou pak budete množit pomocí klonů a užívat si stále stejné kvality.

Pokud vypěstujete balíček 10 feminizovaných semen konopí, pravděpodobně budete moct seskupit dospělé rostliny do několika kategorií. Asi najdete několika vyšších, štíhlejších fenotypů s dominancí sativy. Můžete si také najít fenotypy robustnějších, hustých a nižších „indika dominantních“ jedinců. Možná také zjistíte, že zbytek rostlin je někde uprostřed a vykazuje znaky klasického hybridu. Pozorný pěstitel však může být schopen rozeznat několik různých fenotypů i u rostlin vykazujících vyvážené hybridní fenotypy.

Co to ale znamená? Je každé semeno jiný genotyp?

Ne, pokud bylo šlechtění provedeno dobře. Profesionální seedbanka stráví poměrně dlouhou dobu, aby podpořila stabilizaci svých konopných semen. Cílem je nabídnout co nejvíce konzistentní rostliny.

I pokud použijete semena z renomované banky, můžete vždy očekávat, že se projeví několik fenotypů. U dobře vyšlechtěné a stabilizované odrůdy konopí můžete očekávat přibližně 3-4 hlavní fenotypy z balení 10 semen. Občas tak narazíte na neobvyklé a vzácné fenotypy, vyznačující se neobvyklým vzhledem, chutí nebo vůní.

Postup při selekci

Vypěstujte rostliny ze semen, až budou dostatečně vysoké/velké na klonování. To bude pravděpodobně trvat asi 3-6 týdnů.

Pak odeberte klon z každé rostliny a pečlivě označte, nebo očíslujte. Musíte mít zkrátka bezchybný přehled co je co. Pokud začínáte s deseti semeny, měli byste mít nyní 20 rostlin: 10 sazenic a 10 klonů.

Po odebrání klonů je pěstujte samostatně ve vegetativním (růstovém) stavu. Když jsou původní rostliny dostatečně velké, (což může být už po 4-6 týdnech) převeďte je do fáze kvetení (12 hodin tma, 12 hodin světla). Po asi 8-10 týdnech kvetení budou tyto původní rostliny připraveny ke sklizni. Některé fenotypy mohou skončit dříve než jiné a každý bude pravděpodobně mírně odlišný.

Nyní můžete vyhodnotit, které fenotypy jsou vítězné a z dříve odebraných klonů je dále množit.

Celá tématika selekce a fenotypů je samozřejmě mnohem obsáhlejší, ale aspoň základní představu teď máte :-)

M
MichalS